შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რატომ უნდა ავირჩიო მასპინძლობისთვის Airbnb?

  მასპინძლები ჰყვებიან, რატომ მოსწონთ Airbnb‑ს მეშვეობით საცხოვრებლის შეთავაზება.
  ავტორი: Airbnb (3 იან, 2020)
  3-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 7 ივნ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • People host on Airbnb for lots of reasons, such as earning extra money or filling a home when kids move out

    • Many have found they love hosting because they’ve been able to meet new people and experience new cultures

      • Discover more in our complete guide to discovering the world of hosting

      Whatever your financial goals, hosting on Airbnb offers a unique way to meet them—whether it’s to help pay your mortgage, save for upgrades, or set money aside for vacation. And the rewards for opening your home go beyond your bank account. Hosts say the perks also include being able to share your culture and connect with people you wouldn’t have met otherwise, like professional musicians, drone makers, and circus performers.

      ყველაზე მნიშვნელოვანი

      • People host on Airbnb for lots of reasons, such as earning extra money or filling a home when kids move out

        • Many have found they love hosting because they’ve been able to meet new people and experience new cultures

          • Discover more in our complete guide to discovering the world of hosting
          Airbnb
          3 იან, 2020
          სასარგებლო იყო?

          სხვა საინტერესო

          სხვა საინტერესო

          გაეცანით სხვა თემებს