ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
სამართლებრივი პირობები
სტუმარი

კორონავირუსის პირობებში სტუმრების მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის იანვარში ჩვენ ავამოქმედეთ კორონავირუსის პირობებში Airbnb სტუმრების მხარდაჭერის პროგრამა („პროგრამა“). ის შეიქმნა იმ სტუმრების დასახმარებლად, რომელთაც ბოლო დროს კორონავირუსთან დაკავშირებით მთავრობების მიერ დაწესებული ქვემოთ აღწერილი სამოგზაურო შეზღუდვების გამო სტუმრობა შეუფერხდათ.

Airbnb პროგრამას 20 მილიონი აშშ დოლარით აფინანსებს. ეს თანხა ჩვენი შეხედულებისამებრ გაიცემა იმ სტუმრების დასახმარებლად, რომლებიც განსაკუთრებული სირთულეების წინაშე აღმოჩნდნენ. პროგრამა დასრულდება, როდესაც მის ფონდში არსებული მთელი თანხა გაიცემა, ან 2022 წლის 30 აპრილს (რომელიც უფრო ადრე იქნება).

გარემოებები, რომლებსაც ითვალისწინებს საპატიო მიზეზების დებულება (COVID‑19‑ით სტუმრის დაინფიცირების შემთხვევის ჩათვლით), ამ პროგრამის კრიტერიუმებისთვის შეუსაბამოა.

კრიტერიუმები გაუქმებული ჯავშნებისთვის

გაუქმებული ჯავშნები უნდა შეესაბამებოდეს ყველა შემდეგ კრიტერიუმს:

 • საცხოვრებლის ჯავშანი მოქმედებას უნდა იწყებდეს 2021 წლის 1 დეკემბრის შემდეგ;
 • ჯავშანი სტუმრის მიერ გაუქმებული უნდა იყოს ა) 2021 წლის 1 დეკემბრის შემდეგ, ბ) დაბინავებამდე 45 დღის განმავლობაში, გ) პროგრამის მოქმედების დასრულების თარიღის ჩათვლით; და
 • ჯავშნის გაუქმების მიზეზი უნდა იყოს პროგრამის კრიტერიუმების შესაბამისი სამოგზაურო შეზღუდვა, რომელიც მთავრობამ დააწესა სტუმრის მიერ ჯავშნის გაფორმების შემდეგ.

მთავრობების მიერ დაწესებული სამოგზაურო შეზღუდვები, რომლებიც შეესაბამება კრიტერიუმებს

ფინანსური მხარდაჭერა გაიცემა მხოლოდ კორონავირუსთან დაკავშირებული შემდეგი სამოგზაურო შეზღუდვების შემთხვევაში:

 • საზღვრების ჩაკეტვა, შენობაში დარჩენის მოთხოვნა ან „ლოკდაუნის“ გამოცხადება, რა დროსაც იკრძალება:
  • არააუცილებელი მოგზაურობა სტუმრის დანიშნულების ადგილზე, ან
  • არააუცილებელი მოგზაურობა სტუმრის გამგზავრების ადგილიდან;
 • ახალი ან გახანგრძლივებული მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც სტუმრის გამგზავრების ადგილიდან დანიშნულების ადგილზე ყველა ჩამსვლელს კარანტინის გავლა ან თვითიზოლაცია ევალება.

აღნიშნული მოიცავს შემთხვევებს, როცა დაჯავშნის დროს კარანტინის მოთხოვნა დანიშნულების ადგილზე უკვე ძალაში იყო, თუმცა შემდეგ (დაბინავების თარიღამდე) გაფართოვდა ან გახანგრძლივდა. მაგალითად, თუ დაჯავშნის დროს დანიშნულების ადგილზე ძალაში იყო 7‑დღიანი კარანტინის მოთხოვნა, თუმცა მოგვიანებით 14 დღემდე გახანგრძლივდა, ჯავშანი შეესაბამება პროგრამის კრიტერიუმებს.

გათვალისწინებული არ არის შემთხვევები, როცა კარანტინის ან თვითიზოლაციის მოთხოვნა ეხება მხოლოდ კონკრეტულ სტუმარს (ან სტუმრების ჯგუფს) და არა ყველას, ვინც გამგზავრების ადგილიდან არააუცილებელი მიზეზით მოგზაურობს. არც იმ შემთხვევებს ვითვალისწინებთ, როცა სტუმარს კარანტინის გავლა ან თვითიზოლაცია მოეთხოვება გამგზავრების ადგილზე (მაგალითად, იმის გამო, რომ მჭიდრო კონტაქტი ჰქონდა COVID‑19‑ით ინფიცირებულთან).

გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამა ვრცელდება მხოლოდ იმ სამოგზაურო შეზღუდვების შემთხვევებში, რომლებიც არ იყო ამოქმედებული დაჯავშნის დროს. მაგალითად, თუ სტუმარმა, რომელიც ისრაელში მიემგზავრებოდა, დეკემბერში დაბინავების მიზნით ჯავშანი ოქტომბერში გააფორმა (სანამ ომიკრონის შტამის გავრცელების გამო ისრაელში მოგზაურობა შეიზღუდებოდა), ჯავშანი შეესაბამება პროგრამის კრიტერიუმებს, თუმცა, თუ აღნიშნული სამოგზაურო შეზღუდვები დაჯავშნის დროს უკვე ძალაში იყო, სტუმარი პროგრამის ფარგლებში ფინანსურ მხარდაჭერას ვერ მიიღებს.

კრიტერიუმებთან შეუსაბამო ჯავშნები

ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში არ არის გათვალისწინებული შემდეგი ჯავშნები:

 • Airbnb Luxe ჯავშნები
 • Airbnb for Work ჯავშნები
 • შთაბეჭდილებების ჯავშნები
 • იმ სტუმრების მიერ გაფორმებული ჯავშნები, რომელთა საცხოვრებელი ქვეყანა კონტინენტური ჩინეთია

ფინანსური მხარდაჭერის მოთხოვნა

თუ ჯავშანი აკმაყოფილებს ზემოთ მითითებულ კრიტერიუმებს, სტუმარი უნდა დაუკავშირდეს ჩვენი გაერთიანების მხარდაჭერის სადღეღამისო სამსახურს და მიაწოდოს მას დამადასტურებელი ინფორმაცია. ფინანსური მხარდაჭერის მოთხოვნები მიიღება ჯავშნის გაუქმებიდან 90 დღის განმავლობაში.

თაღლითობის, სიცრუის ან ჩვენი მომსახურების პირობებისა თუ საგადახდო მომსახურების პირობების სხვა ტიპის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, Airbnb იტოვებს უფლებას, უარი თქვას მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, გამოიხმოს ფინანსური მხარდაჭერა, დროებით/სამუდამოდ შეუჩეროს მოქმედება სტუმრის ანგარიშს ან მიმართოს სხვა სათანადო სამართლებრივ ზომას.

ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლები

თუ პროგრამის ფონდში თანხა ხელმისაწვდომი იქნება, კრიტერიუმების შესაბამისი ჯავშნისთვის სტუმარი მიიღებს ერთჯერად სამოგზაურო ვაუჩერს იმ თანხის 50%‑ის ოდენობით, რომელიც ჯავშნის ღირებულებიდან არ დაბრუნებია. მაგალითად, თუ სტუმარმა გააუქმა 500 აშშ დოლარის ღირებულების ჯავშანი და მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესების შესაბამისად დაიბრუნა 250 აშშ დოლარი, მას ექნება შესაძლებლობა, მიიღოს სამოგზაურო ვაუჩერი 125 აშშ დოლარის (დაუბრუნებელი ნაწილის 50%‑ის) ოდენობით. ჯავშნისთვის მასპინძლის კუთვნილი ანაზღაურება უცვლელი დარჩება.

Airbnb მოთხოვნებს რიგის მიხედვით განიხილავს, ვაუჩერები კი პროგრამის ფონდში თანხის ხელმისაწვდომობის მიხედვით გაიცემა.

სამოგზაურო ვაუჩერის მიღების დრო

თუ პროგრამის ფონდში თანხა ხელმისაწვდომი იქნება, კრიტერიუმების შესაბამისი ჯავშნისთვის სტუმარი სამოგზაურო ვაუჩერს მიიღებს 7‑10 სამუშაო დღის განმავლობაში. სამოგზაურო ვაუჩერების ხელმისაწვდომობის შესამოწმებლად სტუმარი უნდა გადავიდეს აქ: პროფილი > ანგარიშის პარამეტრები > გადახდა და ანაზღაურება > ბონუსები და ვაუჩერები.

რამდენიმე სამოგზაურო ვაუჩერის მოთხოვნა

თუ სტუმარს კრიტერიუმების შესაბამისი ერთზე მეტი ჯავშანი აქვს, ფინანსური მხარდაჭერის მოთხოვნა თითოეული მათგანისთვის შეუძლია. Airbnb იტოვებს უფლებას, შეზღუდოს პროგრამის ფარგლებში ერთი სტუმრისთვის გაცემული სამოგზაურო ვაუჩერების რაოდენობა.

სამოგზაურო ვაუჩერების გამოყენების პირობები

ერთჯერადი და არაანაზღაურებადი ვაუჩერი ვრცელდება საცხოვრებლის ჯავშანზე, რომელიც მოქმედებას იწყებს 2023 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით. მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ Airbnb საცხოვრებლის დასაჯავშნად. თუ სტუმარი გააუქმებს ვაუჩერით გაფორმებულ ჯავშანს, გამოყენებული ვაუჩერი გაბათილდება. დაუშვებელია ვაუჩერის გადაცვლა ნაღდ ფულზე ან სასაჩუქრე ბარათებზე, სხვისთვის გადაცემა, ასევე, მისი გამოყენება უკვე განხორციელებული შენაძენებისთვის და სხვა შემოთავაზებებთან, ვაუჩერებთან თუ ფასდაკლებებთან ერთად. თაღლითობაზე, ბოროტად გამოყენებაზე, Airbnb‑ს მომსახურების პირობებისა თუ საგადახდო მომსახურების პირობების დარღვევაზე, ასევე, ტექნიკურ შეცდომებზე ეჭვის მიტანის შემთხვევაში, Airbnb იტოვებს უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ მიიღოს ნებისმიერი ზომა (მათ შორის, გააბათილოს ეს ვაუჩერი).

პროგრამის მოქმედების პრინციპი

მსოფლიო მასშტაბით COVID‑19‑ის შემთხვევების რაოდენობის ბოლოდროინდელი ზრდის საპასუხოდ, კორონავირუსის პირობებში სტუმრების მხარდაჭერის პროგრამა შეიქმნა. Airbnb დამოუკიდებლად განსაზღვრავს პროგრამის ყველა ასპექტს, სტუმრების კრიტერიუმებთან შესაბამისობის ჩათვლით. პროგრამის ფარგლებში ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ყველასთვის საბოლოო და სავალდებულოა, თუმცა ისინი არ არის კავშირში სტუმრების სხვა სახელშეკრულებო თუ კანონისმიერ უფლებებზე, რომლებსაც, მაგალითად, ითვალისწინებს სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესები, საპატიო მიზეზების დებულება ან ჯავშნისთვის მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები. ამას გარდა, სტუმარი იტოვებს უფლებას, მიმართოს ამა თუ იმ სამართლებრივ ზომას.

პროგრამასთან დაკავშირებით უახლეს ცნობებს ამ გვერდიდან შეიტყობთ. როცა პროგრამა დასრულდება, ინფორმაციას საჯაროდ გამოვაქვეყნებთ. ფინანსური მხარდაჭერა შეეხება მხოლოდ პროგრამის დასრულების თარიღის ჩათვლით გაუქმებულ ჯავშნებს. პანდემიასთან დაკავშირებული გარემოებები მუდმივად იცვლება, ამიტომ დავაკვირდებით ვითარებას და პროგრამას ჩვენი შეხედულებისამებრ განვაახლებთ. შესაძლოა, მას მოქმედება გავუხანგრძლივოთ, შევუჩეროთ ან შევუწყვიტოთ.

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია