შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  შემიძლია თუ არა წავშალო ან ვუპასუხო მიმოხილვას, რომელსაც არ ვეთანხმები?

  You can post a public response to reviews that others leave for you, but you can't remove them. Reviews are only removed if they violate our Review Policy. If you would like to dispute a review, learn how to report a review that you believe goes against the policy.

  If you’d like to respond to a review with additional information, to provide your own perspective of a situation, or to address feedback given, you can leave a response within 30 days of when the review was written. If you choose to leave a response, be sure to follow our Review Policy and provide relevant comments for future hosts and guests.

  To respond to a recent review:

  1. From a web browser, go to your Reviews
  2. Select Reviews About You
  3. Find the review you’d like to respond to and select Leave a Response

  Review responses will be posted immediately after you publish them, and they cannot be edited once posted.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები