შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ფიზიკური მონაწილეობით შეთავაზებული ახალი შთაბეჭდილების გამოცდა

  შეკრიბეთ მეგობრები და ჩაუტარეთ მათ საცდელი შეხვედრა.
  ავტორი: Airbnb (3 მაი, 2018)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 3 მარ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  1-2 days before

  Day of your practice Experience

  Interacting with your first guests

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  3 მაი, 2018
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს