შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მიმოხილვების მნიშვნელობის შესახებ

  მიმოხილვები ჩვენი გაერთიანების წევრებს შორის ნდობას ამყარებს, თქვენ კი ბიზნესის განვითარებაში გეხმარებათ.
  ავტორი: Airbnb (29 ნოე, 2019)
  3-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 13 მაი, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მასპინძლობის ბიზნესის ერთ‑ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა მიმოხილვები, რომლებიც Airbnb‑ს გაერთიანების წევრებს შორის ნდობას აყალიბებს

  • ნუ დაელოდებით მიმოხილვას — მოიკითხეთ სტუმრები და დაინტერესდით, წესრიგში აქვთ თუ არა ყველაფერი, რომ ადრევე მოაგვაროთ პრობლემები

  • აწონ‑დაწონეთ არაიდეალური მიმოხილვები და შეიტანეთ გარკვეული ცვლილებები განცხადებაში, საცხოვრებელში ან მასპინძლობის სტილში

  • დაიხმარეთ ჩვენი სრული გზამკვლევი პირველი სტუმრების სასიამოვნოდ გასაოცებლად

  მიმოხილვები ძალზე მნიშვნელოვანია Airbnb გაერთიანების ყველა წევრისთვის — სტუმრებს ისინი გეგმების სათანადოდ დაწყობაში, მასპინძლებს კი სტუმრების მშვიდად მიღებაში ეხმარება.

  სულაც არ იქნება ხმამაღალი იმის თქმა, რომ Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის შემთხვევაში დადებით მიმოხილვებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. თითოეული მიმოხილვა ეხმარება სტუმრებს, გადაწყვიტონ, დაჯავშნონ თუ არა თქვენ მიერ მათთვის შეთავაზებული საცხოვრებელი, Airbnb‑ს მონაცემების მიხედვით კი, დადებითი მიმოხილვების რაოდენობა პირდაპირ კავშირშია შემოსავლის ოდენობასთან.

  მიმოხილვის პრინციპი

  ყოველი სტუმრობის შემდეგ სტუმრებსა და მასპინძლებს ეძლევათ 14‑დღიანი პერიოდი ერთმანეთის მიმოხილვისთვის. მიმოხილვები დამალულია, სანამ ორივე მხარე არ დაასრულებს მათ დაწერას, რის შემდეგაც ისინი გამოქვეყნება როგორც სტუმრის, ისე მასპინძლის პროფილში, ასევე, განცხადების გვერდზე. სურვილისამებრ, მიღებულ მიმოხილვას შეგიძლიათ გასცეთ საჯარო პასუხი.

  ვრცლად მიმოხილვის პრინციპის შესახებ

  სტუმრებისთვის მიმოხილვების დატოვება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც საცხოვრებლის მომზადება.
  Beverlee and Suzie,
  ოკლენდი, კალიფორნია

  სტუმრების მიერ საცხოვრებლის მიმოხილვა

  მოგზაურებს აინტერესებთ სხვების შთაბეჭდილებები ამა თუ იმ საცხოვრებელთან და მასპინძელთან დაკავშირებით, ამიტომაც სტუმრებს გამოხმაურებისთვის აქვთ სპეციალურ გრაფა, რომლის მეშვეობითაც წერილობით შეუძლიათ გაგვიზიარონ, რა მოეწონათ (ან არ მოეწონათ) სტუმრობის პერიოდში.

  ვარსკვლავებით შეფასება

  მიმოხილვების დაწერის შესაძლებლობის გარდა, სტუმრებს საშუალება აქვთ, 1‑დან 5 ვარსკვლავამდე სკალაზე შეაფასონ თავიანთი საერთო შთაბეჭდილებები. საერთო შეფასება განცხადების გვერდზე აისახება მას შემდეგ, რაც მიმოხილვას 3 სტუმარი დაგიტოვებთ და ის მნიშვნელოვანი ფაქტორია როგორც სტუმრებისთვის, რომლებიც თქვენ მიერ მათთვის შეთავაზებული საცხოვრებლის დაჯავშნაზე ფიქრობენ, ისე სუპერმასპინძლის სტატუსის მოსაპოვებლად (სუპერმასპინძლების საშუალო შეფასება უნდა იყოს მინიმუმ 4,8 ვარსკვლავი).

  ამას გარდა, სტუმრებს შეუძლიათ 1‑დან 5 ვარსკვლავამდე სკალაზე შეაფასონ სტუმრობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტი, თუმცა აღნიშნული არ აისახება საერთო შეფასებაზე. ასეთი კატეგორიებია:

  • სისუფთავე: სტუმრები ელიან, რომ ისეთივე სუფთა და მოწესრიგებული საცხოვრებელი დახვდებათ, როგორიც ფოტოებზეა განცხადებაში. გაეცანით ამ რჩევებს, რომ მაქსიმალურად დაიცვათ სისუფთავე საცხოვრებელში.
  • ფასისა და ხარისხის შეფარდება: სტუმრები შეაფასებენ, რამდენად შეესაბამებოდა მათთვის შეთავაზებული საცხოვრებელი მის ფასს.
  • კომუნიკაცია: მკაფიო და სასარგებლო კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია სტუმრების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. გაეცანით ამ რჩევებს, სტუმრებთან შესანიშნავი კომუნიკაცია რომ გქონდეთ.
  • მდებარეობა: სტუმრები შეაფასებენ, რამდენად ზუსტად იყო აღნიშნული საცხოვრებლის მდებარეობა განცხადებაში.
  • დაბინავება: მარტივი და დაუბრკოლებელი დაბინავება დადებითად აისახება მთლიან სტუმრობაზე. გაეცანით ამ რჩევებს, სტუმრები ყოველთვის უპრობლემოდ რომ დააბინაოთ.
  • სიზუსტე: საცხოვრებლის ზუსტი და გულწრფელი აღწერილობის მეშვეობით სტუმრები გადაწყვეტენ, რამდენად შეესაბამება ის მათ საჭიროებებს. აქედან გამომდინარე, შეეცადეთ, მკაფიოდ მიუთითოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.

  დადებითი მიმოხილვების მიღება

  საცხოვრებლიდან გასვლის შემდეგ შეგიძლიათ შეახსენოთ სტუმრებს, რომ მიმოხილვა დაგიტოვონ. დადებითი მიმოხილვების მისაღებად მასპინძლები გვირჩევენ, მუდმივად ვიყოთ კავშირზე სტუმრებთან — დაჯავშნის მომენტიდან საცხოვრებლიდან გასვლამდე. კლივლენდელი მასპინძლის, კრისის, თქმით, სტუმრობის განმავლობაში მიმოწერა მნიშვნელოვანია, ამაში კი Airbnb‑ს აპი ეხმარება: „ყოველთვის მზად ვარ, შეკითხვებს ოპერატიულად ვუპასუხო. თუ რაიმე პრობლემა წამოიჭრება, მაშინვე ვაგვარებთ“.

  განცხადებისა და საცხოვრებლის გაუმჯობესება გამოხმაურების საფუძველზე

  სტუმრებისგან მიღებული მიმოხილვები ზოგჯერ სულაც არ არის იდეალური, თუმცა გულს ნუ დაიწყვეტთ, რადგან სტუმრებისგან შეიძლება შეიტყოთ ისეთი დეტალები, რომლებზეც არ გიფიქრიათ. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე კი შემდეგ გააუმჯობესოთ საყოფაცხოვრებო პირობები, დახვეწოთ დაბინავების პროცედურა ან დააზუსტოთ გარკვეული ინფორმაცია საცხოვრებლის აღწერილობაში.

  „თავაზიანად უპასუხეთ მიღებულ მიმოხილვებს, იფიქრეთ, რისი გაუმჯობესება შეგიძლიათ და, უბრალოდ, გააგრძელეთ მასპინძლობა — მალე სულ უფრო მეტი და მეტი სტუმარი გეყოლებათ!“ — ამბობს ირა, მასპინძელი ათენიდან (საბერძნეთი) და დასძენს: „ეს დაგეხმარებათ უარყოფითი მიმოხილვების და შეფასებების დავიწყებაში, თანაც მნიშვნელოვან გამოცდილებას მიიღებთ“.

  პირადი გამოხმაურება

  სტუმრებს შეგიძლიათ პირადი კომენტარის დატოვებაც სთხოვოთ. ეს განსაკუთრებით დაეხმარება ახალბედა მასპინძლებს, რადგან ამგვარი კომენტარი საჯაროდ არ გამოჩნდება და არც მათ შეფასებაზე იმოქმედებს. ამავე დროს, თუ ჩათვლით, რომ მიმოხილვას სიზუსტე აკლია ან არღვევს Airbnb‑ს კონტენტის დებულებას, შეგიძლიათ უპასუხოთ 30 დღის განმავლობაში. პასუხი უშუალოდ მიმოხილვის ქვეშ აისახება და სხვა მასპინძლებისა და სტუმრებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება.

  სტუმრების მიმოხილვა

  სტუმრების მიმოხილვა მადლობის გადახდის შესაძლებლობაცაა და მათთვის სასარგებლო რჩევის მიცემის საშუალებაც, თან მათაც შეახსენებთ, რომ მიმოხილვა დაგიტოვონ. თქვენი გამოხმაურება განსაკუთრებით დაეხმარება Airbnb‑ზე ახლახან დარეგისტრირებულ სტუმრებს. „სტუმრებისთვის მიმოხილვების დატოვება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც საცხოვრებლის მომზადება”, — ამბობენ ბევერლი და სიუზი ოკლენდიდან (კალიფორნია) და დასძენენ: „ამით პოტენციურ მასპინძელს ეხმარებით, გადაწყვიტოს, უმასპინძლოს თუ არა კონკრეტულ სტუმარს“.

  სამართლიანი და კონსტრუქციული გამოხმაურებისთვის:

  • იყავით გულწრფელი და თავაზიანი
  • დელიკატურ საკითხებს პროფესიონალურად და კეთილგანწყობით მიუდექით
  • შეძლებისდაგვარად, აღნიშნეთ სტუმრების ქცევის კონკრეტული მაგალითები, რომელთა გამოსწორებაც შეუძლიათ

  სურვილისამებრ, სტუმრებს შეგიძლიათ დაუტოვოთ პირადი გამოხმაურებაც, რაც საშუალებას მოგცემთ, უფრო გულახდილი და პირდაპირი იყოთ. სტუმრებს ხშირად ურჩევნიათ, დელიკატური საკითხები ჯერ პირადად განიხილოთ, ვიდრე საჯაროდ გამოაქვეყნოთ.

  შეამოწმეთ მიღებული შეფასებები

  რეალურ დროში გააკონტროლეთ, როგორ აფასებენ სტუმრები თქვენ მიერ მათთვის შეთავაზებულ საცხოვრებელსა და სტუმართმოყვარეობას.
  პროგრესის გაკონტროლება

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მასპინძლობის ბიზნესის ერთ‑ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა მიმოხილვები, რომლებიც Airbnb‑ს გაერთიანების წევრებს შორის ნდობას აყალიბებს

  • ნუ დაელოდებით მიმოხილვას — მოიკითხეთ სტუმრები და დაინტერესდით, წესრიგში აქვთ თუ არა ყველაფერი, რომ ადრევე მოაგვაროთ პრობლემები

  • აწონ‑დაწონეთ არაიდეალური მიმოხილვები და შეიტანეთ გარკვეული ცვლილებები განცხადებაში, საცხოვრებელში ან მასპინძლობის სტილში

  • დაიხმარეთ ჩვენი სრული გზამკვლევი პირველი სტუმრების სასიამოვნოდ გასაოცებლად
  Airbnb
  29 ნოე, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს