ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები

კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება

შენიშვნა: 2022 წლის 31 მაისიდან განახლდა COVID‑19‑თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება:

• 2022 წლის 31 მაისს ან შემდგომ პერიოდში გაფორმებული ჯავშნების შემთხვევაში, აღარ იქნება გათვალისწინებული კორონავირუსთან დაკავშირებული გარემოებები, რომლებიც აღწერილია ქვემოთ. ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

• 2022 წლის 31 მაისამდე გაფორმებული ჯავშნების შემთხვევაში, კვლავ იქნება გათვალისწინებული კორონავირუსთან დაკავშირებული გარემოებები, რომლებიც აღწერილია ქვემოთ.

განსხვავებული წესები ვრცელდება Airbnb Luxe ტიპის ჯავშნებსა და სამხრეთ კორეის რეზიდენტების მიერ გაფორმებულ ადგილობრივ ჯავშნებზე.

განახლების თარიღი: 2022 წლის 31 მაისი

2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსის ეპიდაფეთქება (COVID‑19) გლობალურ პანდემიად გამოაცხადა. COVID‑19‑ის სწრაფი გავრცელების შესაჩერებლად მსოფლიო მასშტაბით დაუყოვნებელი ზომები მიიღეს.

ამის საპასუხოდ, ჩვენ შევიმუშავეთ COVID‑19‑თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება, რომელიც ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში და ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოებასა თუ სიმშვიდეს ემსახურება.

მინიშნება: გაუქმებისა თუ თანხის დაბრუნების ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ „სტუმრობების“ გვერდზე შესაბამისი სტუმრობის არჩევით (გაეცანით ინსტრუქციას). მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მართვის პანელში.

შეჯამება

დაბინავების/შეხვედრის დრომდე შესაძლებელია Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების იმ ჯავშნების გაუქმება, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით, მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის განმავლობაში და გათვალისწინებულია დებულებით. გაუქმების შემთხვევაში, სტუმრებს თანხის დაბრუნების სხვადასხვა ვარიანტი ექნებათ, ხოლო მასპინძლებს გაუქმება უსასყიდლოდ შეუძლიათ და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს შესაბამისი მტკიცებულებების წარმოდგენის შემთხვევაში. დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გაუქმებისას Airbnb დააბრუნებს თანხას ან გასცემს სამოგზაურო ბონუსს, რომელიც სრულად მოიცავს მომსახურების გადასახადებს. დებულების შესაბამისად გასაუქმებლად საჭირო იქნება ფაქტების დადასტურება ან/და შესაბამისი გარემოების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

2020 წლის 14 მარტიდან 2022 წლის 31 მაისამდე პერიოდში გაფორმებულ ჯავშნებზე ჩვეულებრივ გავრცელდება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სტუმარი ან მასპინძელი დაინფიცირებულია COVID‑19‑ით).

2022 წლის 31 მაისს ან მომდევნო პერიოდში გაფორმებულ ჯავშნებზე გავრცელდება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები. კორონავირუსის გამო გაუქმების შემთხვევები გათვალისწინებული არ იქნება.

გაუქმების მოთხოვნები დამუშავდება იმ მომენტისთვის მოქმედი საპატიო მიზეზების დებულების შესაბამისად, ხოლო უკვე გაუქმებული ჯავშნები აღარ გადაიხედება.

თუ ჯავშნის პერიოდი უკვე დაიწყო (ე.ი. დაბინავების/შეხვედრის დრო გავიდა), საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს.

განსხვავებული წესები ვრცელდება სამხრეთ კორეის რეზიდენტების მიერ გაფორმებულ ადგილობრივ ჯავშნებსა და Airbnb Luxe ტიპის ჯავშნებზე.

კრიტერიუმების შესაბამისი ჯავშნები

2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით გაფორმებული ჯავშნები

დაბინავების/შეხვედრის დრომდე შესაძლებელია Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების იმ ჯავშნების გაუქმება, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გაუქმებისას სტუმრებს თანხა სრულად დაუბრუნდებათ ან მიიღებენ გადახდილი თანხის შესაბამის სამოგზაურო ბონუსს (ხელმისაწვდომობის მიხედვით). მასპინძლები, დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გაუქმებას უსასყიდლოდ შეძლებენ და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს — Airbnb დააბრუნებს თანხას ან გასცემს სამოგზაურო ბონუსს, რომელიც მთლიანად მოიცავს მომსახურების გადასახადებს.

COVID‑19‑თან დაკავშირებული გარემოებები ამჟამად არ არის გათვალისწინებული Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების იმ ჯავშნების შემთხვევაში, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის შემდეგ. ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

თუ ჯავშნის პერიოდი უკვე დაიწყო (ე.ი. დაბინავების/შეხვედრის დრო გავიდა), საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს.

2020 წლის 14 მარტიდან 2022 წლის 31 მაისამდე პერიოდში გაფორმებული ჯავშნები

საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება Airbnb შთაბეჭდილებებისა თუ საცხოვრებლების ჯავშნებზე, რომლებიც გაფორმდა 2020 წლის 14 მარტიდან 2022 წლის 31 მარტამდე პერიოდში. მათზე გავრცელდება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები (გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ სტუმარი ან მასპინძელი დაინფიცირებულია COVID‑19‑ით). გარემოებები, რომლებზეც COVID‑19‑თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზები არ ვრცელდება, მოიცავს შემდეგს: ტრანსპორტის მუშაობის შეფერხება და რეისების გაუქმება; მოგზაურთათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები და შეზღუდვები; ჯანდაცვის უწყებების რჩევები და კარანტინში ყოფნა; მოქმედ კანონმდებლობაში შესული შესწორებები და სახელმწიფო უწყებების მიერ გამოცემული სხვა ბრძანებულებები, როგორიცაა ბრძანება ევაკუაციის, საზღვრების ჩაკეტვის, მოკლევადიანი გაქირავების აკრძალვის ან შენობაში დარჩენის მოთხოვნების შესახებ.

2022 წლის 31 მაისს ან მომდევნო პერიოდში გაფორმებული ჯავშნები

2022 წლის 31 მაისს ან მომდევნო პერიოდში გაფორმებულ Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების ჯავშნებზე გავრცელდება მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები. COVID-19-ის გამო გაუქმების შემთხვევაში, არ მოქმედებს საპატიო მიზეზების დებულება.

საპატიო მიზეზების დებულების მიზანია, დაიცვას სტუმრები და მასპინძლები ჯავშნის გაფორმების შემდეგ წარმოშობილი გაუთვალისწინებელი გარემოებებისგან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ COVID‑19‑ის პანდემიად გამოცხადების შემდეგ საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს, ვინაიდან COVID‑19 და მისი შედეგები აღარ ითვლება გაუთვალისწინებელ ან მოულოდნელ გარემოებად. გთხოვთ, ჯავშნის გაფორმებისას, ყურადღებით გაეცნოთ მასპინძლის მიერ დადგენილ გაუქმების წესებს და აირჩიოთ სათქვენო მოქნილი ვარიანტი.

მოქმედების პრინციპი

გაუქმებისა თუ თანხის დაბრუნების ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ „სტუმრობების“ გვერდზე შესაბამისი სტუმრობის არჩევით (გაეცანით ინსტრუქციას). მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მართვის პანელში.

კორონავირუსთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაცია და რესურსები

რესურსების ცენტრში ჩვენი გაერთიანების წევრებს მოვუმზადეთ სასარგებლო სტატიები. COVID‑19‑თან დაკავშირებით ჩვენ მიერ მიღებული ზომების შესახებ უახლესი ინფორმაციისთვის გაეცანით განახლებულ წესებსა და რესურსებს მასპინძლებისა თუ სტუმრებისთვის.

ამას გარდა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ საპატიო მიზეზების დებულება, რომელშიც განმარტებულია COVID‑19‑ისგან განსხვავებული გარემოებები.

ჩვენი გაერთიანების თითოეულ წევრს ვთხოვთ, პატივისცემით, წინასწარგანწყობების გარეშე და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შესაბამისად მოეპყროს ჩვენი გაერთიანების დანარჩენ წევრებს.

წინამდებარე წესები, შესაძლოა, კვლავ განახლდეს. უახლესი ინფორმაციის მისაღებად პერიოდულად შეამოწმეთ ეს გვერდი.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია