კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Making your guest’s stay special

  An experienced host shares her sweet strategy for creating a warm welcome.
  ავტორი: Airbnb (3 Mar, 2020)
  2-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 3 Mar, 2020

  Highlights

  • Think about including things you love to help provide a special stay for your guests

   • Share a few local products to give guests a more memorable and personal experience

   A welcome basket of your favorite treats is a thoughtful way to welcome guests. Customizing it with items from local businesses is a great way to help your guests get to know the area better. Some hosts have found it’s helpful to buy snacks—like granola, nuts, or chocolate—in bulk and repackage them in smaller bags. Consider adding a handwritten label for an even more personal touch.

   Highlights

   • Think about including things you love to help provide a special stay for your guests

    • Share a few local products to give guests a more memorable and personal experience

    Airbnb
    3 Mar, 2020
    სასარგებლო იყო?