შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  პირველი Airbnb სტუმრების მასპინძლობის შესახებ

  მოახდინეთ სტუმრებზე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება ყოველ ჯერზე.
  ავტორი: Airbnb (20 ნოე, 2019)
  6‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 4 ოქტ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ნაბიჯი 1: წინასწარ დაუკავშირდით სტუმრებს და რეგულარულად ეკონტაქტეთ

  ნაბიჯი 2: გაამარტივეთ დაბინავების პროცესი

  ნაბიჯი 3: საცხოვრებელში სისუფთავე და წესრიგი უნდა იყოს

  ნაბიჯი 4: გაარკვიეთ, რა დასჭირდებათ სტუმრებს

  ნაბიჯი 5: დატოვეთ და მიიღეთ მიმოხილვები

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  20 ნოე, 2019
  სასარგებლო იყო?

  გაეცანით სხვა თემებს