შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის საფუძვლები

  შეიტყვეთ, როგორ დაიწყოთ შემოსავლის მიღება მასპინძლის სტატუსით.
  ავტორი: Airbnb (20 ნოე, 2019)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ნოე, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • ზუსტად აღწერეთ საცხოვრებელი

  • აირჩიეთ ფასი ერთ ღამეზე და ანაზღაურების მიღების მეთოდი

  Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის დასაწყებად ყველას თავისი მიზეზი აქვს: ზოგს შემოსავალი სჭირდება, ზოგს კი, უბრალოდ, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანების გაცნობა სიამოვნებს.

  „მორლის კოლეჯში სამი წლის განმავლობაში ქსოვილებთან მუშაობის სწავლა მოვახერხე“, — გვიზიარებს ტესა, მასპინძელი ლონდონიდან, და დასძენს: „მასპინძლობამ საშუალება მომცა, მემოგზაურა და ახალი სამზარეულო მომეწყო“.

  რა მიზნებიც არ უნდა გქონდეთ დასახული, Airbnb მათ მიღწევაში დაგეხმარებათ. შეიტყვეთ, რა გჭირდებათ დასაწყისისთვის.

  მასპინძლობისთვის მომზადება

  სტუმრებისთვის შესაძლებელია ნებისმიერი სივრცის შეთავაზება — მაგალითად, საცხოვრებლის მთლიანად, ზედმეტი ოთახის ან კომფორტული გასაშლელი დივნის. მთავარია, თქვენ მიერ შექმნილ განცხადებაში ზუსტად აღწეროთ საცხოვრებელი, სტუმრობის მსურველებს სათანადო მოლოდინი რომ შეუქმნათ.

  ამასთან, გულთბილი მასპინძლობაც უნდა აქციოთ წესად, რაშიც, ზოგადად, იგულისხმება:

  • სტუმრებთან სწრაფი და მკაფიო კომუნიკაცია
  • საცხოვრებელში სისუფთავისა და უსაფრთხოების დაცვა
  • კომფორტული სტუმრობისთვის საჭირო ძირითადი საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა
  • დამატებითი შტრიხები, რომლებიც საცხოვრებელს განსაკუთრებულ ელფერს შესძენს

  განცხადების შექმნა

  განცხადების გვერდი არის სივრცე, რომელიც იმგვარად უნდა მოაწყოთ, რომ სტუმრობის მსურველებს საცხოვრებლის დაჯავშნის სურვილი გაუჩინოთ. აღწერილობა ხაზს უნდა უსვამდეს თქვენ მიერ შეთავაზებული საცხოვრებლის გამორჩეულობას და სტუმრებს სწორ მოლოდინს უქმნიდეს.

  დასაწყისისთვის მხოლოდ ხუთი ფოტო გჭირდებათ, თუმცა გირჩევთ, თითოეული ოთახის რამდენიმე ფოტო დაამატოთ, რომ საცხოვრებელი სხვადასხვა რაკურსით გამოჩნდეს და სტუმრობის მსურველებს მასზე წარმოდგენა შეექმნათ. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ პირველ ფოტოს — ძიების შედეგებში სწორედ ის მოხვდება.

  განცხადების სათაურსა და აღწერილობაში შეეცადეთ, აღნიშნოთ სტუმრებისთვის სასარგებლო ინფორმაცია საცხოვრებლის შესახებ. ვთქვათ, მასპინძელს, რომელიც სტუმრებს სთავაზობს მყუდრო საცხოვრებელს ზღვასთან, განცხადების სათაურად შეუძლია აირჩიოს „მყუდრო სახლი პლაჟთან“. აუცილებლად მიუთითეთ სტუმრებისთვის შეთავაზებული ყველა საყოფაცხოვრებო პირობა და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია (მაგალითად, საცხოვრებელში კიბეა თუ უსაფეხურო შესასვლელი).

  დაბოლოს, ოთახებისა და საწოლების რაოდენობის გათვალისწინებით, განსაზღვრეთ, რამდენ ადამიანზეა გათვლილი საცხოვრებელი და ამის მიხედვით მიუთითეთ სტუმრების მაქსიმალური რაოდენობა.

  ფასის დაწესება

  ერთი ღამის ფასი მხოლოდ თქვენი გადასაწყვეტია. სურვილისამებრ, შეგიძლიათ ინდივიდუალურად განსაზღვროთ ფასები შაბათ‑კვირების, გრძელვადიანი ჯავშნების, ცალკეული სეზონებისა თუ სხვა ფაქტორების მიხედვით, რომლებიც კონკრეტულად თქვენს შემთხვევაშია მნიშვნელოვანი.

  ფასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გირჩევთ, გაითვალისწინოთ, რა ფასი აქვთ არჩეული სხვა ადგილობრივ მასპინძლებს მსგავსი საცხოვრებლებისთვის. აღსანიშნავია ისიც, რომ თქვენ მიერ განსაზღვრული ფასის გარდა, სტუმრობის მსურველებს გადასახადებისა და მოსაკრებლების გადახდაც უწევთ.

  მომავალი თვიდან, სტუმრობის მსურველებს საშუალება ექნებათ, ძიების შედეგებში წინასწარვე გაეცნონ ჯამურ ფასებს, რომლებიც მოიცავს ყველა გადასახადს (ოფიციალური მოსაკრებლების დამატებამდე). იმ ქვეყნებისა და რეგიონების შემთხვევაში, რომლებშიც ისედაც სავალდებულოა ჯამური ფასების მითითება, წინასწარ იქნება ნაჩვენები თქვენ მიერ შეთავაზებული საცხოვრებლის ჯამური ფასი, გადასახადებისა და მოსაკრებლების ჩათვლით.

  ამას გარდა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ გონივრული ფასწარმოქმნის ხელსაწყოთი, რომელიც ავტომატურად განსაზღვრავს ფასს ერთ ღამეზე, ადგილობრივ დონეზე არსებული მოთხოვნის შესაბამისად.

  Airbnb სტუმრებს თანხას დაბინავებამდე აჭრის, ამიტომ არც ფულთან უშუალო შეხება მოგიწევთ და არც იმაზე ფიქრი, გადაიხდის თუ არა სტუმარი. მასპინძლებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, უმეტეს შემთხვევაში, ფიქსირებული 3%‑ია.

  ანაზღაურების მიღების ხერხები და ვადები

  მასპინძლობისთვის კუთვნილი ანაზღაურება გაიცემა თითოეული სტუმრის დაბინავების დაგეგმილი დროიდან დაახლოებით 24 საათში, ხოლო თქვენს ანგარიშზე თანხის ასახვის ზუსტი დრო დამოკიდებულია ანაზღაურების მიღების მეთოდზე.

  ანაზღაურების მიღების მეთოდების (მაგალითად, საბანკო გადარიცხვის, PayPal‑ის, Western Union‑ისა და სწრაფი ჩარიცხვის) ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია თქვენს მდებარეობაზე. სურვილისამებრ, შეგიძლიათ ახლავე მიუთითოთ ანაზღაურების მიღების მეთოდი. მის შეცვლას ნებისმიერ დროს შეძლებთ.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • ზუსტად აღწერეთ საცხოვრებელი

  • აირჩიეთ ფასი ერთ ღამეზე და ანაზღაურების მიღების მეთოდი

  Airbnb
  20 ნოე, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს