ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

Airbnb‑ზე გამოვლენილ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ახალი ხერხი

წარმოგიდგენთ Project Lighthouse‑ს, რომელიც ჩვენს პლატფორმაზე დისკრიმინაციის შემთხვევების აღკვეთას ისახავს მიზნად.
ავტორი: Airbnb (15 ივნ, 2020)
6‑წუთიანი საკითხავი
განახლების თარიღი: 13 დეკ, 2022

ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • Project Lighthouse დაგვეხმარება, გავარკვიოთ, როდის და როგორ ხდება რასობრივი დისკრიმინაცია Airbnb‑ზე

  • ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამოქალაქო უფლებების დამცველ ჯგუფებთან, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გააზრებულად გადავდგათ

  • ამასთან, ვთანამშრომლობთ კონფიდენციალურობის საკითხებზე მომუშავე წამყვან ორგანიზაციებთან, რომ ყველას კონფიდენციალურობა დაცული იყოს

რედაქტორის შენიშვნა: 2022 წლის დეკემბერში გამოვაქვეყნეთ ახალი ინფორმაცია, რომელშიც დეტალურად აღვწერეთ Project Lighthouse-ის თავდაპირველი შედეგები იმ სხვა ნაბიჯებთან ერთად, რომლებსაც დისკრიმინაციის შემთხვევებთან ბრძოლის კუთხით ვდგამთ. გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას

.

ჩვენი მარადიული მისიაა, შევქმნათ სამყარო, სადაც ნებისმიერი ადამიანი უცხო გარემოშიც კი თავს შინაურად იგრძნობს. რასიზმი, სიძულვილი და დისკრიმინაცია ეწინააღმდეგება ჩვენი, როგორც კომპანიის და როგორც საერთაშორისო გაერთიანების, ღირებულებებს. 2016 წლის შემდეგ 1,3 მილიონი ადამიანი ვეღარ სარგებლობს Airbnb‑ს პლატფორმით, რადგან მათ უარი თქვეს მოჰპყრობოდნენ სხვებს განსჯისა და მიკერძოებული დამოკიდებულების გარეშე, თუმცა სამუშაო კიდევ ბევრი გვაქვს.

ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, გავარკვიოთ, როდის და როგორ ხდება დისკრიმინაცია. სწორედ ამიტომ, წარმოგიდგენთ Project Lighthouse-ს, აშშ-ში წამოწყებულ ახალ ინიციატივას, რომელიც Airbnb-ს მეშვეობით დაჯავშნისას ან მასპინძლობისას დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოვლენას, აღკვეთას და სათანადო ზომების მიღებას ისახავს მიზნად.

ვიცით, რომ Project Lighthouse-თან დაკავშირებით, შესაძლოა, გარკვეული შეკითხვები გაგიჩნდეთ, ამიტომ შევეცდებით, მაქსიმალურად ზუსტად გიპასუხოთ.

რა პრინციპით იმუშავებს Project Lighthouse?
დისკრიმინაცია ეფუძნება აღქმას, ხოლო Airbnb‑ს შემთხვევაში ადამიანები რასობრივი კუთვნილების შესახებ წარმოდგენას სახელებისა და პროფილის ფოტოების მიხედვით იქმნიან. სამოქალაქო უფლებების დამცველ ისეთ ორგანიზაციებთან ერთად, როგორიცაა Color Of Change და Upturn, ჩვენ ვიწყებთ კვლევას, რომ დავადგინოთ, როდის და სად ხდება რასობრივი დისკრიმინაცია ჩვენს პლატფორმაზე, ასევე, როგორია მასთან ბრძოლის პოლიტიკის ეფექტურობა.

როგორ შეიმუშავა Airbnb‑მ Project Lighthouse?
Project Lighthouse შევიმუშავეთ სამოქალაქო უფლებათა და კონფიდენციალურობის დამცველი მოწინავე ორგანიზაციების, მათ შორის, „Asian Americans Advancing Justice“‑ის (AAJC), „Center for Democracy & Technology“‑ს, „Color of Change“‑ის, „The Leadership Conference on Civil & Human Rights“‑ის, LULAC‑ის, NAACP‑ის, National Action Network‑ისა და Upturn‑ის მხარდაჭერით. ამით გვსურდა, დავრწმუნებულიყავით, რომ ჩვენს მნიშვნელოვან საქმეს გააზრებულად და ყველას კონფიდენციალურობის დაცვით ვაკეთებთ.

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?
ამჟამად პროექტში მხოლოდ აშშ‑ში მცხოვრები მასპინძლები და სტუმრები მიიღებენ მონაწილეობას.

როდის დაიწყება Project Lighthouse?
კვლევის დაწყება სექტემბერში იგეგმება, ხოლო მასში მონაწილეობაზე უარის თქმა ყველა მასპინძელსა და სტუმარს შეეძლება. აღნიშნულთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას 30 ივნისიდან გაწვდით. მონაწილეობაზე უარის სათქმელად ყველას მინიმუმ 30 დღე ექნება.

როგორ აპირებს Airbnb ჩემი ინფორმაციის გამოყენებას?
პროექტის მიზანია აღქმაზე დამყარებული დისკრიმინაციის ხარისხის განსაზღვრა. სხვა ადამიანების რასის აღქმა, ხშირ შემთხვევაში, მათი სახელისა და გარეგნობის მიხედვით ხდება. ამ საკითხის შესასწავლად Airbnb‑ზე არსებული პროფილების ფოტოები და პროფილებში მითითებული სახელები გაზიარდება ჩვენს პარტნიორებთან, რომლებიც Airbnb‑სგან დამოუკიდებლად და კონფიდენციალურობის მკაცრად დაცვით მოქმედებენ (მათ ეკრძალებათ აღნიშნული ინფორმაციის სხვისთვის გაზიარება).

ჩვენი პარტნიორები დააკვირდებიან ჩვენ მიერ მათთვის მიწოდებულ ფოტოებსა და სახელებს, შემდეგ კი გაგვიზიარებენ, მათი აღქმით, რომელ რასას მიეკუთვნება ესა თუ ის ადამიანი. დასკვნები გაზიარდება Airbnb‑ს სპეციალიზებულ გუნდთან, მხოლოდ და მხოლოდ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მიზნით. ამასთან, მონაცემების გაზიარებამდე, წაიშლება ყველა ის ფოტო, სახელი და სხვა დეტალი, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმის დასადგენად, თუ რომელ Airbnb ანგარიშს მიეკუთვნება ისინი. რასობრივი აღქმასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას Airbnb არ დაუკავშირებს კონკრეტულ ანგარიშს და არც მომხმარებლებს დაახარისხებს ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენი პარტნიორების მიერ გაზიარებულ მონაცემებს გამოვიყენებთ, მაგალითად, იმის დასადგენად, თუ რამდენად ხშირად უქმდება გარკვეული რასის წარმომადგენელთა ჯავშნები სხვებთან შედარებით. აღნიშნული დაგვეხმარება ახალი ფუნქციებისა და წესების შემუშავებაში ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად. ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამოქალაქო უფლებებისა და კონფიდენციალურობის დამცველ ორგანიზაციებთან, რათა ზუსტად ვიცოდეთ, რომ ამ საქმეს გააზრებულად და ყველას კონფიდენციალურობის დაცვით ვაკეთებთ.

გამოიყენებს თუ არა Airbnb ალგორითმს, სახის ამოცნობის ტექნოლოგიას ან მანქანურ სწავლებას?
არა. ვფიქრობთ, რომ რასობრივ აღქმასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაანალიზების საუკეთესო გზაა ადამიანის აღქმა და არა ალგორითმი. ალგორითმების, სახის ამოცნობის ტექნოლოგიის თუ სხვა მსგავსი მეთოდების გამოყენება ისეთი მგრძნობიარე საკითხის მიმართ, როგორიცაა რასა, საჭიროებს გულდასმით განხილვასა და შესწავლას, მათ შორის, სამოქალაქო უფლებებისა და კონფიდენციალურობის საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების მხრიდან. ეს მეთოდი რომ ჩაგვეთვალა პრიორიტეტულად, ჯერ კონსულტაციები უნდა გაგვევლო და თქვენც აუცილებლად შეგატყობინებდით.

პროფილის ფოტოები ჯავშნის დადასტურებამდე ისედაც არ ჩანს. რატომ გეგმავთ კვლევაში პროფილის ფოტოების გამოყენებას?
მართალია, პროფილის ფოტოები ჯავშნის გაფორმებისას არ ჩანს, თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს პროფილის ფოტოებმა სამომხმარებლო გამოცდილების სხვა ასპექტებზე, როგორიცაა, მაგალითად, ჯავშნების გაუქმება ან მიმოხილვები.

როგორ დაიცავს Airbnb ჩემს კონფიდენციალურობას?
რასობრივ აღქმასთან დაკავშირებული მონაცემების გაანალიზებამდე მთელი ინფორმაცია განცალკევდება თქვენი პროფილისგან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის არ იქნება დაკავშირებული ამა თუ იმ Airbnb ანგარიშთან. აღნიშნულ ინფორმაციას მხოლოდ და მხოლოდ დისკრიმინაციასთან ბრძოლისთვის გამოვიყენებთ და არა Airbnb‑ზე რომელიმე კონკრეტულ მასპინძელზე თუ სტუმარზე გავლენის მოსახდენად და არც მარკეტინგული თუ სარეკლამო მიზნით. კანონზომიერებებს უფრო მასშტაბურად გავაანალიზებთ.

რატომ გამოაცხადა Airbnb‑მ Project Lighthouse‑ის შესახებ მაინცდამაინც ახლა?
ამ პროექტზე თითქმის ორი წელი ვიმუშავეთ და მისი ამოქმედება 2020 წლის ბოლოს იგეგმებოდა, თუმცა აშშ‑ში ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა გვაიძულა, უფრო სწრაფად გვემოქმედა. მართალია, Airbnb უკვე იკვლევს დისკრიმინაციის ცალკეულ შემთხვევებს, თუმცა ამჟამად არ გვაქვს საშუალება, შევაფასოთ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული უფრო მასშტაბური ტენდენციები და კანონზომიერებები, რომლებიც, შესაძლოა, Airbnb‑ზე არსებობდეს. ამასთან, ცალკეული შემთხვევები, შესაძლოა, უფრო დიდი სისტემური პრობლემის სიმპტომი იყოს. სწორედ ამიტომ, გვსურს, ორივე საკითხს ერთდროულად ვებრძოლოთ.

რა მოხდება, თუ Airbnb უთანასწორობის შემთხვევას გამოავლენს?
Project Lighthouse მხოლოდ ერთი მიმართულებაა Airbnb-ზე დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოვლენისა და აღმოფხვრის პროცესში. მიღებული ანალიტიკური ინფორმაციის საფუძველზე შევიმუშავებთ ახალ ფუნქციებსა და წესებს ჩვენს პლატფორმაზე უფრო თანაბარი პირობების უზრუნველსაყოფად და ჩვენი მარადიული მიზნის — შინაურული გარემოს შექმნის — განსახორციელებლად.

დისკრიმინაციის სხვა ფორმებიც არსებობს. რატომ კონცენტრირდება Airbnb მაინცდამაინც რასობრივი ნიშნით ჩაგვრაზე?
ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ყველა სახის დისკრიმინაციას და არა მხოლოდ რასობრივი ნიშნით რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის ჩაგვრას. ჩვენი მიზანია, ვებრძოლოთ დისკრიმინაციას რასის, კანის ფერის, ეროვნული კუთვნილების, ასაკის, სქესის, გენდერული იდენტობის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობისა თუ ოჯახური მდგომარეობის ნიშნით. ამ პრობლემასთან გამკლავება მასპინძლებსა და სტუმრებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უწევთ. ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯები უფრო დიდი ბრძოლის მხოლოდ მცირე ნაწილია.

როგორ შემიძლია, უარი ვთქვა Project Lighthouse-ში მონაწილეობაზე?
მონაწილეობაზე უარის თქმა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ კონფიდენციალურობისა და გაზიარების პარამეტრებიდან. ამ შემთხვევაში, Project Lighthouse‑ის ფარგლებში თქვენ შესახებ ინფორმაცია აღარ შეგროვდება, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ინფორმაციის გაზიარებით გვეხმარებით, შევქმნათ ახალი სტანდარტი, რომლითაც ვიხელმძღვანელებთ Airbnb-ზე დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოვლენის, აღკვეთისა და სათანადო ზომების მიღების პროცესში. რასობრივ აღქმასთან დაკავშირებული მონაცემების გაანალიზებამდე მთელი ინფორმაცია განცალკევდება თქვენი პროფილისგან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის არ იქნება დაკავშირებული ამა თუ იმ Airbnb ანგარიშთან.

როგორ ეხმარება Airbnb სხვა კომპანიებს დისკრიმინაციის შემთხვევებთან ბრძოლაში?
ტექნოლოგიურ კომპანიებს აქვთ უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომ ყველასთვის თანაბარუფლებიანი გარემო შექმნან. გვსურს, რომ Project Lighthouse არ შემოიფარგლოს მხოლოდ Airbnb‑ს პლატფორმით და მის მიღმაც შეიტანოს წვლილი დადებითი ცვლილებების განხორციელებაში, ამიტომ მის მეთოდოლოგიას საჯაროდ ვაზიარებთ. ვიმედოვნებთ, რომ მეთოდოლოგია დაეხმარება სხვა კომპანიებს და გახდება ამოსავალი წერტილი შემდგომი ინოვაციებისთვის, რომელთა მეშვეობითაც მკაცრად გაიზომება დისკრიმინაციის ხარისხი მომხმარებელთა კონფიდენციალურობის დაცვით.

რა აქვს Airbnb-ს უკვე გაკეთებული დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად?
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში Airbnb‑ზე არაერთი ცვლილება განვახორციელეთ დისკრიმინაციის შემთხვევებთან ბრძოლის კუთხით. მათ შორის იყო:

  • ჩვენი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა: ყველა, ვინც Airbnb‑ს იყენებს, უნდა დაეთანხმოს ჩვენი გაერთიანების ვალდებულებისა და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის დაცვას. თუ თვლით, რომ დისკრიმინაციას განიცდით, ინციდენტს გამოვიძიებთ, მივიღებთ გარკვეულ ზომებს და, საჭიროების შემთხვევაში, დაგეხმარებით სხვა საცხოვრებლის პოვნაში.
  • პროფილის ფოტოების დაცვა: მიკერძოებული დამოკიდებულება ყველას გვაქვს. ამის მიუხედავად, Airbnb‑ს მსგავსი კომპანიები ქმნიან ხელსაწყოებს, რომლებიც უპირისპირდება მიკერძოებულობას. მასპინძლებს სტუმრების ფოტოების ნახვა ახლა მხოლოდ ჯავშნის დადასტურების შემდეგ შეუძლიათ. ამგვარად ისინი უფრო ობიექტურ გადაწყვეტილებებს იღებენ.
  • სამართლიანი ჯავშნები: მომენტალური დაჯავშნის მეშვეობით შესაძლებელია საცხოვრებლის მყისიერად დაჯავშნა, რაც მასპინძლებსაც უმარტივებს საქმეს და სტუმრებისადმი უფრო ობიექტურ მოპყრობას უზრუნველყოფს. მომენტალურად უკვე მილიონობით საცხოვრებლის დაჯავშნაა შესაძლებელი. მათი რაოდენობა კი მუდმივად იზრდება.
  • ანტიდისკრიმინაციული გუნდი: Airbnb‑ს ჰყავს სპეციალიზებული გუნდი, რომელიც დისკრიმინაციის თავიდან აცილებასა და აღმოფხვრაზე ზრუნავს. ის, ასევე, მუშაობს ისეთ ინიციატივებზე, როგორიცაა Project Lighthouse და პროფილის ფოტოების დაცვა.

მხოლოდ Project Lighthouse ვერ აღმოფხვრის დისკრიმინაციას ჩვენს პლატფორმაზე, თუმცა ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმ მავნე პრაქტიკის გამოვლენის საქმეში, რომელიც სხვა შემთხვევაში შეუმჩნეველი დარჩებოდა. ეს ინიციატივა ერთ‑ერთია იმ მრავალი პროექტიდან, რომლებზეც ვმუშაობთ, რათა Airbnb საყოველთაოდ სამართლიან პლატფორმად ვაქციოთ.

გმადლობთ, რომ ჩვენი გაერთიანების წევრი ხართ და ისეთი გარემოს შექმნაში გვეხმარებით, სადაც ყველა თავს შინაურად იგრძნობს.

სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • Project Lighthouse დაგვეხმარება, გავარკვიოთ, როდის და როგორ ხდება რასობრივი დისკრიმინაცია Airbnb‑ზე

  • ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამოქალაქო უფლებების დამცველ ჯგუფებთან, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გააზრებულად გადავდგათ

  • ამასთან, ვთანამშრომლობთ კონფიდენციალურობის საკითხებზე მომუშავე წამყვან ორგანიზაციებთან, რომ ყველას კონფიდენციალურობა დაცული იყოს

Airbnb
15 ივნ, 2020
სასარგებლო იყო?

გაეცანით სხვა თემებს