მეზობლების მხარდაჭერა

აქ მარტივად შეგიძლიათ დახმარების მიღება საცხოვრებლის გაზიარების ადგილობრივ საკითხებთან დაკავშირებით (მაგ., წვეულების, ხმაურის ან სხვა სამეზობლო პრობლემის შესახებ შეტყობინება).

თუ დახმარება ჯავშანთან, მასპინძლობასთან ან ანგარიშთან დაკავშირებით გჭირდებათ, მიმართეთ Airbnb‑ს მხარდაჭერის გუნდს.

საგანგებო ვითარებაში
ვინმე დაშავდა ან საფრთხე ემუქრება?
დაუკავშირდით ადგილობრივ პოლიციას ან გადაუდებელი დახმარების სხვა სამსახურს. 911‑ზე დარეკვა.
გადაუდებელი დახმარების სამსახურთან დაკავშირება ხორციელდება Airbnb‑ს პლატფორმის მიღმა. ამ ფუნქციის გამოყენება ექვემდებარება .
გადაუდებელი სამეზობლო პრობლემები
თქვენთან ახლოს წვეულება იმართება ან რაიმე სიმშვიდეს გირღვევთ?
მეზობლების მხარდაჭერის გუნდი მზადაა დასახმარებლად. ზარის მოთხოვნა.

სხვა სამეზობლო პრობლემები

მოგვწერეთ ქვემოთ მოცემული ფორმის მეშვეობით და ჩვენ ელფოსტით გიპასუხებთ.

ჩვენი გუნდი შეისწავლის საკითხს და დაუკავშირდება მასპინძელს. დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში თქვენც შეგეხმიანებით, გამოძიების დასრულების შემდეგ კი შედეგებს შეგატყობინებთ.

რას ეხება თქვენი შეტყობინება?

გვესმის, რომ ზედმეტმა ხმაურმა ან ხმამაღალმა წვეულებებმა შეიძლება გაგაღიზიანოთ. შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და ამ საკითხში გავერკვევით.

გაქვთ იმ Airbnb განცხადების ბმული, რომელშიც ეს საცხოვრებელია შემოთავაზებული? მისი მეშვეობით უფრო სწრაფად დავუკავშირდებით მასპინძელს.