ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია
მასპინძელი

როცა მეზობელს პრობლემა აქვს…

It’s important to keep in touch, so we encourage Hosts and their neighbors to communicate directly to resolve any issues that might come up during a stay. Here are a few pointers to help you avoid potential disagreements with a neighbor:

 • Before the reservation begins, confirm with your guests that they’ve read and agreed to your house rules
 • In your house rules, select No for Parties or Events
 • Update your listing description to clearly prohibit parties and events
 • Set a maximum number of guests for your space
 • Inform guests of appropriate parking locations
 • Print out your house rules and any building rules and display them at your place
 • Let neighbors know when guests will be there

For more information, check out our Being a good neighbor Policy.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

 • სტუმარი

  ინფორმაცია მათთვის, ვისი მეზობელიც Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობს

  მასპინძლებს ვურჩევთ, თავიანთ ვალდებულებებს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ. მასპინძლები ანგარიშვალდებული არიან როგორც მეზობლების, ისე საზოგადოების…
 • ტიროლი

  თუ Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობაზე ფიქრობთ, ჩვენ მოგიმზადეთ ინფორმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ, გაერკვეთ თქვენს ქალაქში მოქმედ კანონებში.
 • სტუმარი

  კარგი მეზობლობა

  ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული დამოკიდებულება არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ Airbnb‑ს გაერთიანების წევრებით, არამედ ირგვლივ მცხოვრებ ადამ…
მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია