დაიწყეთ ახალი ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში — მასპინძლობა ამის საშუალებას გაძლევთ
მომდევნო ნაბიჯები
იყავით საკუთარი თავის უფროსი, მიიღეთ დამატებითი შემოსავალი მოქნილი პირობებით და შეიძინეთ ახალი ნაცნობები მასპინძლობის მეშვეობით.
უმასპინძლეთ მშვიდად
წარმატების მიღწევაში არა მხოლოდ გამოცდილი მასპინძლები დაგეხმარებიან, არამედ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სადღეღამისო მხარდაჭერა, ინდივიდუალური ხელსაწყოები, ანალიტიკური ინფორმაცია და საგანმანათლებლო რესურსები.
  • მასპინძლობამ საშუალება მომცა, მეტი დრო დამეთმო ჩემი შემოქმედებითი საქმიანობისა და ოჯახისთვის.
    დარელი,
    მასპინძელი ატლანტაში, ჯორჯია
გახდით მასპინძელი
მასპინძლობის წესი
გაქვთ შეკითხვები?
მიიღეთ პასუხები მასპინძლებისგან
დაესწარით მომდევნო ვებინარს, რომელზეც მასპინძლები თავიანთი გამოცდილების შესახებ მოგიყვებიან. ისინი თქვენს შეკითხვებსაც უპასუხებენ.
თქვენი მხარდაჭერა
მასპინძლების დაცვის პროგრამები
ინციდენტები იშვიათია, თუმცა გახსოვდეთ, რომ Airbnb ჯავშნების უმეტესობა ითვალისწინებს როგორც მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას, ისე პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში.
უსაფრთხოება COVID-19-ის პირობებში
ჩვენი გაერთიანების წევრების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ექსპერტებთან თანამშრომლობით უკვე შევიმუშავეთ საყოველთაო უსაფრთხოების ზომები, ასევე, დასუფთავების პროცედურა მასპინძლებისთვის.
მაღალი სტანდარტები სტუმრებისთვის
მასპინძლებს სტუმრების იდენტიფიკაციისა და მათთვის დატოვებული მიმოხილვების გაცნობის შესაძლებლობას ვთავაზობთ, რომ თავი უფრო მშვიდად იგრძნონ, სტუმრებისთვის დაწესებული სტანდარტების დებულებაში კი ქცევის უფრო მკაცრი წესებია დადგენილი.
დაიწყეთ მასპინძლობა
ერთად მოვამზადოთ თქვენი განცხადება.
შეიტყვეთ მეტი და ეკონტაქტეთ გამოცდილ მასპინძლებს
ჩვენ მოგაწვდით დამატებით ინფორმაციას მასპინძლობის შესახებ და მოგიწვევთ ვებინარებზე, რომელთა მსვლელობის დროსაც გამოცდილი მასპინძლები თქვენს შეკითხვებს უპასუხებენ.
„რეგისტრაციის“ არჩევით ვადასტურებ, რომ Airbnb-ს შეუძლია ჩემი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება Airbnb-ს კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად