ვერ გადაგიწყვეტიათ, სად წახვიდეთ? ჩვენ დაგეხმარებით!
ვერ გადაგიწყვეტიათ, სად წახვიდეთ? ჩვენ დაგეხმარებით!