კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Your guest or host may have COVID-19. Now what?
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Your guest or host may have COVID-19. Now what?

  Find out who to contact, how Airbnb can help, and more.
  ავტორი: Airbnb (1 Apr, 2020)
  6-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 3 Apr, 2020

  We know this is a confusing time. To help keep our community safe, we want to share what to do if you’re a guest or host who has symptoms of the coronavirus (COVID-19) or has been confirmed to have it. We also have helpful info for travelers who want to know that hosts are taking safety precautions seriously and cleaning their spaces according to recent Centers for Disease Control and Prevention (CDC) guidelines.

  Hosts and guests are anxious about what to do if they are exposed to the coronavirus in a space listed on Airbnb, and we want to give you peace of mind so you can safely continue hosting and finding places to stay. Whether you’re a host or a guest, we’ve outlined steps you can take if you or someone in contact with the space is suspected to have—or has been confirmed to have—COVID-19.

  If you’re hosting COVID-19 responders as part of our Frontline Stays program, or you’re a COVID-19 responder staying with an Airbnb host, these guidelines still apply. Get more information about the Frontline Stays program here.

  If you’re a host who may have COVID-19

  Here’s what to do if, in the past 14 days, you have not been in your space and have not had any close contact with guests or other people who came into contact with your guests or your space:

  1. Get the medical attention you need.
  2. Contact local health authorities, and be sure to provide our law enforcement contact information so they can reach us for assistance.
  3. Contact Airbnb to let us know about the situation so we can help.
  4. If you’d like to cancel upcoming reservations because you’re ill, you’ll likely be eligible for cancellation without charges under our extenuating circumstances policy.
  5. If you’d like to continue hosting as usual, please be sure to stay away from your space and guests, and delegate cleaning and other routine tasks to someone without any known exposure to you or any other person who may have COVID-19.
  6. For Superhosts, cancellations under these circumstances won’t have any impact on the 1% cancellation rate needed to maintain Superhost status. Learn more
  7. To help reduce the spread of infection, your Airbnb account will be restricted, and you won’t be able to book any reservations on Airbnb for yourself during this time.

  Here’s what to do if you have been inside your space and/or had close contact with your guests or other people who came into contact with your guests or your space in the past 14 days:

  1. Get the medical attention you need.
  2. Contact local health authorities, and be sure to provide our law enforcement contact information so they can reach us for assistance.
  3. Contact Airbnb to let us know about the situation so we can help.
  4. If you have an active reservation with guests in your space at the time of your diagnosis, it’s especially important to immediately isolate yourself and tell your guests about it so they can take steps to protect themselves.
  5. To give you time to recover and to help protect future guests, your Airbnb account and impacted properties will be restricted for at least two weeks. This means you won’t be able to accept new reservations, and you won’t be able to book any reservations on Airbnb for yourself during this time.
  6. We’ll also take the precaution of canceling your upcoming reservations at the impacted properties until you’re able to host again and your space is safe. You’ll be eligible for cancellation without charges under our extenuating circumstances policy.
  7. Your account will be reinstated after Airbnb receives valid confirmation that you’re allowed to host again. In all communication with us, please redact sensitive information and don’t provide health-related information (such as medical certificates).
  8. Before you can host again, we require that your space is thoroughly cleaned in accordance with our latest guidelines. Reach out to our team for more information, and please keep any invoices so that we can review and confirm.
  9. For Superhosts, cancellations under these circumstances won’t have any impact on the 1% cancellation rate needed to maintain Superhost status. Learn more

  Please note: If a co-host, cleaner, or someone else who supports your space has been confirmed to have COVID-19 and has come into contact with your guests or your space, please follow the same steps outlined above.

  If you’ve hosted a guest who may have COVID-19

  Here’s what to do if your current guest or a prior guest suspects they have COVID-19, or they’ve tested positive for it:

  1. Have your guest follow the steps outlined in the guest section below based on their situation.
  2. Please be sure that you and your guest contact local health authorities. Provide our law enforcement contact information so the authorities can reach us for assistance.
  3. Contact Airbnb to let us know about the situation so we can help.
  4. Your listing will be deactivated, and upcoming reservations will be canceled. You’ll be eligible for cancellation of future reservations without charges under our extenuating circumstances policy. Cancellations under these circumstances won’t have any impact on the 1% cancellation rate needed to maintain Superhost status. Learn more
  5. Once it’s safe for your guest to leave your property, we require that your space be thoroughly cleaned in accordance with our latest guidelines. Reach out to our team for more information, and please keep any invoices so that we can review and confirm.
  6. As long as you haven’t had any direct contact with the impacted guest or space, or with anyone who has had such contact, you’ll still be able to host at other locations not impacted by COVID-19 and book reservations for yourself as a guest.

  Please note: If you have been inside your space and/or had close contact with your guest in the past 14 days, refer to our guidelines above about what hosts who may have COVID-19 should do.

  If you’re a guest who may have COVID-19

  Here’s what to do if you’re a guest who is currently staying or recently stayed in a property listed on Airbnb:

  1. Get the medical attention you need.
  2. Contact local health authorities, and be sure to provide our law enforcement contact information so they can reach us for assistance.
  3. Contact Airbnb to let us know about the situation so we can help. Reach out to your host to let them know, so that they can take appropriate steps.
  4. To help reduce the spread of infection, your Airbnb account will be restricted until Airbnb receives valid confirmation that you’re able to travel again. In all communication with us, please redact sensitive information and don’t provide health-related information (such as medical certificates).

  Here’s what to do if you’re a guest who has upcoming reservation(s):

  1. Get the medical attention you need and contact local health authorities.
  2. Contact Airbnb to let us know about the situation so we can help. It’s a good idea to review our COVID-19 extenuating circumstances policy.
  3. We suggest that you also contact your host to let them know that you won’t be able to check in and that you’re working with us to cancel the reservation.
  4. To help reduce the spread of infection, your Airbnb account will be restricted until Airbnb receives valid confirmation that you’re able to travel again. In all communication with us, please redact sensitive information and don’t provide health-related information (such as medical certificates).

  Please note: Guests who’ve been diagnosed with COVID-19 should not book a space on Airbnb to quarantine themselves. This, along with the restrictions to your account, is a necessary precaution to protect the well-being of our community.

  If you’re concerned about traveling right now

  We know this is an uncertain time, and we encourage guests to connect with their hosts to get answers to their questions before check-in. It’s a good idea, for example, to send a message to your host asking about their cleaning routine and confirming that the space has not been accessed by anyone who is suspected of or confirmed to have COVID-19. Guests can also ask about any special arrangements that the host can make (like offering self check-in or canceling any routine maintenance) to limit the number of in-person interactions to make you feel more comfortable during your stay.

  Whether you’re a guest or host, please reach out to our community support team if you feel unsafe for any reason. Above all, your safety and well-being are our biggest priorities. As always, thank you for being part of our community. We’ll keep updating Airbnb.com/COVID with more tips and resources to help you navigate hosting and traveling during this difficult time.

  Airbnb
  1 Apr, 2020
  სასარგებლო იყო?

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ

  შეიძლება ასევე მოგეწონოთ