შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ინკლუზიური პრაქტიკა სტუმრების კომფორტისთვის

  გაეცანით გამოცდილი მასპინძლების რეკომენდაციებს განცხადების განახლებასთან, სტუმრების მიმოხილვასთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
  ავტორი: Airbnb (27 ივნ, 2022)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 15 ივლ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  დაჯავშნამდე: ინკლუზიური განცხადების შექმნა

  რჩევა: მიუთითეთ მეტი ინფორმაცია თქვენთან და თქვენს ინტერესებთან დაკავშირებით როგორც პროფილის გვერდზე, ისე საცხოვრებლის აღწერილობაში. მისი მეშვეობით სტუმრები უკეთ გაგიცნობენ.

  დაბინავებამდე: შინაურობის განცდის შექმნა ყველა სტუმრისთვის

  რჩევა: ჰკითხეთ სტუმრებს: „რა შემიძლია გავაკეთო იმისთვის, რომ სტუმრობისას თავი კომფორტულად იგრძნოთ?“

  დაბინავების შემდეგ: სტუმრების კომფორტზე ზრუნვა

  რჩევა: მიუთითეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საცხოვრებლის შესახებ სახლის წესებში, რომელიც სტუმრებისთვის ციფრულ ფორმატში იქნება ხელმისაწვდომი.

  საცხოვრებლიდან გასვლის შემდეგ: სტუმრების ობიექტურად მიმოხილვა

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  27 ივნ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს