ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები

ადამიანებით ვაჭრობის აღკვეთის ხერხები

Polaris‑თან თანამშრომლობით Airbnb‑მ მოგიმზადათ ინფორმაცია, რომ უკეთ გაერკვეთ ადამიანებით ვაჭრობის საკითხში, ამოიცნოთ საყურადღებო ნიშნები და იცოდეთ, როგორ მოიქცეთ, თუ თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელში რაიმე საეჭვოს შენიშნავთ. ადამიანებით ვაჭრობაზე ეჭვის მიტანის შემთხვევაში, გირჩევთ, აუცილებლად განაცხადოთ ამის შესახებ: თუ აშშ‑ში იმყოფებით, ისარგებლეთ ეროვნული ცხელი ხაზით ადამიანებით ვაჭრობის საკითხებისთვის (უზრუნველყოფს Polaris), ხოლო თუ აშშ‑ის ფარგლებს გარეთ ხართ, კომპეტენტური ორგანიზაციის პოვნა შეგიძლიათ თანამედროვე მონობის წინააღმდეგ მებრძოლთა საერთაშორისო მონაცემთა ბაზაში (Global Modern Slavery Directory, GMSD).

ადამიანებით ვაჭრობის განმარტება

ადამიანებით ვაჭრობის განმარტება განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რომელ ქვეყანაში იმყოფებით, თუმცა ქვეყნების უმეტესობა ხელმძღვანელობს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული მითითებებით, რომლებიც მოიცავს სამ ძირითად კომპონენტს:

 1. ადამიანებით ვაჭრობა, როგორც ქმედება: ექსპლუატაციის მიზნით პირთა სამუშაოზე აყვანა, ტრანსპორტირება, გადაცემა, მიღება ან მათთვის თავშესაფრის მიცემა.
 2. ადამიანებით ვაჭრობის საშუალებები: მუქარა, ძალის გამოყენება, მოტაცება, თაღლითობა, იძულება ან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება.
 3. ადამიანებით ვაჭრობის მიზანი: მოიცავს ექსპლუატაციას პროსტიტუციის მიზნით ან სექსუალური ექსპლუატაციის სხვა ფორმებს, იძულებით შრომას ან მომსახურებას, მონურ ან სხვა მსგავს მდგომარეობაში ჩაყენებას, ყმობას ან ორგანოების ამოცლას.

საყურადღებო ნიშნები

ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლებს, ხშირ შემთხვევაში, არ აქვთ თავიანთი მდგომარეობის შესახებ დამოუკიდებლად შეტყობინების საშუალება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, მასპინძელმა იცოდეს საყურადღებო ნიშნების შესახებ. ქვემოთ გთავაზობთ საყურადღებო ნიშნების სიას, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ არცერთი მათგანი არ არის ადამიანებით ვაჭრობის უტყუარი მტკიცებულება.

ძალის გამოყენების, თაღლითობის ან იძულების ნიშნები:

 • ფიზიკური ძალის გამოყენება ან მისი გამოყენების მუქარა
 • თავისუფლების აღკვეთის საშუალებების გამოყენება
 • ფიზიკური ტრავმები
 • პირის იძულება, დაეთანხმოს სამუშაოს, რომლის პირობებიც განსხვავდება სამუშაოზე აყვანის პროცესში შეთანხმებულისგან
 • პირისთვის თავისუფლად გადაადგილებისა თუ პირადი თანხის/ნივთების განკარგვის შეზღუდვა
 • პირისთვის ნარკოტიკული საშუალებების ან ალკოჰოლის მიღების იძულება

ექსპლუატაციის ნიშნები:

 • იძულებითი შრომა:
  • დასაქმებული ბავშვია
  • არასათანადო ჰიგიენა, არასაკმარისი კვება ან დაღლილობა
  • დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის განთავსება არასათანადო ადგილას (მაგალითად, პირადი სივრცის გარეშე ან სახელდახელოდ მოწყობილ საძილე პირობებში)
  • დასაქმებულისთვის შესვენების უფლების შეზღუდვა
  • დასაქმება სახიფათო ან ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველ პირობებში
 • სექსტრეფიკინგი:
  • სტუმრებისთვის შეთავაზებული საცხოვრებლის მისამართი მითითებულია პროსტიტუციასთან დაკავშირებულ ონლაინრეკლამაში ან განცხადებებში
  • შეტყობინებები უცხო სტუმრების შესახებ დღე‑ღამის სხვადასხვა მონაკვეთში.
  • სექსუალური ხასიათის ნივთების ჭარბი რაოდენობა სტუმრებისთვის შეთავაზებულ საცხოვრებელში
  • კომერციული დანიშნულების აპარატურა, რომელიც მომზადებულია ფოტო‑ ან ვიდეოგადაღებისთვის

საერთაშორისო მასშტაბით, 40,3 მილიონი ადამიანი იმყოფება თანამედროვე მონობაში. 4 მილიონზე მეტი მათგანი სექსუალური ექსპლუატაციის პოტენციური მსხვერპლია — მათ არაპროპორციულად დიდ ნაწილს შეადგენენ ქალები და გოგოები. ადამიანებით ვაჭრობა კვლავ რჩება დანაშაულად, რომლის შესახებაც შეტყობინება უაღრესად იშვიათად ხდება. ამასთან, ამ საქმიანობის იატაკქვეშა ხასიათიდან გამომდინარე, მისი მასშტაბის განსაზღვრა რთულდება. ადამიანებით ვაჭრობა მოსახლეობის ყველა ფენას ეხება, თუმცა არსებობს გარკვეული რისკ‑ფაქტორები (მაგალითად, უსახლკარობა, სტიქიის ან კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილება, ოჯახური ძალადობა, სექსუალური თავდასხმა, ასევე, ქვეყანაში უსაბუთო ან დროებითი სტატუსი), რომელთა გამოც ადამიანები განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან ექსპლუატაციის მხრივ.

ადამიანებით ვაჭრობაზე ეჭვის მიტანის შემთხვევაში…

თქვენ შეგიძლიათ, ხელი შეუწყოთ ადამიანებით ვაჭრობის აღკვეთას. თუ თქვენ მიერ სტუმრებისთვის შეთავაზებულ საცხოვრებელში ადამიანებით ვაჭრობაზე მიიტანთ ეჭვს, ისარგებლეთ საგანგებო ცხელი ხაზით (უზრუნველყოფს Polaris) — დარეკეთ ნომერზე +1 888 373 78 88, გაგზავნეთ SMS ტექსტით „BeFree“ ნომერზე 233733 ან გამოიყენეთ ონლაინჩატი ვებმისამართზე humantraffickinghotline.org/chat. ცხელი ხაზი მუშაობს სადღეღამისო რეჟიმში, უფასოდ, კონფიდენციალურად და 200‑ზე მეტ ენაზე. ცხელ ხაზზე დახმარების მიღება შესაძლებელია საერთაშორისო მასშტაბით, თუმცა ადგილობრივი ორგანიზაციების საპოვნელად გამოიყენეთ თანამედროვე მონობის წინააღმდეგ მებრძოლთა საერთაშორისო მონაცემთა ბაზა (Global Modern Slavery Directory, GMSD). GMSD, რომელსაც Polaris უზრუნველყოფს, არის ინტერაქტიური, საჯაროდ ხელმისაწვდომი რუკა ძიების ფუნქციით, ასევე, თანამედროვე მონობისა და ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ მებრძოლი მსოფლიო ორგანიზაციებისა თუ სააგენტოების მონაცემთა ბაზა.GMSD შეიცავს ინფორმაციას იმ სახელმწიფო სააგენტოების, სამართალდამცავი ორგანოების, ინტერესთა დაცვის ჯგუფების და ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლებს, პარალელურად კი ისეთ საკითხებზე მუშაობენ, როგორიცაა, მაგალითად, შრომითი ექსპლუატაცია, ბავშვთა დაცვა თუ ოჯახური ძალადობა.

ადამიანებით ვაჭრობის პოტენციური ფაქტის შესახებ შეტყობინება Airbnb‑ისთვისაც შეგიძლიათ. Airbnb‑ს უსაფრთხოების ცენტრი ხელმისაწვდომია აპშივე და მასში თავმოყრილია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. უსაფრთხოების ცენტრიდან შეგიძლიათ როგორც Airbnb‑ს გადაუდებელი მხარდაჭერის ცხელი ხაზით სარგებლობა, ისე გადაუდებელი დახმარების სამსახურებში დარეკვა თქვენი ამჟამინდელი მდებარეობის მიხედვით.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები