შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb შთაბეჭდილებების ბრწყინვალე, 5-ვარსკვლავიანი იდეების მომზადების ხერხები

  გადადით სრულიად ახალ დონეზე — შესთავაზეთ სტუმრებს განსხვავებული პერსპექტივა.
  ავტორი: Airbnb (29 მარ, 2018)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 27 აგვ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Establish a foundation of trust

  Amelia is the perfect companion for this Experience. She is a skillful guide that explains and demonstrates everything to make sure you are comfortable and having fun.
  John, on his Experience with Amelia, the Host of 'Hollywood by Horseback'

  Encourage exploration and connection

  Support growth and transformation

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  29 მარ, 2018
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს