შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Airbnb‑ს 2022 წლის ზაფხულის განახლება: სიახლე შთაბეჭდილებებისთვის

  ყველაფერი, რაც შთაბეჭდილებების მასპინძლებმა უნდა იცოდნენ Airbnb‑ს აპისა და ვებსაიტის ცვლილების შესახებ.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 11 მაი, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  რა იცვლება?

  როგორ შეძლებენ სტუმრები შთაბეჭდილებების მოძიებას?

  როგორ დავეხმარო სტუმრებს ჩემ მიერ მათთვის შეთავაზებული შთაბეჭდილების პოვნაში?

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  11 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს