ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

ფოტოებზე ადაპტირებული პირობების ასახვის გზამკვლევი

საცხოვრებლის შესანიშნავი ფოტოები ადაპტირებული პირობების საჭიროების მქონე სტუმრებს სათანადო მოლოდინს შეუქმნის.
ავტორი: Airbnb (22 სექ, 2020)
3-წუთიანი ვიდეო
განახლების თარიღი: 10 იან, 2023

ყველაზე მნიშვნელოვანი

 • სტუმრობის მსურველები ხშირად ეძებენ ისეთ ადაპტირებულ პირობებს, როგორიცაა უსაფეხურო შესასვლელები

 • მსგავსი პირობების ამსახველი მაღალხარისხიანი ფოტოები სტუმრებს მათთვის შეთავაზებულ საცხოვრებელზე სათანადო წარმოდგენა შეუქმნის

  • დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით დახმარების ცენტრის გზამკვლევს განცხადებებში ადაპტირებული პირობების მითითების შესახებ

  სტუმრებს, რომლებსაც ადაპტირებული პირობები სჭირდებათ, აინტერესებთ, რა დახვდებათ საცხოვრებელში. თქვენი განცხადების „ადაპტირებული პირობების“ სექციაში შესასვლელის, ინტერიერისა და საცხოვრებლის სხვა სივრცეების მაღალხარისხიანი ფოტოების ატვირთვის შემთხვევაში, სტუმრობის მსურველები მარტივად განსაზღვრავენ, რამდენად კომფორტულად და უსაფრთხოდ შეძლებენ გადაადგილებას.

  როგორც მასპინძელი, მხოლოდ საცხოვრებლის აღწერილობისა თუ ფოტოების აქტუალურობასა და სიზუსტეზე აგებთ პასუხს — ყველა ადამიანის საჭიროების გათვალისწინება არ გევალებათ. აქედან გამომდინარე, თუ საცხოვრებელს მკაფიო ფოტოებს გადაუღებთ, სტუმრობის მსურველები თავადვე განსაზღვრავენ, რამდენად შეეფერებათ ის მათ.

  განცხადებაში ადაპტირებული პირობების გამოქვეყნებამდე Airbnb თითოეულ მათგანს შეამოწმებს. თუ ფოტოზე ასახული ადაპტირებული პირობა ჩვენი მითითებების შეუსაბამო აღმოჩნდება, ახალი ფოტოს ატვირთვას გთხოვთ, ან შესაბამის პირობას განცხადებიდან წაგიშლით.

  განცხადების განახლებისას გაითვალისწინეთ შემდეგი რამდენიმე რჩევა:

  • შეგიძლიათ დააზუსტოთ, რომ მხოლოდ კონკრეტული ოთახებია ადაპტირებული. მაგალითად, მიუთითეთ, რომ მხოლოდ ერთ სააბაზანოშია უსაფეხურო შესასვლელი.
  • პროფესიონალური ფოტოების მოწოდება აუცილებელი არ არის, შეგიძლიათ ტელეფონით გადაიღოთ. ამ ტიპის ფოტოები გამოჩნდება განცხადების „ადაპტირებულობის“ სექციაში, რომელიც განცალკევებულია საცხოვრებლის ფოტოგალერეისგან. თქვენ მიერ არჩეულ ყოველ ადაპტირებულ პირობას მინიმუმ ერთი ფოტო უნდა დაურთოთ.
  • გამოიყენეთ საზომი ლენტი სტუმრებისთვის იმის დემონსტრირებისთვის, რომ კარებს აქვს ფართო ღიობები (ეს ერთ‑ერთი კრიტერიუმია), რომლებშიც გაეტევა შშმ პირთა ეტლი ან გადაადგილების სხვა საშუალებები.
  • სტუმრებს საცხოვრებელში ორიენტირება რომ გაუმარტივოთ, გადაუღეთ რამდენიმე ფოტო თითოეულ ადაპტირებულ პირობას სხვადასხვა კუთხითა თუ რაკურსით. მაგალითად, თუ უსაფეხურო შესასვლელს აჩვენებთ, სივრცე მთლიანად რომ აღიქმებოდეს, გადაიღეთ ფოტოები ზღურბლის ორივე მხრიდან.

  როგორ აჩვენოთ, რომ შესასვლელი უსაფეხუროა?

  ტროტუარიდან ან უახლოესი საპარკინგე ადგილიდან საცხოვრებლის მთავარ შესასვლელამდე გზად კიბეები ან საფეხურები ხომ არის? რა ტიპის ზედაპირის გავლაა საჭირო? აუცილებლად გადაუღეთ მკაფიო ფოტოები გარედან საცხოვრებლის შესასვლელამდე მიმავალ ბილიკს.

  შესასვლელისთვის ფოტოების გადაღების წესი:
  1. დადექით შენობის შესასვლელიდან დაახლოებით 6 მეტრის დაშორებით ტროტუარზე ან უახლოეს საპარკინგე ადგილზე, რომ მაქსიმალურად გამოაჩინოთ შესასვლელამდე მიმავალი ბილიკი, ასევე, ოდნავ დაბლა დახარეთ კამერა, რომ ზედაპირიც ჩანდეს. თუ სტუმრებს საცხოვრებელს კორპუსში ან სასტუმროში სთავაზობთ, უნდა გადაიღოთ შენობის შესასვლელიდან ფოიემდე ან ბინამდე მიმავალი გზაც. მნიშვნელოვანია ლიფტებისა და პანდუსების ფოტოების დართვაც (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

    2. ბილიკის ბოლოს აუცილებლად უნდა ჩანდეს შენობის შესასვლელი.

    როგორ წარმოაჩინოთ საცხოვრებლის უსაფეხურო შესასვლელები?

    აჩვენეთ სტუმრებს, რომ მთავარ შესასვლელს, ასევე, საძინებელს, სააბაზანოს, საშხაპესა თუ საერთო დანიშნულების სივრცეებს არ აქვს კიბეები, საფეხურები, ბორდიურები და 5 სმ‑ზე მაღალი ზღურბლები.

    შესასვლელი ზონისთვის ფოტოების გადაღების წესი:
    1. გახსენით იმ შესასვლელის კარი, რომლის აღბეჭდვაც გსურთ, შემდეგ კი ოდნავ დაბლა დახარეთ კამერა, რომ ფოტოზე მკაფიოდ ჩანდეს ბრტყელი ზედაპირი ზღურბლის ორივე მხარეს.

      2. ღიობის ორივე მხარე რომ გამოაჩინოთ, დადექით შესასვლელიდან მინიმუმ 1,5 მეტრის დაშორებით. თუ საცხოვრებელს რამდენიმე შესასვლელი აქვს, ფოტოებზე თითოეული მათგანი უნდა ასახოთ.

      3. თუ მიუთითებთ, რომ კონკრეტულ ოთახს (მაგ., საძინებელს, სააბაზანოს, მისაღებ ოთახს და ა.შ.) უსაფეხურო შესასვლელი აქვს, თქვენ ადასტურებთ, რომ ოთახი მდებარეობს ნულოვან სართულზე (ზოგიერთ ქვეყანაში — პირველ სართულზე), ან მასში მოხვედრა შესაძლებელია ლიფტის/პანდუსის მეშვეობით. დაურთეთ რამდენიმე ფოტო, რომლებზეც ნაჩვენები იქნება მთავარი შესასვლელიდან ამა თუ იმ ოთახამდე მიმავალი გზა.

       4. თუ საშხაპეში საფეხურები ან 2,5 სმ‑ზე მაღალი ზღურბლი არ არის, ამის წარმოსაჩენად გადაწიეთ საშხაპის ფარდა ან კარი და კამერა ოდნავ დახარეთ იატაკისკენ.

       რჩევა: სმარტფონის მეშვეობით შესანიშნავი ფოტოების გადაღების სხვა მეთოდების შესატყობად გაეცანით ფოტოგადაღების სახელმძღვანელოს.

       ფართო შესასვლელისთვის ფოტოების გადაღების წესი

       კარის ღიობების სიგანის შესახებ ინფორმაცია დაეხმარება სტუმრობის მსურველებს, რომლებიც შშმ პირთა ეტლითა და სხვა საშუალებებით გადაადგილდებიან, განსაზღვრონ, რამდენად შეეფერებათ საცხოვრებელი. Airbnb‑ს სტანდარტების მიხედვით, ფართოდ მიიჩნევა მინიმუმ 81 სმ‑ის სიგანის ღიობი.

       გააღეთ კარი და გამოიყენეთ საზომი ლენტი, კარის ჩარჩოს სიგანე რომ წარმოაჩინოთ. სურვილისამებრ, შეგიძლიათ გადაიღოთ ორი ფოტო: ერთი, რომელზეც საზომი ლენტი მთლიანად ჩანს, მეორე კი გაზრდილი მასშტაბით, რომ რიცხვების მარტივად გარჩევა შეიძლებოდეს.

        როგორ წარმოაჩინოთ სხვა ადაპტირებული პირობები?

        საცხოვრებელში კომფორტულად შესვლასა და გადაადგილებაში სტუმრებს სხვა პირობებიც ეხმარება. თუ მსგავსი პირობების შეთავაზება შეგიძლიათ, გადაუღეთ ფოტოები თითოეულ მათგანს და დაამატეთ თქვენს განცხადებას, სტუმრებს სათანადო მოლოდინი რომ შეუქმნათ.

        1. მაქსიმალურად წარმოაჩინეთ ესა თუ ის ადაპტირებული პირობა თქვენ მიერ გადაღებულ ფოტოზე.

        2. შეეცადეთ, მიმდებარე სივრცის მაქსიმალურად დიდი ნაწილი გამოაჩინოთ, რომ სტუმრობის მსურველებს მდებარეობასა და ზომებზე სათანადო წარმოდგენა შეექმნათ. მაგალითად, საშხაპის სკამი უნდა იდგას საშხაპეში.

         თითოეული ადაპტირებული პირობის მაგალითები

         ხელის მოსაჭიდი ფიქსირებული მილები საშხაპისა თუ უნიტაზისთვის: ეს არის კედელზე მყარად მიმაგრებული მილები, რომლებიც ეხმარება ადამიანებს წონასწორობის დაცვაში და უძლებს მათ წონას. დაუშვებელია ამ მიზნით პირსახოცის საკიდის/საშრობი ან საშხაპის კარის ნაწილის გამოყენება.

         საშხაპის/აბაზანის სკამი: ეს, როგორც წესი, არის კედელზე მიმაგრებული ან ცალკემდგომი სკამი, რომლის დანიშნულებაცაა გადაადგილების შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის ბანაობის გამარტივება. ამ ტიპის ავეჯი განკუთვნილი უნდა იყოს ბანაობისთვის (მაგალითად, ამ მიზნით დაუშვებელია პატიოს ავეჯის ან პლასტმასის დასაკეცი სკამების გამოყენება, რადგან ისინი, შესაძლოა, სველ ზედაპირზე დაცურდეს).

         ჭერის ან მობილური ამწე: ეს არის ჭერზე მიმაგრებული ამწე ან დამოუკიდებელი მოწყობილობა, რომელიც ეხმარება შშმ პირებს ეტლში ჩაჯდომასა და წამოდგომაში.

         ადაპტირებული საპარკინგე ადგილი: ეს არის შშმ პირებისთვის განკუთვნილი საჯარო საპარკინგე ადგილი ან კერძო ავტოსადგომი საცხოვრებლის ტერიტორიაზე, რომლის სიგანეც ერთი ავტომობილისთვის არის მინიმუმ 3,5 მეტრი. საჯარო საპარკინგე ადგილის შემთხვევაში, ფოტოზე ნაჩვენები უნდა იყოს ოფიციალური მანიშნებლები, ხოლო კერძო ვარიანტის შემთხვევაში — სტუმრებისთვის განკუთვნილ საპარკინგე ადგილთან ახლოს გაჩერებული ავტომობილი. სიგანის დემონსტრირებისთვის საზომი ლენტის გამოყენებაც შეგიძლიათ.

         აუზის ამწე: ეს არის მოწყობილობა, რომელიც ეხმარება ადამიანს აუზსა თუ ჯაკუზიში ჩასვლაში და იქიდან ამოსვლაში.

         კარგად განათებული ბილიკი შესასვლელამდე: ეს არის საავტომობილო ან სხვა ტიპის გარე გზიდან საცხოვრებლის შესასვლელამდე მიმავალი ბილიკი, რომელიც განათებულია ქუჩის, ლანდშაფტის ან სხვა სახის ხელოვნური განათების მეშვეობით. განათების წყაროების მდებარეობა და ხარისხი რომ კარგად ჩანდეს, ბილიკის ფოტო გადაიღეთ ღამით ან დილაადრიან.

         სურვილისამებრ, ადაპტირებული პირობების საჭიროების მქონე სტუმრების მხარდაჭერა სხვა ხერხებითაც შეგიძლიათ. ზოგიერთი მათგანისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს როგორც მკაფიოდ მიწოდებულ ინფორმაციას, ისე საცხოვრებელსა თუ განცხადებაში შეტანილ მცირე ცვლილებებს.

         გადაადგილების შეზღუდვის მქონე სტუმარი, ჯეიკი, მშვენივრად გამოხატავს სათქმელს: „როცა წინასწარვე გაქვს ზუსტი ინფორმაცია, უფრო თავისუფლად მოგზაურობ“.

         *ეფუძნება Airbnb‑ს მიერ 2019 წლის იანვრიდან მაისამდე შეგროვებულ მონაცემებს

         ყველაზე მნიშვნელოვანი

         • სტუმრობის მსურველები ხშირად ეძებენ ისეთ ადაპტირებულ პირობებს, როგორიცაა უსაფეხურო შესასვლელები

         • მსგავსი პირობების ამსახველი მაღალხარისხიანი ფოტოები სტუმრებს მათთვის შეთავაზებულ საცხოვრებელზე სათანადო წარმოდგენა შეუქმნის

          • დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით დახმარების ცენტრის გზამკვლევს განცხადებებში ადაპტირებული პირობების მითითების შესახებ

          Airbnb
          22 სექ, 2020
          სასარგებლო იყო?

          სხვა საინტერესო

          სხვა საინტერესო

          გაეცანით სხვა თემებს