Airbnb‑ს 2023 წლის ზაფხულის განახლების ლოგო
ზაფხულის განახლება

Airbnb ოთახები და 50‑ზე მეტი ახალი ფუნქცია

Airbnb ოთახები (მასპინძლების გაცნობითი ბარათებით)

სრულიად ახლებურად ესტუმრეთ ადგილობრივ მასპინძლებს, რომ ადგილობრივივით შეიგრძნოთ ქალაქი, ჯავშნის გაფორმებამდე კი მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია მათ შესახებ.

შეიტყვეთ მეტი მასპინძლის შესახებ

გაცნობითი ბარათიდან შეიტყობთ, ვისთან იცხოვრებთ: მასპინძელს შეეძლება თავისი საქმიანობის, ენებისა და სახალისო ფაქტების მითითება.

მიმოხილვები და სხვა სიახლეები

გაცნობითი ბარათებიდან შეიტყობთ, რა მოთხოვნები აქვთ მასპინძლებს სტუმრების მიმართ და რას ამბობენ სხვა სტუმრები მათ შესახებ.

ახალი ფუნქციები ზუსტად სათქვენო ოთახის საპოვნელად

საგანგებო კატეგორია

ახალი კატეგორია მოიცავს ადგილობრივების მიერ განთავსებულ ერთ მილიონზე მეტ ცალკე საძინებელს, საზიარო სივრცეებზე წვდომის აუცილებელი პირობით.

ფილტრები ახალი დიზაინით

საცხოვრებლების ტიპებს შორის გადართვა და მათი საშუალო ფასების შედარება ამიერიდან საგრძნობლად მარტივი იქნება.

მეტი პირადი სივრცე

შეიტყვეთ, სააბაზანოები საზიაროა, ოთახშივე მდებარეობს თუ ცალკეა, ვინ იქნება თქვენ გარდა საცხოვრებელში და იკეტება თუ არა საძინებლის კარი.

50‑ზე მეტი ახალი ფუნქცია თქვენი თხოვნით

Airbnb‑ზე ყველაფერი გაუმჯობესდა ვებსაიტზე რეგისტრაციიდან სტუმრობის დასრულებამდე.

ჯამური ფასების ასახვა

აპის სხვადასხვა ნაწილში, მათ შორის, ძიების შედეგებში, ფასების ფილტრში, რუკებსა და განცხადებების გვერდებზე, ასახული იქნება ჯამურ ფასი, ყველა გადასახადის ჩათვლით (მოსაკრებლების გარეშე).

ახალი მინინიშნულები რუკაზე

თქვენთვის საინტერესო ადგილებში დასაჯავშნად ხელმისაწვდომი მეტი საცხოვრებლის პოვნა რომ გაგვემარტივებინა, რუკებს მინინიშნულები დავამატეთ.

რჩეულების განახლებული სიები

რჩეულების სიები წარმოდგენილი იქნება განახლებული ინტერფეისით — შენახული საცხოვრებლების საჩვენებლად ამიერიდან უფრო დიდი სურათები გამოიყენება.

უფრო ეფექტური ძიება თვიურად

ახალი წრიული ინტერფეისის მეშვეობით უფრო მარტივად იპოვით საცხოვრებლებს, 1‑დან 12 თვემდე ვადით სტუმრობისთვის რომ დაჯავშნოთ.

გასვლის გამჭვირვალე ინსტრუქცია

მასპინძლებს განცხადების გვერდზევე შეუძლიათ საცხოვრებლიდან გასვლის ინსტრუქციის გაზიარება, რაც ჯავშნის გაფორმებამდე სათანადო მოლოდინის შექმნაში დაგეხმარებათ.

განვადებით გადახდა

ჩვენი პარტნიორი Klarna საშუალებას გაძლევთ, საცხოვრებლის ღირებულება 4 უპროცენტო გადახდით დაფაროთ (აშშ‑სა და კანადაში), ან ყოველთვიური გადარიცხვით გადაიხადოთ 500 აშშ დოლარზე მეტი ღირებულების ჯავშნის საფასური (მხოლოდ აშშ‑ში).

უფრო სწრაფი რუკები

განახლების უფრო სწრაფი სიჩქარე გაგიმარტივებთ ახალი განცხადებების პოვნას რუკაზე გადაადგილების პარალელურად.

მუდმივი ნიშნულები რუკებზე

რუკის გამოძრავებისას ან მასშტაბის შეცვლისას საწყისი წერტილი რომ არ დაკარგოთ, რუკის ნიშნულები გავაუმჯობესეთ.

საძიებო მოთხოვნების გონივრულად შევსება

ძიებისას შეგხვდებათ უკეთესი შემოთავაზებები, ადგილების უფრო ზუსტი სახელები და ნაკლები დუბლიკატები.

რჩეულებში დამატება ერთი შეხებით

ერთი შეხებით შეინახეთ განცხადებები ძიების შედეგებიდან პირდაპირ რჩეულების მიმდინარე სიაში.

კალენდარი რჩეულთა სიებში

განახლებული კალენდრის მეშვეობით მარტივად შეიტყობთ, რამდენად ხელმისაწვდომია რჩეულების სიებში შენახული საცხოვრებლები.

მინაწერები რჩეულთა სიებში

რჩეულების სიებში შენახულ საცხოვრებლებს ამიერიდან შეგიძლიათ თქვენი პირადი შენიშვნები დაურთოთ.

შემცირებული გადასახადები რამდენიმე თვით სტუმრობისას

ჩვენ მნიშვნელოვნად შევამცირეთ სტუმრებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი სტუმრობის მეოთხე თვიდან.

ბანკის მეშვეობით გადახდა

გადაიხადეთ მიბმული საბანკო ანგარიშის მეშვეობით და დაზოგეთ თანხა მინიმუმ 28 ღამით სტუმრობისას (მხოლოდ აშშ‑ში).

ინფორმაცია ყოველთვიური გადახდების შესახებ

რამდენიმეთვიანი ხანგრძლივობის ჯავშნის შემთხვევაში, ანგარიშსწორებისას შეიტყობთ, რამდენის გადახდა მოგიწევთ მიმდინარე და მომდევნო თვეებისთვის.

შეხსენება გასვლის შესახებ

სტუმრობის დასრულებამდე ერთი დღით ადრე მიიღებთ შეხსენებას, თუ რა უნდა გააკეთოთ საცხოვრებლიდან გასვლამდე.

გასვლის შესახებ გამოხმაურება მიმოხილვებში

სტუმრობის მიმოხილვაში ამიერიდან შეძლებთ, აღნიშნოთ, როგორი იყო საცხოვრებლიდან გასვლის პროცესი.

მომენტალური ბონუსი ჯავშნის ხელახლა გასაფორმებლად

მასპინძლის მხრიდან ჯავშნის ბოლო წუთს გაუქმების შემთხვევაში, სტუმრების უმეტესობა მიიღებს ბონუსს ახალი ჯავშნის მომენტალურად გასაფორმებლად.

პრიორიტეტული მხარდაჭერა სტუმრობისას

სადღეღამისო მხარდაჭერის გუნდის მიზანია, ზარების 90%‑ს ინგლისურ ენაზე უპასუხოს მაქსიმუმ 2 წუთის განმავლობაში.

მანძილი საინტერესო ადგილებიდან

კონკრეტულ ღირსშესანიშნაობას ეძებთ? ძიების შედეგებში ამიერიდან მითითებული იქნება, რა მანძილი აშორებს მას თითოეული საცხოვრებლიდან.

ჩვილებისთვის შესაფერისი საცხოვრებლების გაუმჯობესებული ძიება

თუ ჩვილთან ერთად აპირებთ სტუმრობას, ძიების შედეგებში გამოყოფილი იქნება ისეთი საყოფაცხოვრებო პირობები, როგორიცაა, მაგალითად, ჩვილის საწოლი.

ბავშვებისთვის შესაფერისი საცხოვრებლების გაუმჯობესებული ძიება

თუ ბავშვთან ერთად აპირებთ სტუმრობას, ძიების შედეგებში გამოყოფილი იქნება ისეთი საყოფაცხოვრებო პირობები, როგორიცაა, მაგალითად, სათამაშო ოთახი.

თვეობით სტუმრობისთვის შესაფერისი საცხოვრებლების გაუმჯობესებული ძიება

საცხოვრებლის გრძელი ვადით დაჯავშნას გეგმავთ? ძიების შედეგებში გამოყოფილი იქნება ისეთი საყოფაცხოვრებო პირობები, როგორიცაა, მაგალითად, სამუშაო სივრცე.

მასპინძლების ვინაობის დადასტურება

ყველა მასპინძელს, რომელიც იღებს ჯავშნებს, გაზაფხულის ბოლომდე დადასტურებული ექნება ვინაობა.

ვინაობის დადასტურების გაუმჯობესებული პროცესი

ვინაობის დასადასტურებლად დამატებითი ინფორმაციის მითითება ახლა უფრო მარტივია.

დაბლოკილი ჯავშნების გასაჩივრება

თუ წვეულების გამართვის რისკის მიზეზით ჯავშანი არასწორად დაიბლოკება, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას შეძლებთ.

ფასების დინამიკური ფილტრი

საცხოვრებლის ტიპის ფილტრის გამოყენებისას ფასთა დიაპაზონები ავტომატურად შეიცვლება.

სააბაზანოს ფილტრი Airbnb ოთახებისთვის

Airbnb ოთახების შერჩევისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფილტრი „საკუთარი, ოთახშივე მდებარე სააბაზანო“.

ახალი სასარგებლო ფუნქციები მასპინძლებისთვისაც დავამატეთ

ჯამური ფასის ასახვა მასპინძლებისთვის

აპიდან მასპინძლებს შეუძლიათ შეიტყონ თითოეული ღამის ჯამური ფასი, რომ ყოველთვის იცოდნენ, რამდენის გადახდა მოუწევთ სტუმრებს.

თარიღების არჩევა თითის გასმით

მასპინძლები მარტივად აირჩევენ თარიღთა დიაპაზონს კალენდარში თითის ერთი გასმით — ცალკეულ თარიღებზე შეხება მათ აღარ მოუწევთ.

საცხოვრებლიდან გასვლის ჩაშენებული ინსტრუქცია

მასპინძლებს უფრო სწრაფად შეუძლიათ, მოამზადონ საცხოვრებლიდან გასვლის ინსტრუქცია. ამაში მათ სტანდარტული ამოცანების წინასწარ განსაზღვრული სია დაეხმარება.

შეტყობინებათა წაკითხვის დადასტურება

სტუმრებიც და მასპინძლებიც შეიტყობენ, გაეცნო თუ არა მეორე მხარე ამა თუ იმ შეტყობინებას.

თანამასპინძლობის ჩანართი

ახალ ჩანართზე მითითებული იქნება მასპინძლის ყველა თანამასპინძელი და მათ იქიდანვე შეეძლებათ თანამასპინძლების ნებართვებისა თუ ანაზღაურების მართვა.

ადრეული წვდომა

სურვილისამებრ, მასპინძლებს შეუძლიათ გამოცადონ ახალი ფუნქციები, შემდეგ კი გაგვიზიარონ თავიანთი მოსაზრებები, ისინი მეტად რომ დავხვეწოთ.

ფასის დეტალიზაცია

ფასთა განახლებული დეტალიზაციის მეშვეობით მასპინძლები შეიტყობენ, რამდენის გადახდა მოუწევთ სტუმრებს და მათ რამდენი ერგებათ.

მსგავსი საცხოვრებლების შედარება

მასპინძლებს შეუძლიათ გაეცნონ ახლომახლო დაჯავშნილი მსგავსი საცხოვრებლების საშუალო ფასს.

ფასების/ხელმისაწვდომობის პარამეტრები

განახლდა კალენდრის ხელსაწყოები, რომ ისინი უფრო ერთნაირი ყოფილიყო ყველა მოწყობილობაზე.

ფასდაკლებები ერთ კვირასა და თვეზე

ახალი სლაიდერი მასპინძლებს დაეხმარება, განსაზღვრონ ან ჩაასწორონ ფასდაკლებები, პარალელურად კი შეიტყონ, რა ფასი დაწესდება შესაბამისი ხანგრძლივობის ჯავშნებზე.

კალენდრის მთელი წლის ხედი მობილურში

მალე მასპინძლები ერთი ეკრანიდან შეამოწმებენ მთელი წლის ხელმისაწვდომობას და თითოეული თვის ფასს.

საცხოვრებლიდან გასვლის დეტალები

საცხოვრებლიდან გასვლის პროცესის გამარტივება მასპინძლებს ამიერიდან შეუძლიათ მკაფიო ინსტრუქციის შემუშავებით.

გასვლის შესახებ ავტომატური ინფორმირება

სტუმრებს საცხოვრებლიდან გასვლამდე ერთი დღით ადრე ავტომატურად დაეგზავნებათ მითითებები.

წასვლის შეტყობინება ერთი შეხებით

სტუმრებს ამიერიდან შეუძლიათ, ღილაკზე ერთი შეხებით შეატყობინონ მასპინძლებს, რომ წავიდნენ.

მზა პასუხები გასვლისთვის

მასპინძლებს ექნებათ განახლებული ხელსაწყოები სტუმრებისთვის საცხოვრებლიდან გასვლის ინსტრუქციის მარტივად გასაზიარებლად.

ამონარიდები მიმოხილვებიდან

Airbnb ოთახების შემთხვევაში, მასპინძელთა პროფილებში მოცემული იქნება გამორჩეული ციტატები მათ შესახებ.

სახალისო ფაქტები მასპინძლის პროფილში

მასპინძლებს შეუძლიათ ინდივიდუალურობა შესძინონ თავიანთ პროფილს ახალი, სახალისო მონაცემების მითითებით — მაგალითად, იმის, თუ რომელი სიმღერა უყვარდათ სკოლის დროს.

მასპინძლის მოგზაურობის ისტორია

მასპინძლებს შეუძლიათ გააზიარონ, რომელ ადგილებში მოგზაურობისას უსარგებლიათ Airbnb‑თი, რომ სტუმრებს თავიანთი სამოგზაურო გემოვნების შესახებ წარმოდგენა შეუქმნან.

მასპინძლის ინტერესები

ამიერიდან მასპინძლებს შეუძლიათ წინასწარ განსაზღვრული სიიდან აირჩიონ რამდენიმე ჰობი, რაც მათ სტუმრებთან საერთო ინტერესების გამონახვაში დაეხმარება.

უფრო დეტალური ინფორმაცია სტუმრების პროფილში

სტუმრებს შეუძლიათ ახალი მონაცემების მითითება თავიანთ პროფილებში, მათ შორის, ინტერესების და დასრულებული სტუმრობების შესახებ.

თანამასპინძელთა გამარტივებული მოწვევა

საცხოვრებლისა და განცხადების სამართავად თანამასპინძლების მოწვევა ასეთი მარტივი ჯერ არასოდეს ყოფილა მასპინძლებისთვის.

თანამასპინძელთა ახალი ნებართვები

მასპინძლებს შეუძლიათ თანამასპინძლებს მიანიჭონ ახალი ნებართვები: სრული წვდომა, კალენდარსა და შემომავალ შეტყობინებებზე წვდომა ან მხოლოდ კალენდარზე წვდომა.

თანამასპინძელთა ახლებურად ანაზღაურება

მასპინძლებს თანამასპინძლებთან ანაზღაურების გაყოფა ამიერიდან შეუძლიათ პროცენტის ან ფიქსირებული თანხის სახით.

სტუმართა ვინაობის დადასტურება

საერთაშორისო მასშტაბით ყველა სტუმარს, რომელიც ჯავშანს გააფორმებს, ვინაობა დადასტურებული ექნება.

ჯავშნების საერთაშორისო შემოწმება

წვეულებების გამართვისა და საცხოვრებლის დაზიანების რიკის შემცირების ტექნოლოგია ამიერიდან ხელმისაწვდომია მთელ მსოფლიოში.

ფუნქციების ხელმისაწვდომობა და გამოშვების დრო, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს რეგიონების მიხედვით.