შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ცალკე გადასახადების დაწესება დასუფთავებისა და დამატებითი სტუმრებისთვის

  შეიმუშავეთ საფასო პოლიტიკა, რომელიც მიმდინარე ხარჯების დაფარვაში დაგეხმარებათ.
  ავტორი: Airbnb (5 დეკ, 2019)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 29 ივნ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • დააწესეთ დამატებითი გადასახადები ხარჯების დასაფარად

  • განაახლეთ ფასები
  • დაიხმარეთ ჩვენი სრული გზამკვლევი ეფექტური განცხადების შესაქმნელად

  დამატებითი გადასახადების დაწესება დასუფთავებისა და გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვაში დაგეხმარებათ, თუმცა წარმატებული საფასო პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანია კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებაც. ამ სტატიაში გაგიზიარებთ გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც შეგიძლიათ დაიხმაროთ დამატებითი გადასახადების მითითებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას.

  დასუფთავების გადასახადი

  დასუფთავება ზოგჯერ დიდ ფულად და დროით რესურსს მოითხოვს. მასზე გადასახადის დაწესება სპეციალისტის დაქირავებასა და საწმენდი საშუალებების შეძენაში დაგეხმარებათ, თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ რაც უფრო მაღალი იქნება დასუფთავების გადასახადი,* მით უფრო სავარაუდოა, რომ სტუმრებს სისუფთავესთან დაკავშირებით დიდი მოლოდინი ექნებათ.

  მნიშვნელოვანია, გასაგები იყოს, თუ რას მიიღებენ სტუმრები დასუფთავების გადასახადის სანაცვლოდ, ასევე, საჭიროა თუ არა რაიმე მათი მხრიდან. თუ საცხოვრებლიდან გასვლამდე სტუმრებს სთხოვთ, აკეცონ საწოლის თეთრეული, ან ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში შეაწყონ გამოყენებული ჭურჭელი, მაშინ, დასუფთავების გადასახადის დაწესების შემთხვევაში, შეეცადეთ, ის მინიმალური იყოს და განცხადებაში მიუთითეთ, თუ რას ხმარდება ეს გადასახადი. თუ დასუფთავების გადასახადი მაღალი იქნება, შესაძლოა, სტუმრებმა ჩათვალონ, რომ საცხოვრებლიდან გასვლისას, სასტუმროს მსგავსად, მხოლოდ კარი უნდა გაიხურონ. ამას გარდა, გაითვალისწინეთ:

  • დასუფთავების გადასახადი არ უნდა აქციოთ შემოსავლის დამატებით წყაროდ — ის დასუფთავებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს უნდა ფარავდეს.
  • თუ მასპინძლობა ახლახან დაიწყეთ, დასუფთავების გადასახადის დაწესებამდე გირჩევთ, რამდენიმე დადებითი მიმოხილვა დააგროვოთ, რომ ჯერ სტუმრები დააინტერესოთ.
  • COVID‑19‑ის პირობებში, ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, საცხოვრებლების ყველა მასპინძელს* ვთხოვთ, დაიცვან Airbnb‑ს მიერ შემუშავებული განსაკუთრებული დასუფთავების 5-ეტაპიანი პროცედურა.

  შეიტყვეთ, როგორ დააწესოთ დასუფთავების გადასახადი

  დამატებითი სტუმრების გადასახადი

  დამატებითი სტუმრის გადასახადის დაკისრება შესაძლებელია, როცა ჯავშანი სტანდარტულად გათვალისწინებულზე მეტი სტუმრისთვის გაფორმდება. მაგალითად, თუ სტუმრებს სთავაზობთ ერთსაძინებლიან ბინას, რომელშიც ორადგილიანი საწოლია, ის, სავარაუდოდ, 2 ადამიანზე იქნება გათვლილი, თუმცა თუ მისაღებ ოთახში გასაშლელი დივანია, 4 ადამიანამდეც შეგიძლიათ დააბინაოთ და 2 დამატებითი სტუმრისთვის გადასახადი მოითხოვოთ.

  აღნიშნული გადასახადის დაწესების საკითხს ყველა მასპინძელი ინდივიდუალურად წყვეტს. ის დაგეხმარებათ, დაფაროთ სტუმართა გაზრდილი რაოდენობით გამოწვეული დამატებითი ხარჯები (მაგ., კომუნალური მომსახურებების, დასუფთავებისა თუ ჰიგიენური საშუალებების). დამატებითი სტუმრის გადასახადის დაწესებისას:

  • გადაწყვიტეთ, რამდენი ადამიანი განთავსდება კომფორტულად საცხოვრებელში. სტუმრებს იმედი გაუცრუვდებათ, თუკი საცხოვრებელი მოსალოდნელზე პატარა აღმოჩნდება.
  • დაიწყეთ მცირე თანხით. მასპინძლებმა დებიმ და დეივმა, რომლებიც ედმონტონში (კანადა) ცხოვრობენ, საცხოვრებლის საბაზისო ტარიფი 2 სტუმარზე გათვალეს, ყოველ დამატებით სტუმარზე კი 10$‑იანი გადასახადი დააწესეს. „ჩვენ მიერ დაწესებული ფასი ორი სტუმრისთვის საკმაოდ მისაღებია, თუმცა თუ მეტი ადამიანი დააპირებს სტუმრობას, მეტ შემოსავალსაც მივიღებთ“.

  დამატებითი სტუმრების გადასახადის დაწესებისას, კარგი იქნება, თუ მსგავს საცხოვრებლებს მოიძიებთ, ან მასპინძელთა ადგილობრივ კლუბებს მიმართავთ, რომ წარმოდგენა შეიქმნათ, რა ტარიფია მისაღები.

  შეიტყვეთ, როგორ მიუთითოთ დამატებითი სტუმრის გადასახადი

  ჩვენ მიერ დაწესებული ფასი ორი სტუმრისთვის საკმაოდ მისაღებია, თუმცა თუ მეტი ადამიანი დააპირებს სტუმრობას, მეტ შემოსავალსაც მივიღებთ.
  Dave,
  ედმონტონი, კანადა
  *არ ეხება მასპინძლებს, რომლებიც საცხოვრებლებს კონტინენტურ ჩინეთში სთავაზობენ. ვრცლად.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • დააწესეთ დამატებითი გადასახადები ხარჯების დასაფარად

  • განაახლეთ ფასები
  • დაიხმარეთ ჩვენი სრული გზამკვლევი ეფექტური განცხადების შესაქმნელად
  Airbnb
  5 დეკ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს