შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  მოთხოვნები ფოტოების მიმართ Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის

  გაალამაზეთ Airbnb შთაბეჭდილების გვერდი მაღალი ხარისხის ფოტოებით.
  ავტორი: Airbnb (7 დეკ, 2020)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 24 სექ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  How are photos displayed on my page?

  Requirements for all photos

  Photo on left shows guests doing yoga. Photo on the right has text over the picture of a Host and guest doing yoga.
  Photo on the left is an individual image of guests hiking. Photo on the right is a collage of several photos.

  Additional photo guidelines

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  7 დეკ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს