კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Antiracism resources for the Airbnb community

  Here are some ways that you can become a better ally.
  ავტორი: Airbnb (1 ივნ, 2020)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 4 ივნ, 2020

  People are experiencing hate and discrimination around the world, but due to the tragic deaths of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and countless others, these last few weeks have been especially difficult for Black people in the United States, including hosts and guests. We shared the email below with our community in the U.S. this morning, including an Activism and Allyship guide to stand with the Black Lives Matter movement.

  * * *

  Subject Line: Antiracism resources for the Airbnb community

  Hi,

  As we work to process the tragic deaths of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and countless others, we wanted to send a message to you directly. To hosts and guests who are hurting, angry, and scared, we want you to know that Airbnb stands with you.

  Discrimination is the greatest threat to a community built on belonging and acceptance. It cuts to the core of who we are and what we believe in. Airbnb stands with Black Lives Matter, and we reject racism, bigotry, and hate.

  We can’t talk about recent events without also acknowledging the painful truth that some hosts and guests still experience discrimination, something that is the very opposite of our mission to create belonging. In 2016, Airbnb launched our nondiscrimination policy and community commitment, and over 1.3 million people who declined the pledge have been removed from our platform. We still have work to do, and we’re continuing to take action on our commitment to fighting discrimination.

  One way we’re doing that is by donating a total of $500,000 to the NAACP and the Black Lives Matter foundation in support of their fight for equality and justice, in addition to matching donations to both groups made from all of our employees. Another is sharing an Activism and Allyship guide that our Black employee resource group, Black@Airbnb, prepared for our team, which references work from activists and experts in antiracism. We thought it would be helpful to share these resources with you—as we all work together to become better and more active allies.

  Please take care of yourselves, and stay safe.

  In solidarity,

  The Airbnb Team

  Airbnb
  1 ივნ, 2020
  სასარგებლო იყო?