შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  იდეალური სისუფთავის დაცვა საცხოვრებელში

  თუ სტუმრებს სუფთა საცხოვრებელი არ დახვდებათ, შესაძლოა, მათგან უარყოფითი მიმოხილვა მიიღოთ.
  ავტორი: Airbnb (17 თებ, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 17 თებ, 2023

  შეიმუშავეთ დასუფთავების პროცედურა

  დასუფთავებისას დაიხმარეთ საკონტროლო სია

  Airbnb
  17 თებ, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს