საცხოვრებლის მომზადება სტუმრებისთვის

საქმე დეტალებშია — იქნება ეს ფაფუკი ბალიშები, დამატებითი საყოფაცხოვრებო ნივთები თუ სხვა.
ავტორი: Airbnb (3 თებ, 2020)
2-წუთიანი ვიდეო
განახლების თარიღი: 9 აგვ, 2021

ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • Fluff pillows to make your space feel cozy and inviting

  • Neatly fold and stack bath towels for guests, and provide an extra set

  • Add a small welcoming touch, like fresh flowers

  • Make sure guests have ample kitchen items to use, and ensure condiments are topped off

  • Discover more in our complete guide to creating a guest-friendly space

Making a good first impression doesn’t have to be expensive or extravagant—thoughtful touches like fresh flowers and fluffed pillows are an easy way to show guests you care. In the bathroom, keeping towels folded neatly and stacked straight helps the space look clean and inviting. If you offer access to the kitchen, a few simple things can make your guests feel welcome. Remember to top off the condiments between guests, provide plenty of seating, and have enough kitchenware for everyone to enjoy a delicious meal.

ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • Fluff pillows to make your space feel cozy and inviting

  • Neatly fold and stack bath towels for guests, and provide an extra set

  • Add a small welcoming touch, like fresh flowers

  • Make sure guests have ample kitchen items to use, and ensure condiments are topped off

  • Discover more in our complete guide to creating a guest-friendly space
Airbnb
3 თებ, 2020
სასარგებლო იყო?

გაეცანით სხვა თემებს