შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  ვიდეორგოლის შექმნა ფიზიკური მონაწილეობით შეთავაზებული შთაბეჭდილებისთვის

  ვიდეორგოლები ხელს უწყობს განცხადების გამორჩეულობას და მეტი სტუმრის ყურადღების მიქცევას Airbnb‑ზე.
  ავტორი: Airbnb (26 მაი, 2022)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 26 მაი, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ვიდეონაწყვეტების გადაღების წესი

  გადაიღეთ ვიდეო ვერტიკალურად, აღბეჭდეთ შეთავაზებული შთაბეჭდილების მიმზიდველი ასპექტები.

  რჩევები მაღალხარისხიანი ვიდეოს გადაღებასთან დაკავშირებით

  სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები

  ვიდეონაწყვეტების ატვირთვის წესი

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  26 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს