შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რჩევები, თუ როგორ აიცილოთ პროგნოზირებადი გაუქმებები

  ხშირად გააახლეთ კალენდარი, დააწესეთ თქვენთვის მისაღები ფასი და ა.შ.
  ავტორი: Airbnb (4 მაი, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 16 თებ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  კალენდრის რეგულარული გაახლება

  ხელმისაწვდომობა რომ წინასწარ განსაზღვროთ, გაითვალისწინეთ ადგილობრივი სამოგზაურო ტენდენციები და სეზონურობა.
  Superhost Omar

  კალენდრისა და დაჯავშნის სათანადო პარამეტრების არჩევა

  სასურველი ფასის დაწესება

  პოტენციური სტუმრების გაცნობა

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  4 მაი, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს