კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Clarity about the recent Superhost criteria change
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Clarity about the recent Superhost criteria change

  Learn why the new review score change is better for guests and hosts.
  ავტორი: Airbnb (20 Jun, 2018)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 Mar, 2020

  We’ve noticed a lot of discussion lately about the updated Superhost criteria, so we wanted to explain why we made this update.

  The Superhost program recognizes the best and most iconic hosts on Airbnb. Since it began, in order to be a Superhost you had to meet several criteria. You had to host at least 10 stays per year, you had to have zero cancellations (except for extenuating circumstances), you had to respond to 90% of the messages you received within 24 hours, and 80% of your ratings had to be 5 stars.

  The first three criteria are staying the same, but beginning in July, instead of needing 80% 5-star reviews, Superhosts will now need an average review score of 4.8.

  There are several reasons why we decided to make this change. First and foremost, because it’s simpler and easier to understand. One of the top pieces of feedback we received about the old program criteria was that guests couldn’t intuitively understand what it took to be a Superhost. By making the change from 80% 5-star reviews to an overall rating of 4.8, guests can more easily understand what it means to be a Superhost. Additionally, switching to an overall rating of 4.8 stars also brings consistency across our new programs like Plus, which requires a 4.8 overall rating as well as several other criteria.

  In looking at recent data, we estimate that between 90% to 95% of our Superhosts are going to have no problem qualifying for the Superhost program under the new criteria. Ultimately, it’s our goal to have as many Superhosts as possible and have all hosts provide amazing guest experiences worthy of stellar reviews. Our plan is to continue to closely monitor how these standards impact the Superhost program and evolve them based on what’s working and what isn’t. We truly appreciate the feedback you’ve provided so far, and we look forward to working with you to bring further clarity and consistency to the program.

  Information contained in this article may have changed since publication.

  Airbnb
  20 Jun, 2018
  სასარგებლო იყო?

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ