შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მასპინძლობისადმი მიდგომის გაუმჯობესება მიღებული მიმოხილვების საფუძველზე

  მიმოხილვებიდან გაარკვევთ ყველა პლუსსა და მინუსს.
  ავტორი: Airbnb (4 მაი, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 8 მარ, 2023

  რატომ არის მნიშვნელოვანი მიმოხილვები?

  ზედმეტის არდაპირება, შემდეგში სტუმრების მოლოდინის გადასაჭარბებლად

  ჯანსაღი მიდგომა სტუმრების კონსტრუქციული გამოხმაურებისადმი

  მიმოხილვების გამოყენება მასპინძლობის კუთხით გასაუმჯობესებლად

  Airbnb
  4 მაი, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს