შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb Plus განცხადების მართვის ახალი ხერხები

  მასპინძლებს ამიერიდან შეუძლიათ ფოტოების ატვირთვა და მეტი ინფორმაციის მითითება საცხოვრებლის აღწერილობაში.
  ავტორი: Airbnb (15 იან, 2020)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 25 იან, 2023

  პროგრამა Airbnb Plus ამოქმედდა 2018 წელს იმ საცხოვრებლების გამოსარჩევად, რომლებშიც სტუმრებს განსაკუთრებული ხარისხი, კომფორტი და სტილი ელის. განცხადების გვერდზე Airbnb Plus‑ის სპეციალური ნიშნის არსებობა იმაზე მიუთითებს, რომ საცხოვრებელს გავლილი აქვს ფიზიკური დათვალიერება.

  ამის მიუხედავად, არაერთი მასპინძელი გვთხოვდა, უფრო მარტივად აგვეხსნა სტუმრებისთვის, რას გულისხმობდა პროგრამის მაღალი სტანდარტები. თქვენი სურვილები გავითვალისწინეთ და 2023 წლის თებერვლიდან Airbnb Plus ტიპის განცხადებების გვერდები განახლდება.

  კერძოდ:

  • Airbnb Plus‑ის რაობა განმარტებული იქნება ერთი წინადადებით — პირდაპირ განცხადების სათაურის ქვემოთ გამოყოფილი იქნება ტექსტი: „ყველა Airbnb Plus საცხოვრებელი შემოწმებულია ხარისხზე“. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად სტუმრებს ტექსტზე დაწკაპუნება ან მასზე შეხება შეეძლებათ, რის შემდეგაც ამოხტება ცალკე ფანჯარა.
  • განცხადების გაცნობა უფრო მარტივი იქნება იდეალური საცხოვრებლის მაძიებელი სტუმრებისთვის. Airbnb Plus‑ის ნიშანი კვლავ განცხადების ზედა ნაწილში აისახება. ამასთან, სტუმრობის მსურველებსაც კვლავინდებურად შეეძლებათ ძიებისას Airbnb Plus ტიპის განცხადებების გაფილტვრა. გვერდების ახლებური განლაგება უფრო ჰარმონიულად შეეწყობა დანარჩენ კონტენტს Airbnb‑ზე, რომლის დიზაინიც შარშან შეიცვალა.
  • განცხადების გვერდზე მეტი დეტალის ჩასწორების შესაძლებლობა გექნებათ. მაგალითად, შეძლებთ, განავრცოთ საცხოვრებლის აღწერილობა, ჩვენ მიერ მომზადებული სიიდან მიუთითოთ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო პირობა და ნივთი, ასევე, შეცვალოთ ფოტოები Airbnb‑სთან დაკავშირების საჭიროების გარეშე.

  პროგრამა Airbnb Plus ხელმისაწვდომია ექსკლუზიურად იმ მასპინძლებისთვის, რომლებმაც უკვე დაიმსახურეს სპეციალური ნიშანი. ახალ განაცხადებს ამ ეტაპზე არ ვიღებთ.

  მომდევნო ნაბიჯები Airbnb Plus მასპინძლებისთვის

  გირჩევთ, ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ, შეამოწმოთ თქვენი Airbnb Plus განცხადება და დარწმუნდეთ, რომ მასში სრულად გაქვთ მითითებული აქტუალური ინფორმაცია. ამით განცხადება არა მხოლოდ ძიების შესაბამის შედეგებში, არამედ კონკრეტულ Airbnb კატეგორიებშიც მოხვდება.

  ჩაასწორეთ განცხადებაში მითითებული საყოფაცხოვრებო პირობები და ნივთები
  საყოფაცხოვრებო პირობებისა თუ ნივთების სტანდარტული სია ახლა უფრო ვრცელი და დახვეწილია. კარგი იქნება, თუ გაეცნობით მას და აირჩევთ ყველაფერს, რასაც სტუმრებს სთავაზობთ.

  სიაში შეხვდებით ახალ პუნქტებს, როგორიცაა, მაგალითად, მინისამზარეულო და ესპრესოს ყავის აპარატი. ამასთან, გარკვეული პუნქტები წაიშალა. თუ სასურველ საყოფაცხოვრებო პირობას ან ნივთს სიაში ვერ იპოვით, აღნიშნეთ ის საცხოვრებლის აღწერილობაში.

  შეადგინეთ საცხოვრებლის საინტერესო აღწერილობა
  ამიერიდან 600‑სიმბოლოიანი შეზღუდვა აღარ მოქმედებს, ამიტომ უფრო ვრცლად შეგიძლიათ განმარტოთ, თუ რით გამოირჩევა თქვენ მიერ შეთავაზებული საცხოვრებელი. აღნიშნეთ იმდენი დეტალი, რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლით.

  მაგალითად, მიუთითეთ, განსხვავებულს რას სთავაზობთ სტუმრებს — ვთქვათ, საწოლის ლუქს‑კლასის თეთრეულს, აეროპორტიდან წამოყვანის შესაძლებლობას ან სავსე მაცივარს.

  მოითხოვეთ ახალი პროფესიონალური ფოტოების გადაღება
  თუ საცხოვრებლის შიგნით ან გარეთ ახლახან რაიმე შეცვალეთ, გირჩევთ, განაახლოთ ფოტოები, რომ სტუმრებს სათანადო მოლოდინი შეუქმნათ.

  პროფესიონალური ფოტოგადაღების მომსახურების მოთხოვნა პირდაპირ Airbnb‑ს მეშვეობით შეგიძლიათ. თუ აღნიშნული მომსახურება თქვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი იქნება, ელფოსტით შემოგთავაზებთ ფასს, თქვენ კი გადაწყვეტთ, დაეთანხმოთ თუ არა მას.

  როცა ახალი ფოტოები გექნებათ, თავად აირჩევთ, რომლები დაამატოთ გალერეას. ამასთან, შეძლებთ, წაშალოთ ნებისმიერი ფოტო, რომელიც მოძველებულად მოგეჩვენებათ.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.
  Airbnb
  15 იან, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს