შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  რესურსები რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ Airbnb გაერთიანების წევრებისთვის

  შეიტყვეთ, როგორ გამოხატოთ სოლიდარობა.
  ავტორი: Airbnb (1 ივნ, 2020)
  1-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 28 აპრ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  გასულ წელს ჯორჯ ფლოიდის, ბრეონა ტეილორის, აჰმად არბერის და უამრავი სხვა შავკანიანი ადამიანის ტრაგიკულმა დაღუპვამ ბევრი დააფიქრა, მათ შორის, მასპინძლები და სტუმრები. ამასთანავე, მნიშვნელოვნად მოიმატა აზიელების მიმართ უარყოფითმა განწყობამ.

  Airbnb‑ს თანამშრომელთა ჯგუფმა „Black@“ მოამზადა სამოქალაქო აქტივიზმისა და სოლიდარობის გზამკვლევი, რომელიც აშშ‑ში ჩვენი გაერთიანების წევრებს გავუზიარეთ. გზამკვლევის მიზანია იმ მასპინძლებისა და სტუმრების მხარდაჭერა, რომლებიც გაანაწყენეს და დააშინეს. ის, ასევე, სასარგებლოა მათთვის, ვინც ცდილობს დისკრიმინაციული დამოკიდებულების შეცვლას.

  დისკრიმინაცია სერიოზული საფრთხეა გაერთიანებისთვის, რომელიც შინაურობის განცდას და კეთილგანწყობას ეფუძნება. ის სრულიად ეწინააღმდეგება ჩვენს პრინციპებსა თუ ღირებულებებს. Airbnb გმობს რასიზმს, ფანატიზმსა და სიძულვილს. მივესალმებით ჯორჯ ფლოიდის საქმის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს, თუმცა ისიც გვესმის, რომ ამით ვერც ტრაგიკულად დაღუპული ადამიანის სიცოცხლეს დავიბრუნებთ და ვერც სამართლიანი საზოგადოების მშენებლობის საუკუნოვანი ძალისხმევა დაგვირგვინდება წარმატებით.
  Airbnb გმობს რასიზმს, ფანატიზმსა და სიძულვილს.

  ბოლო დროის მოვლენებზე საუბრისას შეუძლებელია არ აღვნიშნოთ ის სამწუხარო ფაქტი, რომ მთელ მსოფლიოში ზოგიერთი მასპინძელი და სტუმარი დღემდე დისკრიმინაციის მსხვერპლია, რაც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩვენს მისიას, შევქმნათ საზოგადოება, სადაც ყველას შინაურობის განცდა ექნება. 2016 წელს შეიქმნა ჩვენი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა და გაერთიანების ვალდებულება. ჩვენი პლატფორმიდან წავშალეთ 1,3 მილიონ ადამიანზე მეტი, ვინც არ დაეთანხმა ჩვენს მოთხოვნებს. ჩვენ ვაგრძელებთ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ამიტომ წინ ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაო გვაქვს.

  ახლახან გამოვაქვეყნეთ რესურსები აზია‑წყნარი ოკეანის რეგიონის მკვიდრი მაცხოვრებლების მხარდასაჭერად, ასევე, დამატებითი ინფორმაციით შევავსეთ ზემოხსენებული სამოქალაქო აქტივიზმისა და სოლიდარობის გზამკვლევი.

  განახლებულ გზამკვლევში შესულია სტატიები და რჩევები, რომლებიც მოამზადეს რასიზმის წინააღმდეგ მებრძოლმა აქტივისტებმა და ექსპერტებმა აშშ‑ში, გაერთიანებულ სამეფოსა და ევროკავშირში, ასევე, ირლანდიაში, სამხრეთ აფრიკაში, კანადასა და სხვა ქვეყნებში. ჩავთვალეთ, რომ აღნიშნული ახალი რესურსები თქვენთვის გაგვეზიარებინა — ჩვენ ხომ საერთო მიზანი გვაერთიანებს.

  თავს გაუფრთხილდით.

  სოლიდარობის ნიშნად,

  Airbnb‑ს გუნდი

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  1 ივნ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს