შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მიმოხილვების მნიშვნელობის შესახებ

  მიმოხილვები Airbnb‑ს გაერთიანების წევრებს შორის ნდობას ამყარებს, თქვენ კი ბიზნესის განვითარებაში გეხმარებათ.
  ავტორი: Airbnb (29 ნოე, 2019)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 3 აპრ, 2023

  მიმოხილვის პრინციპი

  ვარსკვლავებით შეფასება

  განცხადებისა და საცხოვრებლის გაუმჯობესება მიღებული გამოხმაურების საფუძველზე

  პირადი გამოხმაურება

  სტუმრების მიმოხილვა

  Airbnb
  29 ნოე, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს