ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
ინსტრუქცია
მასპინძელი

ადაპტირებული პირობების მითითება განცხადებებში

ადაპტირებული პირობების მითითების შემთხვევაში, თქვენი განცხადებით მეტ ადამიანს დააინტერესებთ — ბევრი მათგანი საცხოვრებელს ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით ეძებს.

მოქმედების პრინციპი

პირველ რიგში, დარწმუნდით, რომ განცხადება გამოქვეყნებული გაქვთ, შემდეგ კი ჩაასწორეთ ინფორმაცია ოთახებისთვის და მიუთითეთ თითოეული ადაპტირებული პირობა მინიმუმ ერთი მკაფიო ფოტოს თანხლებით.

განცხადების ჩასწორება ადაპტირებული პირობების მისათითებლად

 1. გადადით მენიუზე, დაწკაპუნებით აირჩიეთ განცხადებები, შემდეგ კი — განცხადება, რომლის ჩასწორებაც გსურთ (გაითვალისწინეთ, რომ ადაპტირებული პირობების მისათითებლად განცხადება უკვე გამოქვეყნებული უნდა იყოს).
 2. გადადით ადაპტირებულ პირობებზე
 3. თითოეული პირობისთვის, რომლის შეთავაზებაც შეგიძლიათ, დაწკაპუნებით აირჩიეთ მაქვს ეს პირობა. ამას გარდა, ფოტოს დამატებასაც გთხოვთ.
 4. ფოტოების დამატების შემდეგ დაწკაპუნებით აირჩიეთ შენახვა.

დაგჭირდებათ თითოეული ადაპტირებული პირობის მინიმუმ ერთი ფოტოს დამატება. ადაპტირებული პირობები და ფოტოები უნდა პასუხობდეს ჩვენს მითითებებს, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ. ჩვენს მითითებებთან შესაბამისობის დადასტურების შემდეგ, თქვენ მიერ შეთავაზებული ადაპტირებული პირობები განთავსება თქვენი განცხადების ადაპტირებული პირობების სექციაში.

ოთახის შესახებ ინფორმაციის ჩასწორება ადაპტირებული პირობების მისათითებლად

 1. გადადით მენიუზე, დაწკაპუნებით აირჩიეთ განცხადებები, შემდეგ კი — განცხადება, რომლის ჩასწორებაც გსურთ
 2. განცხადების რედაქტორის სექციიდან შეთავაზებული საცხოვრებელი გადადით ფოტოტურზე
 3. დაწკაპუნებით აირჩიეთ ოთახი, შემდეგ — ადაპტირებული პირობები, ბოლოს კი მიუთითეთ შესაბამისი პირობები

დაგჭირდებათ თითოეული ადაპტირებული პირობის მინიმუმ ერთი ფოტოს დამატება. ადაპტირებული პირობები და ფოტოები უნდა პასუხობდეს ჩვენს მითითებებს, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ. ჩვენს მითითებებთან შესაბამისობის დადასტურების შემდეგ, თქვენ მიერ შეთავაზებული ადაპტირებული პირობები განთავსდება თქვენი განცხადების ადაპტირებული პირობების სექციაში.

თუ Airbnb‑ს უკავშირდებით არხების მენეჯერის ან ობიექტების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით (და გააქტიურებული გაქვთ სრული სინქრონიზაცია), ადაპტირებული პირობები უნდა განაახლოთ შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებელს.

გაინტერესებთ, რას გულისხმობს შინაურობის განცდა და წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალი დამოკიდებულება? გაეცანით ადაპტირებულობასთან დაკავშირებულ წესებს.

ადაპტირებული პირობების განმარტებები და მითითებები ფოტოებთან დაკავშირებით

განცხადებაში ამა თუ იმ ადაპტირებული პირობის მითითებამდე გაეცანით ქვემოთ მოცემულ განმარტებებს და დარწმუნდით, რომ საცხოვრებელი ან მისი ცალკეული ოთახები აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს. ამასთან, გირჩევთ, გაეცნოთ ფოტოებზე ადაპტირებული პირობების ასახვის გზამკვლევს Airbnb‑სგან.

საცხოვრებლისთვის

ადაპტირებული საპარკინგე ადგილი

განმარტება:

საცხოვრებელში არის საპარკინგე ადგილი, რომლის სიგანეც მინიმუმ 3,35 მეტრია. ანდაც არის საჯარო საპარკინგე ადგილი, რომელიც განკუთვნილია შშმ პირებისთვის და რომელსაც შესაბამისი აღნიშვნები აქვს.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • საჯარო საპარკინგე ადგილების შემთხვევაში გამოაჩინეთ აღნიშვნები, რომლებიც მიუთითებს, რომ ადგილები ნამდვილად შშმ პირებისთვისაა.
 • კერძო საპარკინგე ადგილის ან საცხოვრებლამდე მისასვლელი გზის შემთხვევაში გადაიღეთ ფოტო ისეთი მანძილიდან, რომ გამოჩნდეს მისი მინიმუმ 3,35‑მეტრიანი სიგანე.

განათებული ბილიკი სტუმრების შესასვლელამდე

განმარტება:

სტუმრების შესასვლელამდე მიმავალი ტროტუარი ან ბილიკი კარგად განათებულია ღამით.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • მკაფიოდ წარმოაჩინეთ სინათლის ყველა წყარო, რომელიც სტუმრების შესასვლელისკენ მიმავალ ბილიკს ანათებს.
 • არ დაურთოთ სინათლის წყაროები, რომლებიც საცხოვრებლის შიგნით მდებარეობს.
 • დარწმუნდით, რომ ფოტოზე ასახულია ის, თუ სად მდებარეობს განათება ბილიკთან მიმართებაში.

უსაფეხურო ბილიკი სტუმრების შესასვლელამდე

განმარტება:

სტუმრების შესასვლელამდე გარე და შიდა მისასვლელი ბილიკი (მაგალითად, ტროტუარი, დერეფანი ან ლიფტი), რომელსაც არ აქვს საფეხურები, კიბეები თუ ბორდიურები.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • გადაიღეთ იმდენი ფოტო, რამდენიც საჭიროა, რომ მთლიანად აღბეჭდოთ სტუმართა საპარკინგე ადგილიდან სტუმართა შესასვლელამდე მიმავალი ბილიკი.
 • კორპუსებისა და სასტუმროების შემთხვევაში მთლიანად აღბეჭდეთ ბილიკი, მათ შორის, გადაუღეთ ფოტოები სასტუმროს შესასვლელს, ფოიეს, დერეფნებსა თუ ლიფტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • შესასვლელების კარები ღია უნდა იყოს იმის დემონსტრირებისთვის, რომ გზად არ არის კიბეები თუ სხვა დაბრკოლებები.

სტუმრების უსაფეხურო შესასვლელი

განმარტება:

სტუმრების შესასვლელს არ აქვს საფეხურები თუ სხვა სახის დაბრკოლებები, ხოლო კარის ზღურბლი 5 სანტიმეტრზე დაბალია.

სასტუმროს ან კორპუსის შემთხვევაში სტუმრების შესასვლელად ითვლება ის ადგილი, საიდანაც სტუმრები შედიან თავიანთ ოთახში. სხვა ტიპის ობიექტების შემთხვევაში სტუმრების შესასვლელი საცხოვრებლის შესასვლელია.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • გააღეთ სტუმრების შესასვლელის კარი.
 • მოაქციეთ კამერა შესასვლელის გარეთ ისე, რომ კადრი მიმართული იყოს საცხოვრებლისკენ.
 • დახარეთ კამერა ისე, რომ კადრში მთლიანად მოაქციოთ შესასვლელის ზღურბლი.

ჭერის ან მობილური ამწე


განმარტება:

საცხოვრებელში არის საგანგებო მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ადამიანის ჩასმა შშმ პირთა ეტლში ან იქიდან მისი ამოყვანა. ის შეიძლება იყოს როგორც ჭერზე მიმაგრებული, ისე ცალკემდგომი.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • ამწე საგანგებოდ უნდა იყოს განკუთვნილი ადამიანის ჩასასმელად შშმ პირთა ეტლში ან იქიდან მის ამოსაყვანად.

 • მკაფიოდ წარმოაჩინეთ ამწე და მისი მდებარეობა საძინებელში ან სააბაზანოში.

საცურაო ან ჰიდრომასაჟიანი აუზის ამწე

განმარტება:


საცხოვრებელში არის სპეციალური მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია შშმ პირის საცურაო ან ჰიდრომასაჟიან აუზში ჩასმა და გადმოსმა.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • ამწე საგანგებოდ უნდა იყოს განკუთვნილი ადამიანის ჩასასმელად საცურაო ან ჰიდრომასაჟის აუზში ან იქიდან მის ამოსაყვანად.

 • მკაფიოდ წარმოაჩინეთ ამწე და მისი მდებარეობა საცურაო თუ ჰიდრომასაჟის აუზთან.

საცხოვრებლის ოთახებისთვის

სტუმრების შესასვლელი, მინიმუმ 81 სმ სიგანის

განმარტება:

სტუმრების შესასვლელის სიგანე მინიმუმ 81 სანტიმეტრია.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • კარის ღიობში (ჩარჩოს ორ ყველაზე ვიწრო წერტილს შორის) მოათავსეთ საზომი ლენტი.

 • გადაიღეთ ერთი ფოტო, რომელზეც მთლიანად ჩანს საზომი ლენტი კარის ჩარჩოს შიგნით.

 • გადაიღეთ საზომი ლენტის მეორე ფოტო ისე, რომ საზომი ერთეულები მკაფიოდ ჩანდეს.

უსაფეხურო შესასვლელი ოთახებში


(ყველა ტიპის ოთახში)

განმარტება:

ოთახი მდებარეობს ცოკოლის სართულზე, ან მასში მოხვედრა შესაძლებელია ლიფტის/პანდუსის გამოყენებით. ამასთან, სტუმრების შესასვლელიდან ოთახამდე გზად არ არის კიბეები, საფეხურები და არც 5 სანტიმეტრზე მაღალი ზღურბლები.
კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • ფოტოების გადაღებამდე დარწმუნდით, რომ ოთახი ნამდვილად ცოკოლის სართულზე მდებარეობს, ან მასში მოხვედრა შესაძლებელია ლიფტისა თუ პანდუსის მეშვეობით.

 • დახარეთ კამერა ისე, რომ კადრში მთლიანად მოაქციოთ შესასვლელის ზღურბლი.

 • გააღეთ კარი და მოაქციეთ კამერა ოთახის გარეთ ისე, რომ კადრი მიმართული იყოს შიდა სივრცისკენ.

ოთახის შესასვლელი, მინიმუმ 81 სმ სიგანის


(ყველა ტიპის ოთახის)

განმარტება:

ოთახის შესასვლელი ან კარის ღიობი, რომლის სიგანეც მინიმუმ 81 სმ‑ია.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • მოათავსეთ საზომი ლენტი ან სახაზავი კარის ღიობის შიგნით ისე, რომ მკაფიოდ ჩანდეს ორივე ბოლო და რიცხვები. კარი უნდა იყოს მაქსიმალურად ღია.

უსაფეხურო საშხაპე

განმარტება:


საშხაპეში მოსახვედრად არ არის საჭირო საფეხურებზე ასვლა ან სხვა დაბრკოლებების დაძლევა. ზღურბლების სიმაღლე უნდა იყოს 2,5 სმ‑ზე ნაკლები.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • მთლიანად წარმოაჩინეთ საშხაპე, მათ შორის, ადგილი, სადაც ის სააბაზანოს იატაკს უერთდება.

საშხაპის ან აბაზანის სკამი

განმარტება:


საშხაპეში ან აბაზანაში არის სკამი (კედელთან მიმაგრებული ან ცალკემდგომი). დასაჯდომი ადგილი განკუთვნილი უნდა იყოს სპეციალურად გადაადგილების შეზღუდვის მქონე პირებისთვის.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • მთლიანად წარმოაჩინეთ საშხაპეში ან აბაზანაში არსებული სკამი.

ხელის მოსაჭიდი ფიქსირებული მილი საშხაპისთვის

განმარტება:


საშხაპეში არის ხელის მოსაჭიდი მინიმუმ ერთი მილი, რომელიც ხრახნებით ან სხვა საშუალებით მყარადაა მიმაგრებული კედელთან და სრულად უძლებს წონას. ხელის მოსაჭიდად არ გამოდგება პირსახოცების საკიდი და ის არ უნდა იყოს დროებითი ან საწოვარებით მიმაგრებული.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • მთლიანად წარმოაჩინეთ საშხაპე — ხელის მოსაჭიდი მილი და საშხაპეში მისი მდებარეობა მკაფიოდ უნდა ჩანდეს.

ხელის მოსაჭიდი ფიქსირებული მილები უნიტაზისთვის

განმარტება:


უნიტაზთან არის ხელის მოსაჭიდი მინიმუმ ერთი მილი, რომელიც ხრახნებით ან სხვა საშუალებით მყარადაა მიმაგრებული კედელთან და სრულად უძლებს წონას. ხელის მოსაჭიდად არ გამოდგება პირსახოცების საკიდი და ის არ უნდა იყოს დროებითი ან საწოვარებით მიმაგრებული.


კრიტერიუმები ფოტოებისთვის:

 • მკაფიოდ წარმოაჩინეთ ხელის მოსაჭიდი მილი და მისი მდებარეობა უნიტაზთან.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

 • მასპინძელი

  განცხადების სათაურის ჩასწორება

  განცხადების სათაურის რედაქტირება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. მთავარია, ის ხაზს უსვამდეს შეთავაზებული საცხოვრებლის განსაკუთრებულობას.
 • მასპინძელი

  უბნების განსაზღვრის წესი

  საცხოვრებლისთვის უბანი ავტომატურად განისაზღვრება მითითებული მისამართის მიხედვით და მისი რედაქტირება ვერ მოხერხდება.
 • მასპინძელი

  საყოფაცხოვრებო პირობების მითითება განცხადებაში

  საცხოვრებლების ძიებისას სტუმრებს შედეგების გაფილტვრა საყოფაცხოვრებო პირობების მიხედვით შეუძლიათ, ამიტომ მნიშვნელოვანია, მიუთითოთ ყველაფერი, …
მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია