შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  როგორ მივიღო შემოსავალი Airbnb‑ს მეშვეობით?

  გაეცანით მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფასწარმოქმნისა და ანაზღაურების შესახებ.
  ავტორი: Airbnb (23 ოქტ, 2020)
  3-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 29 ივნ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • Create a listing for free and choose what you want to charge

  • Receive your payout within 24 hours of a guest's arrival via direct deposit, international wire, or other approved payout methods

  • To avoid any surprises, research local taxes—and be transparent with guests about additional costs

  • Discover more in our complete guide to discovering the world of hosting

  Whether you have a spare room, an extra guest suite, or an entire home sitting vacant, Airbnb lets you connect with people from across the globe while earning revenue from your place. But how do you decide what to charge for hosting and how to get paid? Here's what you need to know:

  It’s free to list your place

  Signing up for Airbnb and listing your place is completely free. Simply create an engaging listing and wait for the reservations to come in. A host service fee* will be deducted from each payout you receive. Fees make Airbnb possible, and help us provide our hosts with community support, marketing efforts, host protections, and product development. The payout you’ll receive is what you charge guests minus the host service fee.

  What you charge is up to you

  When hosting on Airbnb, you decide the nightly rate your guests will pay. Your rates can be modified at any time and can vary from night to night, season to season. For example, some Hosts charge a higher nightly rate on weekends and a lower one during the week, when fewer guests are traveling and more places may be available. Keep in mind, a guest service fee will be added to your price.

  You can also add fees for things like extra guests and house cleaning**. It’s important to consider these upfront costs when developing your pricing strategy, as cleaning supplies and everyday essentials like toilet paper can add up. Our savvy pricing tools and tips for creating a hosting business plan can help you set a competitive, profitable price.

  You’ll get paid after check-in

  Airbnb typically releases your payout approximately 24 hours after your guest’s scheduled check-in time. For more information on payouts, you can visit our Payments Terms of Service. You can also check the status of your payouts at any time by reviewing your transaction history.

  How you get paid is up to you. Available payout methods are based on your location and can include direct deposit to your bank, international wire, PayPal, Western Union, reloadable prepaid cards, and more.

  Local taxes may apply

  Some cities require Hosts to collect taxes on their Airbnb earnings. You’ll need to check with your local government or other hosts in your community about whether or not taxes must be collected from guests.

  How you collect any required taxes will vary depending on your location. Some hosts have to collect taxes manually, while others can add taxes to their listing or use the Airbnb collect and remit feature. We'll let you know what's required for your area and provide resources to help you get set up. We recommend explaining any taxes you're required to collect in your listing description and communications with guests where appropriate.

  Value Added Tax, or VAT, may also apply in some locations. VAT is a tax assessed on the supply of goods and services and is typically included in the Airbnb service charge if applicable. Learn more about VAT

  Ready, set, earn

  At Airbnb, we’re committed to helping your hosting business succeed. With a secure payment system, low fees, and the freedom to choose what you charge, you can create a listing that aligns with your business goals.

  *The Airbnb host service fee may be different in certain cases, and is typically higher for hosts in Italy, hosts in China, hosts of luxury listings, and hosts using host-only fee structures.

  **Excluding Hosts who offer accommodations in mainland China. Find out more

  Information contained in this article may have changed since publication.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • Create a listing for free and choose what you want to charge

  • Receive your payout within 24 hours of a guest's arrival via direct deposit, international wire, or other approved payout methods

  • To avoid any surprises, research local taxes—and be transparent with guests about additional costs

  • Discover more in our complete guide to discovering the world of hosting

  Airbnb
  23 ოქტ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს