შესთავაზეთ შთაბეჭდილება Airbnb-ს მეშვეობით

აქციეთ საყვარელი საქმე შემოსავლის წყაროდ

რა არის შთაბეჭდილება?

ადგილობრივების მიერ ორგანიზებული აქტივობები, რომელიც ბევრად სცდება ტიპურ ექსკურსიებსა თუ გაკვეთილებს — მიუძღვენით ღონისძიება თქვენს ქალაქს, ხელობას, კულტურას ან სასიკეთო საქმეს.

შექმენით აქტივობა თქვენებურად

შექმენით და მართეთ უნიკალური აქტივობა, რომელიც ადამიანებს დააინტერესებს — იქნება ეს გასტროტური ველოსიპედით, ღამის ფოტოგრაფია, ტაპასების მირთმევა გემზე თუ იოგა (თხების თანხლებით).

აკეთეთ საყვარელი საქმე (და მიიღეთ შემოსავალი)

ქუჩის ხელოვნება მოგწონთ? სერფინგი მზის ჩასვლისას? მშვენიერი! აქციეთ თქვენი გატაცება შემოსავლის წყაროდ.

შემოიკრიბეთ თანამოაზრეები

გამართეთ ლაშქრობა თავშესაფრიდან აყვანილ ძაღლებთან ერთად, ან ჩაატარეთ ეთიკური მოდის გაკვეთილები — გააცანით თქვენი სასიკეთო საქმე სხვებს სრულიად ახლებური კუთხით.

გაუზიარეთ თქვენი ცოდნა სხვებს

თემატიკა ამოუწურავია: კულინარია, ხელოვნება, კაიაკინგი და მრავალი სხვა — აირჩიეთ, რაც გსურთ. ქვემოთ გთავაზობთ რამდენიმე გამორჩეულ კატეგორიას.

კულტურა და ისტორია

მოუყევით სტუმრებს თქვენი ქალაქის ცნობილი ღირსშესანიშნაობების შესახებ.

საჭმელი და სასმელი

ჩაატარეთ გასტროტური, კულინარიული მასტერკლასი, ვახშამ-წვეულება და სხვა.

ბუნებაში და ჰაერზე

მოაწყვეთ ლაშქრობები, წყლისა თუ მთის სპორტული ღონისძიებები და არა მხოლოდ.

გახდით ცნობისმოყვარე ადამიანების მზარდი გაერთიანების ნაწილი

მასპინძლები არიან შეფ-მზარეულები, მხატვრები, დიჯეები და სხვა დარგების სპეციალისტები — მათი დახმარებით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანები ერთმანეთს უახლოვდებიან, განუმეორებელ ადგილებს სტუმრობენ და გამორჩეულ აქტივობებში იღებენ მონაწილეობას.

DJ Jigüe

DJ Jigüe სიხარულით უზიარებს სტუმრებს თავის გატაცებას აფრო-კუბური მუსიკით. ზოგიერთი სტუმარი, რომლებსაც მან კუბის რთული მუსიკალური ისტორია გააცნო, მის გამოსვლასაც კი დაესწრო ოსტინში, ტეხასში.
შთაბეჭდილების ჩვენება

Cici

სისი შანხაიში ცხოვრობს და მიიჩნევს, რომ მზარეულობას ბედნიერება მოაქვს. ის სტუმრებს სამზარეულოში მასპინძლობს და კლასიკური ჩინური ცომის გუფთების სახალისოდ მომზადებას ასწავლის.
შთაბეჭდილების ჩვენება

გქონდეთ ჩვენი იმედი ყოველ ეტაპზე

ჩვენ გთავაზობთ რესურსებს (როგორიცაა სტატიები და ანალიტიკური ინფორმაცია), სადღეღამისო მხარდაჭერას თქვენთვის და თქვენი სტუმრებისთვის, შთაბეჭდილებების პოპულარიზაციის შესაძლებლობასა და მრავალ სხვას.
ამოცანები
დაგეგმვა
გადახდა
ანალიტიკა

თქვენზე მორგებული ხელსაწყოები

მართვის პანელი ანალიტიკური ინფორმაციით, გამოხმაურება საქმიანობის გასაუმჯობესებლად, ძიებისა თუ გაფილტვრის შესაძლებლობა, მოსახერხებელი საგადახდო სისტემა და სხვა.

„AirCover მასპინძლებისთვის“ შთაბეჭდილებებზეც ვრცელდება

„AirCover მასპინძლებისთვის“ მოიცავს შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში და ვრცელდება იმ იშვიათ შემთხვევებზე, როცა Airbnb შთაბეჭდილების შეთავაზებისას სტუმარს ფიზიკური ზიანი მიადგება. ის უფასოდ მოჰყვება ყველა ჯავშანს.
ახალი ამბები
პრივილეგია
მოვლენები

რჩევები განვითარებისთვის

ყოველკვირეული სიახლეები, სტატიები და რესურსები დაგეხმარებათ წარმატების მიღწევაში მასპინძლობის ყოველ ეტაპზე.

დაწყების წესი

გთავაზობთ მოკლე მიმოხილვას დასაწყისიდან დასრულებამდე.

1
გაეცანით ხარისხის სტანდარტებს

დარწმუნდით, რომ აკმაყოფილებთ მოთხოვნებს კომპეტენტურობის, შიდა სამზარეულოზე წვდომისა და ინდივიდუალური კავშირის კუთხით.

2
შექმენით თქვენი გვერდი

სტუმრები თქვენი გვერდის მეშვეობით გიპოვიან, ამიტომ მიიქციეთ მათი ყურადღება თქვენი კომპეტენტურობის წარმოჩენისა და მაღალი ხარისხის ფოტოების მეშვეობით.

3
დაიწყეთ სხვებისთვის შეთავაზება

თუ სტუმრებისთვის შეთავაზებული შთაბეჭდილება ხარისხის სტანდარტების შესაბამისი აღმოჩნდება, თავისუფალ თარიღებს დაამატებთ და მასპინძლობას დაიწყებთ.

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები

საცხოვრებლის შეთავაზებაც მჭირდება?
არა. სტუმრებისთვის შთაბეჭდილების შესათავაზებლად საცხოვრებლის უზრუნველყოფა აუცილებელი არ არის.
რა დროს მოითხოვს?
შეგიძლიათ სტუმრებს სასურველი სიხშირით უმასპინძლოთ — განრიგს თავად არჩევთ.
მჭირდება თუ არა საქმიანობის ლიცენზია?
საქმიანობის ლიცენზიის საჭიროება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის აქტივობაა შეთავაზებული სტუმრებისთვის. აუცილებლად გაეცანით ადგილობრივ კანონებს და დაადგინეთ, გჭირდებათ თუ არა ლიცენზია თქვენს შემთხვევაში, განსაკუთრებით, თუ სტუმრებს საკვებს, ალკოჰოლურ სასმელებსა ან ტრანსპორტირებას სთავაზობთ. ვრცლად