შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
    4 სტატია

    შეფასება და მიმოხილვა

    გაეცანით მიმოხილვის პრინციპს, მის მნიშვნელობასა და 5‑ვარსკვლავიანი შეფასებების მიღების ხერხებს.
    4 სტატია

    გაეცანით სხვა თემებს