შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑ზე ძიების პრინციპი

  მიიღეთ რჩევები ძიების შედეგებში განცხადების პოზიციის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ნოე, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • ძიების შედეგებში განცხადების პოზიციას ისეთი ფაქტორები განსაზღვრავს, როგორიცაა საცხოვრებლის პოპულარობა, ფასი და ხარისხი

  • განცხადება მეტ საძიებო კრიტერიუმს რომ შეესაბამებოდეს, სცადეთ დასაჯავშნად ხელმისაწვდომი თარიღების რაოდენობის გაზრდა

  დავუშვათ, შექმენით და გამოაქვეყნეთ შესანიშნავი განცხადება, ახლა კი გსურთ, რომ ის სტუმრობის მსურველებმა იპოვონ. ალბათ, არაერთი შეკითხვა გიჩნდებათ ამ კუთხით. შევეცდებით, მათზე გიპასუხოთ, პარალელურად კი რამდენიმე რჩევა შემოგთავაზოთ ძიების შედეგებში განცხადების პოზიციის გასაუმჯობესებლად.

  დაეუფლეთ საფუძვლებს

  Airbnb‑ს ალგორითმი არაერთი ფაქტორის მიხედვით განსაზღვრავს განცხადებების მიმდევრობას ძიების შედეგებში. ამასთან, თითოეული ფაქტორის წონა განსხვავებულია. მაგალითად, ხარისხი, პოპულარობა და ფასი დიდწილად განაპირობებს იმას, თუ რა პოზიციაზე მოხვდება განცხადება.

  ალგორითმი, პირველ რიგში, ითვალისწინებს ჯამურ ფასს (გადასახადებისა და ფასდაკლებების ჩათვლით, ოფიციალური მოსაკრებლების დამატებამდე) და საცხოვრებლის ხარისხს მის მახლობლად შეთავაზებულ სხვა მსგავს ვარიანტებთან შედარებით. ამასთან, ხარისხი განისაზღვრება საცხოვრებლის ფოტოების, სტუმრებისგან მიღებული მიმოხილვებისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით.

  კონკურენტუნარიანი ფასის დაწესება და მაღალი ხარისხის შენარჩუნება დადებითად აისახება განცხადების პოზიციაზე ძიების შედეგებში, რადგან ამა თუ იმ რეგიონში შეთავაზებული ყველაზე ხელსაყრელი ვარიანტები, როგორც წესი, სიის თავში ხვდება.

  იზრუნეთ პოპულარიზაციაზე

  პოპულარობის შესაფასებლად Airbnb‑ს ალგორითმი იყენებს მონაცემების ფართო სპექტრს. მათ შორისაა საცხოვრებლის დაჯავშნის სიხშირე, განცხადების გვერდის ნახვების რაოდენობა და რჩეულებში შენახვის მაჩვენებელი.

  რაც უფრო დიდია პოპულარობა, მით უფრო მაღალ პოზიციებზე ხვდება განცხადება ძიების შედეგებში. სტუმრები რომ დააინტერესოთ:

  • შესთავაზეთ მოთხოვნადი საყოფაცხოვრებო პირობები, როგორიცაა, მაგალითად, სწრაფი Wi‑Fi კავშირი და უფასო საპარკინგე ადგილი.
  • აღწერეთ, რა გამოარჩევს თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელს. მიუთითეთ კონკრეტული ინფორმაცია, სტუმრებს სათანადო მოლოდინი რომ შეუქმნათ.
  • დაამატეთ მაღალი ხარისხის ფოტოები, რომლებითაც სასიამოვნო ატმოსფეროს წარმოაჩენთ. ფოტოების მაღალი ხარისხი დადებითად აისახება განცხადების პოზიციაზე ამა თუ იმ კატეგორიაში.

  გაზარდეთ დასაჯავშნად ხელმისაწვდომი თარიღების რაოდენობა

  Airbnb‑ს ალგორითმი ითვალისწინებს საცხოვრებლის დასაჯავშნად ხელმისაწვდომი თარიღების რაოდენობას, სტუმრების მხრიდან დაინტერესებებზე თქვენი გამოხმაურების დროსა და დაჯავშნის მოთხოვნებზე დათანხმების სიხშირეს. რაც უფრო მეტი თარიღი იქნება ხელმისაწვდომი კალენდარში, მით უფრო დიდი იქნება ალბათობა, რომ თქვენი განცხადება ძიებისას მითითებულ კრიტერიუმებს შეესაბამებოდეს და სხვადასხვა შედეგში მოხვდეს.

  ძიების შედეგებში განცხადების პოზიციის გასაუმჯობესებლად:

  • უპასუხეთ დაჯავშნის მოთხოვნებს 24 საათის განმავლობაში და არ უარყოთ ისინი ხშირად.
  • გამოიყენეთ მომენტალური დაჯავშნის ფუნქცია, რომ საცხოვრებელი ძიების მაქსიმალურად მეტ გაფილტრულ შედეგში მოხვდეს. ეს ფუნქცია სტუმრობის მსურველებს ჯავშნის მომენტალურად გაფორმების საშუალებას აძლევს (თქვენ კი დაჯავშნის მოთხოვნებზე დათანხმება არ გიწევთ), რაც გამოხმაურების დროზე დადებითად აისახება.
  • შეამცირეთ ჯავშნებზე დაწესებული ისეთი შეზღუდვების რაოდენობა, როგორიცაა სტუმრობის მინიმალური და მაქსიმალური ხანგრძლივობა.

  გამოიჩინეთ განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობა

  საცხოვრებლის აღწერილობით სათანადო მოლოდინის შექმნა, შემდეგ კი მისი გამართლება ან გადაჭარბება, დროთა განმავლობაში, დადებითად აისახება განცხადების პოზიციაზე ძიების შედეგებში.

  თუ სტუმრებს საცხოვრებლის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას მიაწვდით და მათთან მკაფიო კომუნიკაცია გექნებათ, დიდი ალბათობით, უკეთეს შეფასებებსა და მიმოხილვებს დაიმსახურებთ, პარალელურად კი თავიდან აიცილებთ საჩივრებს, რომლებიც უარყოფითად აისახება განცხადების პოზიციაზე.

  ამას გარდა, ალგორითმი ითვალისწინებს, ხართ თუ არა სუპერმასპინძელი (ანუ მაღალი შეფასების მქონე, გამოცდილი მასპინძელი), ან რამდენ კრიტერიუმს აკმაყოფილებთ ამ სტატუსის მოსაპოვებლად. მაგალითად, ერთ‑ერთი მოთხოვნაა, რომ დაჯავშნით დაინტერესებებს დროულად ეხმაურებოდეთ, თქვენი მხრიდან ჯავშნების გაუქმების სიხშირე კი მინიმალურ დონეზე უნდა შეინარჩუნოთ.

  ამასთან, სტუმრებს შეუძლიათ ძიების შედეგების გაფილტვრა და მხოლოდ სუპერმასპინძლების მიერ შემოთავაზებული საცხოვრებლების შერჩევა.

  დაიხმარეთ ჩვენი გზამკვლევი ეფექტური განცხადების შესაქმნელად

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • ძიების შედეგებში განცხადების პოზიციას ისეთი ფაქტორები განსაზღვრავს, როგორიცაა საცხოვრებლის პოპულარობა, ფასი და ხარისხი

  • განცხადება მეტ საძიებო კრიტერიუმს რომ შეესაბამებოდეს, სცადეთ დასაჯავშნად ხელმისაწვდომი თარიღების რაოდენობის გაზრდა

  Airbnb
  11 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს