შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑ს 2022 წლის ზაფხულის განახლება: ყველაფერი, რაც მასპინძლებმა უნდა იცოდნენ

  საცხოვრებლების აღმოჩენის ახალი შესაძლებლობები და AirCover სტუმრებისთვის.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  5-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 11 მაი, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb‑ს გენერალური დირექტორისა და თანადამფუძნებლის, ბრაიან ჩესკის, კომენტარი

  Airbnb‑ს მეშვეობით შეთავაზებული ყველა საცხოვრებელი განსხვავებულია, თუმცა მათი პოვნა რთულია ძიების ტრადიციული ხერხებით, რომლებიც მოგზაურობის დაგეგმვისას გამოიყენება. ისინი ხომ ბოლო 25 წელია, არ შეცვლილა? ადამიანებს კვლავ უწევთ, საძიებო ველში მიუთითონ როგორც მდებარეობა, ისე თარიღები, რის შემდეგაც მხოლოდ აკრეფილი ინფორმაციის შესატყვის შედეგებს იღებენ.

  დღეიდან ამოქმედებული Airbnb კატეგორიების დახმარებით, საცხოვრებლების პოვნა საგრძნობლად მარტივდება. ამიერიდან, Airbnb‑ს გახსნისთანავე, სტუმრებს შევთავაზებთ 50‑ზე მეტ კატეგორიას, რომლებშიც თავმოყრილია 4 მილიონი საცხოვრებელი გამორჩეული სტილის, საყოფაცხოვრებო პირობების, მდებარეობისა და ისეთი ახლომახლო აქტივობების მიხედვით, როგორიცაა გოლფი, სერფინგი ან თხილამურებით სრიალი.

  Airbnb კატეგორიები სტუმრებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება კონკრეტული მიმართულებით ძიების შემთხვევაშიც კი, რაც მათ საშუალებას მისცემს, გაეცნონ ისეთ საცხოვრებლებს, რომელთათვისაც, შესაძლოა, ვერასოდეს მიეგნოთ. დროთა განმავლობაში მეტ კატეგორიას დავამატებთ, რადგან გვჯერა, რომ თითოეული საცხოვრებლისა თუ მასპინძლისთვის შეიძლება მოიძებნოს კატეგორია. და ეს მხოლოდ დასაწყისია.

  ადრინდელთან შედარებით, გრძელი ვადით სტუმრობის მსურველთა რაოდენობამ საგრძნობლად იმატა, ამიტომ გადავწყვიტეთ, უფრო გაგვეფართოებინა მათთვის არჩევანი. წარმოგიდგენთ „გაყოფილ სტუმრობებს“ — ახალ, ინოვაციურ ფუნქციას, რომელიც ერთი სტუმრობისთვის ორ საცხოვრებელს არჩევს. მისი მეშვეობით, გრძელი ვადით სტუმრობის დაგეგმვისას, ხელმისაწვდომი საცხოვრებლების რაოდენობა საშუალოდ 40%‑ით იზრდება. ამას გარდა, ამიერიდან სტუმრებიც ისარგებლებენ AirCover‑ით გათვალისწინებული დაცვის საშუალებებით (რომლებიც მასპინძლებს გასულ შემოდგომაზე შევთავაზეთ).

  ყველა ეს ფუნქცია შედის ერთ განახლებაში, რომელიც ბოლო ათწლეულში ყველაზე დიდი ცვლილებაა Airbnb‑ზე.

  — ბრაიან ჩესკი

  Airbnb კატეგორიები

  წარმოგიდგენთ ძიების ახალ ხერხს, რომელიც ეფუძნება Airbnb კატეგორიებს. Airbnb‑ს მეშვეობით ძიებისას სტუმრებს ვთავაზობთ 56‑ზე მეტ კატეგორიას, რომლებიც თავს უყრის სტილის, მდებარეობისა და ახლომახლო აქტივობების მიხედვით შერჩეულ საცხოვრებლებს.

  Airbnb კატეგორიებში წარმოდგენილია საცხოვრებლები გოლფის მოყვარულებისთვის, საკულტო ქალაქებში, შესანიშნავი ხედებითა თუ საინტერესო დიზაინით, ტბასა თუ ეროვნულ პარკთან ახლოს. ეს იმ მრავალი კატეგორიის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია, რომელთა მეშვეობითაც დახარისხებულია თქვენი და სხვა მასპინძლების დამსახურებით ხელმისაწვდომი 4 მილიონი უნიკალური საცხოვრებელი.

  კონკრეტული მიმართულებით ძიების შემთხვევაში, სტუმრები საცხოვრებლის ვარიანტებს გაეცნობიან კატეგორიაში „ყველა საცხოვრებელი“. მათ დამატებით კატეგორიებსაც შევთავაზებთ არჩეული მდებარეობის მიხედვით, რითაც ახლომდებარე თუ სხვა შესანიშნავი საცხოვრებლების აღმოჩენას გავუმარტივებთ. განცხადებები რამდენიმე კატეგორიაშიც შეიძლება მოხვდეს. თუ, მაგალითად, სტუმრებს სთავაზობთ ტაჰოს ტბის პირას მდებარე საცხოვრებელს დიდი სამზარეულოთი, ამ მდებარეობის მიხედვით ნაჩვენები შედეგების გარდა, თქვენი განცხადება შეიძლება მოხვდეს კატეგორიებში „ტბასთან“ და „დიდი სამზარეულოთი“.

  თუ მასპინძლობისთვის პოპულარული ტურისტული მიმართულება არ გაქვთ არჩეული, კიდევ უფრო მეტ სარგებელს მიიღებთ. Airbnb კატეგორიების მეშვეობით სტუმრები მარტივად იპოვიან გამორჩეულ საცხოვრებლებს, რომლებსაც სხვა შემთხვევაში ვერ მიაგნებდნენ. მაგალითად, დამწყებმა მუსიკოსმა, რომელიც ეცნობა შემოქმედებითად გადაწყვეტილი საცხოვრებლების კატეგორიას, მარტივად შეიძლება იპოვოს ჯორჯიის შტატში მდებარე საცხოვრებელი, რომელშიც ხმის ჩამწერი სტუდიაც არის.

  კატეგორიები სტუმრებს ახალი ადგილების აღმოჩენის ინტერესსაც აღუძრავს. მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში დასვენების მსურველები ადრე მხოლოდ ლონდონს ან სხვა ნაცნობ მიმართულებებს განიხილავდნენ, დღეიდან კი მათ საშუალება ექნებათ, ახალ ვარიანტებზეც დაფიქრდნენ, როცა Airbnb კატეგორიებში მათთვის საინტერესო საცხოვრებლებს გაეცნობიან. ზოგმა შეიძლება ოქსფორდიდან არც ისე შორს, სოფლად სტუმრობა გადაწყვიტოს, ან სულაც მიკროსახლი შეარჩიოს მანჩესტერის მახლობლად.

  თითოეულ კატეგორიაში საცხოვრებლები სპეციალურად ირჩევა. Airbnb‑ზე წარმოდგენილ მილიონობით მოქმედ განცხადებას აფასებს სპეციალური ალგორითმი, რომელიც აანალიზებს სათაურებს, აღწერილობებს, ფოტოებისთვის დართულ წარწერებს, მიმოხილვებსა და მასპინძლებისგან მიღებულ სტრუქტურირებულ მონაცემებს.

  ეს ახალი კატეგორიები სტუმრებისთვის სასურველი ვარიანტების პოვნის გამარტივების მხოლოდ დასაწყისია. დროთა განმავლობაში საცხოვრებლების უნიკალური თავისებურებებისა და განსაკუთრებული მდებარეობების შესაბამის მეტ კატეგორიას წარმოგიდგენთ.

  აი, რისი გაკეთება შეგიძლიათ, როგორც მასპინძელს:

  • ძიების შედეგებში განცხადების პოზიცია კვლავ ისეთ ფაქტორებს ეფუძნება, როგორიცაა ხარისხი, ფასი, პოპულარობა, მოძიებულ მდებარეობასთან სიახლოვე და ფოტოების ხარისხი. დარწმუნდით, რომ თქვენს განცხადებაში მითითებული ინფორმაცია განახლებული, სრული და ზუსტია.
  • საცხოვრებლის ფოტოები, რომლებიც ერთ‑ერთ კატეგორიას შეესატყვისება და ყურადღების მიქცევის პოტენციალი აქვს, შესაბამის კატეგორიაში უკეთეს პოზიციებზე ხვდება. არ დაგავიწყდეთ განცხადებაში შესანიშნავი ფოტოების დამატება.
  • წარმოაჩინეთ საცხოვრებლის გამორჩეული მახასიათებლები (მაგალითად, მისი ისტორიული მნიშვნელობა ან დეკორი).
  • გაეცანით Airbnb კატეგორიებს.

  გაყოფილი სტუმრობები

  სულ უფრო მეტი ადამიანი ეძებს საცხოვრებელს გრძელი ვადით სტუმრობისთვის, თუმცა ხელმისაწვდომი ვარიანტის პოვნა ზოგჯერ მარტივი არ არის.

  მაგალითად, თუ საცხოვრებელი არ იყო ხელმისაწვდომი სტუმრისთვის სასურველი მთელი პერიოდის განმავლობაში, ის მას ვერ იპოვიდა. სწორედ ამიტომ, ძიების შედეგებში ამიერიდან შემოთავაზებული იქნება „გაყოფილი სტუმრობები“ — ახალი, ინოვაციური ფუნქცია, რომელიც საშუალებას იძლევა, ერთი სტუმრობის განმავლობაში ორი სხვადასხვა საცხოვრებელი დაიჯავშნოს. ამგვარად, 14 ან მეტი ღამით სტუმრობის არჩევისას, ხელმისაწვდომი საცხოვრებლების რაოდენობა საშუალოდ 40%‑ით გაიზრდება.*

  ძიების შედეგებში სტუმრობის გაყოფის ვარიანტები ავტომატურად აისახება მათთვის, ვინც სტუმრობას მინიმუმ ერთი კვირით აპირებს. ამგვარად, სტუმრობის მსურველს ორი არჩევანი ექნება: დაჯავშნოს ერთ‑ერთი საცხოვრებელი, რომელიც ხელმისაწვდომია მისთვის სასურველი მთელი პერიოდის განმავლობაში, ან გაყოს სტუმრობა იმავე დასახლებულ პუნქტში მდებარე ორ საცხოვრებელს შორის.

  ადრე, როცა სტუმარი საცხოვრებელს ერთი თვით ეძებდა, თქვენ მიერ შეთავაზებული ვარიანტი კი მხოლოდ ორი კვირით იყო ხელმისაწვდომი იმ პერიოდში, თქვენი განცხადება ძიების შედეგებში არ მოხვდებოდა. ახლა ის შეიძლება სხვა მსგავს ვარიანტთან დავაწყვილოთ, სტუმრებს კი შევთავაზოთ, რომ, სურვილისამებრ, ორ საცხოვრებელს შორის გაყონ სტუმრობა.

  სტუმრობის ყოველი გაყოფისას ორი საცხოვრებელი წყვილდება ძიებისას მითითებული მდებარეობის, ობიექტის ტიპისა და საყოფაცხოვრებო პირობების შესაბამისად. მაგალითად, თუ ოჯახი ეძებს საცხოვრებელს ისეთი ადაპტირებული პირობებით, როგორიცაა უსაფეხურო შესასვლელი ან შედარებით ფართო კარები, „გაყოფილი სტუმრობების“ ალგორითმი სწორედ ამ მოთხოვნების მიხედვით შეარჩევს საცხოვრებლის ორ ვარიანტს.

  სტუმრობის გასაყოფად შემოთავაზებული ორი საცხოვრებელი რუკაზე დაკავშირებულია ანიმაციური ხაზის საშუალებით, რომელიც აჩვენებს მანძილს მათ შორის და სტუმრობის ვადებს. სტუმრობის გაყოფის არჩევის შემდეგ სტუმარი მარტივად შეძლებს თითოეული საცხოვრებლის რიგრიგობით დაჯავშნას. ჯავშანი ზუსტად ისე გაფორმდება, როგორც ადრე.

  აი, რისი გაკეთება შეგიძლიათ, როგორც მასპინძელს:

  • სტუმრობის გაყოფა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ საცხოვრებლებს შორის, რომლებიც ხელმისაწვდომია მინიმუმ სამი ღამით, ამიტომ მნიშვნელოვანია, შესაბამისად განაახლოთ კალენდარი.
  • თქვენი განცხადება სტუმრობის გაყოფის მეტ მსურველს რომ შევთავაზოთ, გირჩევთ, სტუმრობის მაქსიმალურ ხანგრძლივობად მინიმუმ შვიდი ღამე განსაზღვროთ.
  • ამას გარდა, ახლა შესანიშნავი დროა, წარმოაჩინოთ პოპულარული საყოფაცხოვრებო პირობები გრძელვადიანი სტუმრობისთვის (მაგალითად, სწრაფი და საიმედო Wi‑Fi კავშირი, სივრცე ლეპტოპით მუშაობისთვის და ადაპტირებული პირობები).
  • შეიტყვეთ ვრცლად იმის შესახებ, თუ როგორ დააინტერესოთ გრძელი ვადით სტუმრობის მსურველები.

  AirCover — დაცვა ყველა სტუმრისა და მასპინძლისთვის

  Airbnb‑ს აძლიერებენ მასპინძლები, რომლებიც მაქსიმალურად ზრუნავენ სტუმრების კომფორტზე. ვინაიდან ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით ახლა სულ უფრო მეტ ადამიანს ექნება საინტერესო ვარიანტების პოვნის საშუალება, გვსურს, ყველა მათგანს ჰქონდეს თქვენი დახმარების იმედი, თუ რაიმე გაუთვალისწინებელი მოხდება.

  ამასთან, თუ ისეთი რამ მოხდება, რაც თქვენს კონტროლს არ ექვემდებარება და პრობლემას ვერ მოაგვარებთ, Airbnb დაგეხმარებათ. სწორედ ამ მიზნით, AirCover‑ის სახით, დაცვის კიდევ უფრო მეტ საშუალებას ვთავაზობთ ყველა Airbnb სტუმარსა და მასპინძელს.

  2021 წლის ნოემბერში ჩვენ შემოგთავაზეთ „AirCover მასპინძლებისთვის“ — კომპლექსური დაცვა, რომლითაც უფასოდ სარგებლობს ყველა მასპინძელი, მხოლოდ Airbnb‑ზე. „AirCover მასპინძლებისთვის“ მოიცავს ზარალისგან მასპინძელთა დაცვას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში და საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში.**

  თუ სტუმრობისას სერიოზული პრობლემა წარმოიქმნება და მის მოგვარებას ვერ შეძლებთ, ამიერიდან AirCover ყველა სტუმარს შესთავაზებს 4 ტიპის დაცვას:

  1. ჯავშნის დაცვის გარანტია: თუ იძულებული გახდებით, გააუქმოთ ჯავშანი დაბინავებამდე 30 დღის განმავლობაში (რაც ნაკლებსავარაუდოა), სტუმრებს მსგავს ან უკეთეს საცხოვრებელს ვუპოვით Airbnb‑ს ხარჯით, ან თანხას დავუბრუნებთ.
  2. დაბინავების გარანტია: თუ სტუმარს საცხოვრებელში დაბინავების პრობლემა შეექმნება და მის მოგვარებას ვერ შეძლებთ (მაგალითად, თუ სტუმარი საცხოვრებელში შესვლას ვერ ახერხებს და ვერც გიკავშირდებათ), სტუმარს მსგავს ან უკეთეს საცხოვრებელს ვუპოვით იმავე ვადით Airbnb‑ს ხარჯით, ან თანხას დავუბრუნებთ.
  3. დაჯავშნილთან შესაბამისობის გარანტია: თუ სტუმრობის რომელიმე ეტაპზე სტუმარი აღმოაჩენს, რომ თქვენ მიერ შეთავაზებული საცხოვრებელი განცხადებაში აღწერილს არ შეესაბამება — მაგალითად, აღარ მუშაობს მაცივარი და მის მარტივად შეკეთებას ვერ ახერხებთ, ან საძინებლების რაოდენობა მითითებულზე ნაკლებია — პრობლემის შესატყობინებლად სტუმარს სამი დღე ექნება, რის შემდეგაც მას მსგავს ან უკეთეს საცხოვრებელს ვუპოვით Airbnb‑ს ხარჯით, ან თანხას დავუბრუნებთ.
  4. უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახური: თუ სტუმარი ოდესმე საფრთხეს იგრძნობს, საგანგებოდ მომზადებული სპეციალისტები პრიორიტეტული წესით დაეხმარებიან მას დღე‑ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში.

   დეტალურად შეიტყვეთ, როგორ იცავს AirCover თითოეული სტუმრის ჯავშანს და რა გამონაკლისები მოქმედებს.

   შეგახსენებთ, რომ AirCover უფასოდ მოჰყვება ყველა ჯავშანს როგორც თქვენთვის, ისე თქვენი სტუმრებისთვის. მისი ფუნქციები საგანგებოდ შეიქმნა იმგვარად, რომ სტუმრებმა პირდაპირ Airbnb‑ს აპის ან ვებსაიტის მეშვეობით შეძლონ როგორც თქვენთან დაკავშირება, ისე გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდისგან დახმარების მიღება საჭიროების შემთხვევაში.

   აი, რისი გაკეთება შეგიძლიათ, როგორც მასპინძელს:

   • ყოველთვის დროულად გამოეხმაურეთ სტუმრებს — თქვენ ყველაზე უკეთ იცით, როგორ მოუგვაროთ მათ პრობლემები.
   • იპოვეთ პასუხები პროგრამასთან „AirCover სტუმრებისთვის“ დაკავშირებულ შეკითხვებზე.
   • გაეცანით უპირატესობებს, რომლებსაც უფასოდ გთავაზობთ „AirCover მასპინძლებისთვის“ (თუ ეს ჯერ არ გაგიკეთებიათ).

   *Airbnb‑ს შიდა კვლევის შედეგების მიხედვით, 14.04.2022‑ის მდგომარეობით.

   **მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან, საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა და შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ მოქმედებს Airbnb Travel LLC‑თი სარგებლობის შემთხვევაში, ასევე, არ ეხება კონტინენტურ ჩინეთსა თუ იაპონიაში მოღვაწე მასპინძლებს (მათზე ვრცელდება ჩინეთში მასპინძლების დაცვის გეგმა, იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა და იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევა). მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან არ არის კავშირში საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან. გაითვალისწინეთ, რომ დაფარვის ყველა ლიმიტი მითითებულია აშშ დოლარში. ასევე, მოქმედებს სხვა პირობები, შეზღუდვები თუ გამონაკლისები.

   სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

   ყველაზე მნიშვნელოვანი

   Airbnb
   11 მაი, 2022
   სასარგებლო იყო?

   სხვა საინტერესო

   სხვა საინტერესო

   გაეცანით სხვა თემებს