კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Airbnb-ს საფუძვლები

  შემიძლია თუ არა ჩემი დაწერილი მიმოხილვის რედაქტირება?

  To encourage honest and impartial reviews, a review can be edited before it’s been published, but not after. Reviews are published after both parties have completed their review, or when the 14-day review period has ended. Read more about how reviews work.

  You can edit a review you’ve drafted until your review is published, or for up to 48 hours after you submit it. To edit a recent review:

  1. From a web browser, go to your Reviews
  2. Select Reviews By You
  3. Find the review you’d like to edit

  Removing published reviews

  If you decide that you'd like to have a review that you wrote unpublished, you can request that by contacting us.

  If you request that we remove a review written by someone else, we will only take action if it violates our Review Policy.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  შერჩეული დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სტატუსი.