შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑თი სარგებლობის დაწყება

  შეიტყვეთ, რა გჭირდებათ მასპინძლობის დასაწყებად: იქნება ეს განცხადების შექმნა, საცხოვრებლის მომზადება თუ სხვა.
  ავტორი: Airbnb (18 დეკ, 2019)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 2 სექ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • გაეცანით ადგილობრივ რეგულაციებს საცხოვრებლის გაზიარების შესახებ

  • დააწესეთ ფასი ერთ ღამეზე და დააყენეთ კალენდარი

  • წარმოაჩინეთ, რა გამოარჩევს სტუმრებისთვის შეთავაზებულ საცხოვრებელს

  • მოაწესრიგეთ საცხოვრებელი, მოიმარაგეთ პირველადი საჭიროების ნივთები და დაადგინეთ სახლის წესები

  შექმენით განცხადება

  განცხადება საცხოვრებლის ერთგვარი რეკლამაა. ის მაქსიმალურად მიმზიდველი უნდა იყოს, თუმცა ყველა თავისებურების გულწრფელად აღწერაც აუცილებელია.

  • დაიწყეთ ძირითადით. მიუთითეთ საცხოვრებლის მდებარეობა, ობიექტის ტიპი, სტუმრებისთვის განკუთვნილი საწოლებისა თუ სააბაზანოების რაოდენობა და სხვა დეტალები.
  • გადაუღეთ საცხოვრებელს ფოტოები. სტუმრებს ფოტოების დათვალიერება მოსწონთ, როცა საცხოვრებელს არჩევენ. ფოტოები ეფექტური რომ გამოვიდეს, წინასწარ მოამზადეთ საცხოვრებელი. გადაიღეთ თითოეული სივრცის ფოტო ბუნებრივი განათების პირობებში და, თუ შესაძლებელია, ჰორიზონტალურად.
  • წარმოაჩინეთ განსაკუთრებული მახასიათებლები. განცხადების სათაურსა და აღწერილობაში აღნიშნეთ, რა გამოარჩევს თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელს (მაგალითად, ხედი ან აუზი). აღწერილობა უნდა მოიცავდეს ისეთ დეტალებსაც, როგორიცაა კიბეებისა თუ პარკირების ადგილის არსებობა ან სხვა ინფორმაცია, რომელიც სტუმრებმა დაჯავშნამდე უნდა იცოდნენ.

  მოაგვარეთ ორგანიზაციული საკითხები

  სტუმრებს რომ უპრობლემოდ უმასპინძლოთ, შემდეგი ნაბიჯი იქნება ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება.

  მოამზადეთ შეთავაზებული საცხოვრებელი

  არ აქვს მნიშვნელობა, სტუმარი პირველი არის თუ მეასე — მის მისაღებად საცხოვრებელი მზად უნდა იყოს.

  • მოაწესრიგეთ საცხოვრებელი. დაასუფთავეთ თითოეული ოთახი, რომელსაც სტუმრები გამოიყენებენ, განსაკუთრებით კი საძინებლები, სააბაზანოები და სამზარეულო. შეამოწმეთ, რომ ზედაპირებსა და იატაკზე არ იყოს თმა, მტვერი ან ობი. გადააფარეთ საწოლ(ებ)ს ახალი თეთრეული.
  • შეინახეთ ძვირფასი ნივთები. თუ სამკაულები, პასპორტები ან სხვა ძვირფასი ნივთები გაქვთ, შეინახეთ ისინი დაკეტილ ოთახში, კარადაში, სეიფში ან საცავში. შეგიძლიათ ნათესავებს ან მეგობრებსაც დაუტოვოთ.
  • მოიმარაგეთ პირველადი საჭიროების ნივთები. სტუმრებმა თავი ისე რომ იგრძნონ, როგორც საკუთარ სახლში, დაახვედრეთ მათ საპონი, შამპუნი, ტუალეტის ქაღალდი, თეთრეული, პირსახოცები და სხვა საჭირო ნივთები. კარგი იქნება, თუ მარაგიც გექნებათ.
  • მიაწოდეთ სტუმრებს დეტალური ინფორმაცია დაბინავების შესახებ. იზრუნეთ სტუმრების დაბინავებასა და გაცილებაზე. შეგიძლიათ მეგობრები ან ნათესავებიც დაიხმაროთ. თუ დამხმარეს ვერ იპოვით, გამოიყენეთ მინი‑სეიფი ან ელექტრონული საკეტი და მიაწოდეთ სტუმრებს დაბინავების ინსტრუქცია Airbnb‑ს აპში.
  • შეიტანეთ საბოლოო შტრიხები. სტუმრებს მოსწონთ კარგად გააზრებული დეტალები. სტუმრის ცნობარი მათ ორიენტირებაში დაეხმარება მითითებებითა და რჩევებით. სტუმრებს ესიამოვნებათ, თუ ბოთლ ღვინოს ან სუვენირს დაახვედრებთ, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს სავალდებულო არ არის.

  საცხოვრებლის მომზადებისა და განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ მზად იქნებით, დაიწყოთ მასპინძლობა და შემოსავლის მიღება.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • გაეცანით ადგილობრივ რეგულაციებს საცხოვრებლის გაზიარების შესახებ

  • დააწესეთ ფასი ერთ ღამეზე და დააყენეთ კალენდარი

  • წარმოაჩინეთ, რა გამოარჩევს სტუმრებისთვის შეთავაზებულ საცხოვრებელს

  • მოაწესრიგეთ საცხოვრებელი, მოიმარაგეთ პირველადი საჭიროების ნივთები და დაადგინეთ სახლის წესები

  Airbnb
  18 დეკ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს