შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  მასპინძლების გზამკვლევი მდგრადი ტურიზმის მხარდაჭერისთვის

  დააფიქრეთ სტუმრები გარემოზე, რომ მოგზაურობას მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ.
  ავტორი: Airbnb (21 აპრ, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 აპრ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  დაეხმარეთ სტუმრებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობაში

  დაახვედრეთ სტუმრებს მრავალჯერადი კონტეინერები

  მხარი დაუჭირეთ გარემოს დაცვაზე მზრუნველ ადგილობრივ კომპანიებს

  გააფრთხილეთ სტუმრები, რომ მოგზაურობისას პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ

  მიაწოდეთ სტუმრებს ინფორმაცია გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით არსებული ადგილობრივი პრობლემების შესახებ

  მიუთითეთ, ეკოლოგიურად რამდენად სუფთაა სტუმრებისთვის შეთავაზებული საცხოვრებელი

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  21 აპრ, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს