შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  სტუმრების შეტყობინებებზე სწრაფი გამოხმაურების მნიშვნელობა

  საგანგებო ხელსაწყოები დაგეხმარებათ, სწრაფად და მარტივად უპასუხოთ სტუმრებს.
  ავტორი: Airbnb (4 მაი, 2021)
  1‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 9 მარ, 2023

  მეტი ოპერატიულობა

  გამოხმაურების სიხშირის გამოთვლის წესი

  Airbnb
  4 მაი, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს