ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები
სტუმარი

Airbnb მიმოხილვების დებულება

ჩვენი პლატფორმისადმი ნდობის ასამაღლებლად გაერთიანების წევრებს ვთხოვთ, სასარგებლო და ინფორმაციული მიმოხილვები დატოვონ, ზიანი კი არავის მიაყენონ. გაეცანით ჩვენს წესებს მიმოხილვებთან დაკავშირებით.

1. მიმოხილვები არ უნდა არღვევდეს კონტენტის დებულებას

ზოგიერთი ტიპის კონტენტი Airbnb‑ზე ყოველთვის აკრძალულია. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია Airbnb‑ს კონტენტის დებულებაში.

2. მიმოხილვები უნდა იყოს მიუკერძოებელი

მიმოხილვები განსაკუთრებით სასარგებლოა, როცა მიუკერძოებელ, ობიექტურ ინფორმაციას შეიცავს. სწორედ ამიტომ, საკუთარი საქმიანობის შესახებ მიმოხილვების დატოვების უფლება არ აქვთ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს, რომლებიც თავად სთავაზობენ სტუმრებს განცხადებას ან მის მფლობელთან თანამშრომლობენ. ამას გარდა, მასპინძლებს ეკრძალებათ მიმოხილვების დატოვება მათი უშუალო კონკურენტებისთვის.

დაუშვებელია დადებითი მიმოხილვების წახალისება, სასურველი შედეგის მისაღებად უარყოფითი მიმოხილვებით დამუქრება, ან მიმოხილვაზე გავლენის მოხდენა კომპენსაციის პირობით.

ამას გარდა, დაუშვებელია ყალბი ჯავშნების გაფორმება ან ბიზნესპარტნიორებთან შეთანხმება დადებითი მიმოხილვების მისაღებად, ასევე, საკუთარი თავისთვის მიმოხილვის დასატოვებლად მეორე ანგარიშის შექმნა.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პლატფორმიდან წაიშლება საცხოვრებლებისთვის იმ სტუმრების მხრიდან დატოვებული მიმოხილვები, რომლებიც არ დაიცავენ წვეულებებისა და ღონისძიებების გამართვის წესებს. ამგვარად, მასპინძლებს საშუალებას ვაძლევთ, რომ სტუმრების მხრიდან სხვების შემაწუხებელი წვეულების გამართვის შემთხვევაში უფრო თამამად იმოქმედონ, მიკერძოებული მიმოხილვის მიღების შიშის გარეშე.

3. მიმოხილვები უნდა იყოს აქტუალური

აღწერეთ, როგორ მოგეწონათ დაჯავშნილი Airbnb საცხოვრებელი თუ შთაბეჭდილება. სტუმრები მიმოხილვებს მასპინძლისა და მისი განცხადების გასაცნობად კითხულობენ. არააქტუალური ინფორმაცია უსარგებლოა და სტუმრებს არჩევანის გაკეთებაში არ ეხმარება. სწორედ ამიტომ, სასურველია, მიმოხილვებში აღწეროთ, როგორი დრო გაატარეთ ადგილობრივებთან და რამდენად მოგეწონათ შეთავაზებული საცხოვრებელი თუ შთაბეჭდილება.

მიმოხილვების აქტუალურობის შესანარჩუნებლად გირჩევთ, მოერიდოთ:

  • ვინმეს სოციალური, პოლიტიკური თუ რელიგიური შეხედულებების განხილვას
  • არანორმატიული ლექსიკის გამოყენებას, იარლიყების მიწებებასა და ვინმეს ხასიათსა თუ პიროვნულ თვისებებზე ვარაუდების გამოთქმას
  • იმ შემთხვევების განხილვას, რომლებიც მიმოხილვის ადრესატის კონტროლს არ ექვემდებარება
  • იმ მომსახურებების აღწერას, რომლებიც Airbnb‑ს არ უკავშირდება (მაგალითად, არ შეაფასოთ ავიაკომპანია, ტრანსფერი, რესტორანი და ა.შ.)
  • Airbnb‑ს მეშვეობით წარსულში გაფორმებული ჯავშნების, ყოფილი მასპინძლების/სტუმრების ან იმ Airbnb პროდუქტების განხილვას, რომლებიც შესაფასებელ განცხადებას, მასპინძელსა თუ სტუმარს არ ეხება

თუ წინამდებარე დებულებასთან შეუსაბამო მიმოხილვის შესახებ შევიტყობთ, შესაძლოა, ის ჩვენი პლატფორმიდან წავშალოთ. განმეორებითი დარღვევების შემთხვევაში, შესაძლოა, მიმოხილვებთან დაკავშირებული ანგარიშ(ებ)ის მოქმედებაც შევაჩეროთ ან სამუდამოდ შევწყვიტოთ.

წესებთან შეუსაბამო მიმოხილვის შესახებ შეტყობინება

იმ მიმოხილვის შესახებ შესატყობინებლად, რომელიც არღვევს Airbnb მიმოხილვების დებულებას, დაგვიკავშირდით.

თუ ფიქრობთ, რომ მიმოხილვა სიმართლეს არ შეესაბამება

გაერთიანების წევრებს ვურჩევთ, რომ მიმოხილვებში ყველაფერი ობიექტურად და ზუსტად აღწერონ, თუმცა ფაქტების სინამდვილესთან დაკავშირებული დავების მოგვარებაში Airbnb არ ერთვება. მიმოხილვაზე პასუხისმგებელი მის ავტორია. შეიტყვეთ, როგორ გამოეხმაუროთ მიმოხილვას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იმის შესახებ, თუ როგორ ვიძიებთ და ვაგვარებთ მიმოხილვებთან დაკავშირებულ დავებს, გაეცანით მიმოხილვებთან დაკავშირებული დავების მოდერაციას Airbnb‑ზე.

დაგეხმარათ ეს სტატია?