შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მასპინძლობისადმი მიდგომის ოპტიმიზაციის ხერხები

  გაეცანით რამდენიმე რჩევას სტუმრებთან კომუნიკაციის, მათი დაბინავებისა თუ სხვა პროცედურების გასამარტივებლად.
  ავტორი: Airbnb (4 მაი, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 1 ივლ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  დასუფთავების პროცედურის დახვეწა

  საყოფაცხოვრებო პირობების გამარტივება

  მკაფიო და ეფექტური კომუნიკაცია

  დაუბრკოლებლად დაბინავებაზე ზრუნვა

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  4 მაი, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს