მითითებები განცხადებების სათაურებთან დაკავშირებით

განაახლეთ სათაური, რომელიც აისახება ძიების შედეგებში.
ავტორი: Airbnb (17 ივნ, 2022)
2‑წუთიანი საკითხავი
განახლების თარიღი: 23 ოქტ, 2023

სათაური ერთ‑ერთი პირველია, რასაც სტუმრობის მსურველები ძიების შედეგებში ყურადღებას აქცევენ, ამიტომ ის საცხოვრებლის გამორჩეულობის ხაზგასმის შესანიშნავი ხერხია. ჩვენ მოგიმზადეთ მითითებები, რომლებიც დაგეხმარებათ ინფორმაციული სათაურის შედგენაში, რომ მიიქციოთ სტუმრობის მსურველების ყურადღება, დააინტერესოთ ისინი საცხოვრებლის დაჯავშნით და მათ სათანადო მოლოდინი შეუქმნათ.

გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის

Airbnb‑ს მეშვეობით საცხოვრებლის ძიებისას მომხმარებლები იყენებენ სხვადასხვა მოწყობილობას ეკრანის სხვადასხვა ზომით. აქედან გამომდინარე, სათაური, რომელიც კომპიუტერის ბრაუზერში ნორმალურად ჩანს, შესაძლოა, სიგრძის გამო რთულად წასაკითხი იყოს მათთვის, ვინც მობილურ აპს იყენებს.

32‑სიმბოლოიანი შეზღუდვა საჭიროა იმისთვის, რომ სათაური სრულად აისახებოდეს როგორც კომპიუტერით, ისე მობილური მოწყობილობით სარგებლობის შემთხვევაში.

გთავაზობთ მოკლე სათაურების 3 მაგალითს:

  • თანამედროვე ლოფტი ქალაქის ხედით

  • მყუდრო სახლი მთაში მზარეულთათვის

  • პლაჟისპირა ვილა ანიო‑ნუევოსთან

თუ სათაური 32 სიმბოლოზე გრძელი გამოგდით, შეეცადეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თავში მიუთითოთ. გრძელი სათაურები ავტომატურად მოკლდება ძიების შედეგებში, რაც ნიშნავს, რომ ის ნაწილი, რომელიც ეკრანზე არ ეტევა, სამწერტილით ჩანაცვლდება. მაგალითად, თუ სათაური იქნება „ხის სახლი სოფლად ტბის ხედით, ბუხრითა და ნავების მისადგომი ადგილით“, ძიების შედეგებში ის გამოჩნდება, როგორც „ხის სახლი სოფლად ტბის ხედით, ბუხ…“.

მთავრული ასოები ყოველთვის კარგი აზრი არ არის

თუ სათაურში იყენებთ დამწერლობას, რომელშიც მთავრული ასოები გამოიყენება, მთავრული უნდა იყოს მხოლოდ პირველი სიტყვის პირველი ასო. ასე ფრაზის წაკითხვა და გააზრება უფრო მარტივია, ვიდრე სიტყვების უმეტესობის გამთავრულების ან ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲛᲗᲐᲕᲠᲣᲚᲘ ასოების გამოყენების შემთხვევაში.

სათაური უკეთ აღიქმება, თუ მასში არ იქნება ზედმეტი მთავრული ასოები (გამონაკლისია საკუთარი სახელები – მაგალითად, ქალაქის სახელწოდება). ამასთან, შეგიძლიათ გამოიყენოთ პოპულარული აბრევიატურები და აეროპორტების კოდები, მაგალითად, KUT.

აი, 3 კარგი მაგალითი:

  • მყუდრო სახლი „GTC“‑სთან

  • ოთახი ვიქტორიანული განწყობით

  • ეკოლოგიურად სუფთა სტუდიო LAX‑თან

სიტყვები ემოჯიების ნაცვლად

ემოჯიებმა და სპეციალურმა სიმბოლოებმა, შესაძლოა, გაუგებრობა გამოიწვიოს, რადგან მათი მნიშვნელობა სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვაგვარად აღიქმება. მაგალითად, ზემოთ აშვერილი ცერა თითი ზოგისთვის მოწონების ნიშანია, ზოგისთვის „ნომერ ერთს“ ნიშნავს, ზოგისთვის კი შეურაცხყოფის ტოლფასია.

მარტივი და შინაარსიანი ფრაზებით დაწერილი სათაურების წაკითხვა უფრო მოსახერხებელია. სპეციალური სიმბოლოების (მაგალითად, !, № ან *) გამოყენება დაშვებულია, თუმცა ნუ გაიმეორებთ მათ მიყოლებით (მაგალითად, !!! ან ***). აზრის განცალკევებისთვის გამოიყენეთ მძიმეები და შორისები ან ერთი დახრილი ხაზი შორისების გარეშე.

მაგალითად, არ დაწეროთ ასე:

  • ****შალე სათხილამუროდ და გოლფისთვის****!!!

დაწერეთ ასე:

  • შალე სათხილამუროდ/გოლფისთვის

გამეორებას მეტი ინფორმაცია სჯობს

როგორც წესი, ზედმეტია სათაურისთვის იმ ინფორმაციის დართვა, რომელიც ისედაც მითითებულია ძიების შედეგებში (მაგალითად, ქალაქი ან საწოლების რაოდენობა). უმჯობესია, ეს სივრცე გამოიყენოთ საცხოვრებლისა თუ მისი მდებარეობის უნიკალური თავისებურებების ხაზგასასმელად.

მაგალითად, თუ სტუმრებს თბილისში მასპინძლობთ, სათაურში შეგიძლიათ მიუთითოთ, ქალაქის რომელ ნაწილში მდებარეობს საცხოვრებელი (მაგ., „ძველი თბილისი“), ბათუმის შემთხვევაში კი აღნიშნოთ ახლომდებარე ღირსშესანიშნაობა (მაგ., „ბოტანიკურ ბაღთან“). სხვათა შორის, თუ საოფისე სივრცე გაქვთ მოწყობილი, სათაურს ისიც შეგიძლიათ დაურთოთ, რომ საცხოვრებელი „შესაფერისია სამუშაოდ“. სტუმრობის მსურველები ყურადღებას აქცევენ იმას, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია.

ამას გარდა, არ არის აუცილებელი, სათაურში გამოიყენოთ სიტყვა „ახალი“, თუ განცხადება ახლახან შექმენით. ამ ინფორმაციას სტუმრობის მსურველებს ისედაც მივაწვდით სპეციალური ნიშნის მეშვეობით, რომელიც ძიების შედეგებში აისახება.

Airbnb‑ს კონტენტის დებულების წაკითხვა

სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

Airbnb
17 ივნ, 2022
სასარგებლო იყო?

სხვა საინტერესო

სხვა საინტერესო

გაეცანით სხვა თემებს