ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები

მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი გარემოებების დებულება

ამჟამად მიმდინარეობს ამ დებულების განახლება. დებულების ახალი რედაქცია მოცემულია წინამდებარე გვერდის ზედა ნაწილში და ის გავრცელდება ყველა ჯავშანზე, რომლებიც დაგეგმილია 2024 წლის 6 ივნისს ან მის შემდგომ პერიოდში, თუ Airbnb სხვა ინფორმაციას არ მიაწვდის მომხმარებლებს. დებულების არსებული რედაქცია მოცემულია გვერდის ქვედა ნაწილში და ის უფრო ადრინდელ ჯავშნებს ეხება.

ძალაში შესვლის თარიღი: 2024 წლის 6 ივნისი

მოკლე მიმოხილვა

როგორც წესი, Airbnb‑ს მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნების გაუქმებისა და მათთვის თანხის დაბრუნების საკითხები რეგულირდება შესაბამისი განცხადებისთვის განსაზღვრული გაუქმების წესებით. იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა ჯავშნის სისრულეში მოყვანა შეუძლებელი ან არაკანონიერი ხდება მასშტაბური ინციდენტის გამო, შესაძლოა, „მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი გარემოებების დებულება“ (შემდგომში „დებულება“) მოქმედებდეს. დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებებში სტუმრები შეძლებენ თავიანთი ჯავშნების გაუქმებას და თანხის, სამოგზაურო ბონუსის ან/და სხვა სახის კომპენსაციის მიღებას ჯავშნის გაუქმების წესების მიუხედავად, ხოლო მასპინძლებს უფლება ექნებათ, გააუქმონ ჯავშანი უსასყიდლოდ, უარყოფითი შედეგების გარეშე, თუმცა შესაბამისი განცხადების კალენდარში დაბლოკილი დარჩება გაუქმებულ ჯავშანში მითითებული თარიღები.

წინამდებარე დებულება ვრცელდება საცხოვრებლებისა და შთაბეჭდილებების როგორც მიმდინარე, ისე იმ ჯავშნებზე, რომლებიც დაგეგმილია დებულების ძალაში შესვლის დღეს ან მის შემდგომ პერიოდში, თუ Airbnb სხვა ინფორმაციას არ მიაწვდის მომხმარებლებს. „მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი გარემოებების დებულება“ არ არის სადაზღვევო პოლისი.

დებულებით გათვალისწინებული გარემოებები

წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებულია ჯავშნის გაფორმების შემდეგ წარმოქმნილი და ჯავშანში მითითებულ მდებარეობაზე გავრცელებული შემდეგი გარემოებები, რომელთა გამოც მიმდინარე ან მომავალი ჯავშნის სისრულეში მოყვანა შეუძლებელი ან არაკანონიერი ხდება (შემდგომში „გარემოებები“):

ოფიციალურად გამოცხადებული საგანგებო სიტუაციები ჯანდაცვის სფეროში და ეპიდემიები. სამთავრობო უწყებების მიერ გამოცხადებული ეპიდემიები, პანდემიები და საგანგებო მდგომარეობები ჯანდაცვის სფეროში. აღნიშნული არ გულისხმობს დაავადებებს, რომლებიც ენდემურია (მაგალითად, გრიპი) ან გავრცელებულია ამა თუ იმ ტერიტორიაზე (მაგალითად, მალარია ტაილანდში). „მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი გარემოებების დებულება“ არ ვრცელდება COVID‑19‑ზე.

ოფიციალური სამოგზაურო შეზღუდვები. სამთავრობო უწყების მიერ დაწესებული სავალდებულო შეზღუდვები, მაგალითად, ბრძანება ევაკუაციის შესახებ. აღნიშნული არ გულისხმობს არასავალდებულო რეკომენდაციებს მოგზაურთათვის და არც სამთავრობო უწყებების სხვა მსგავს მითითებებს.

სამხედრო მოქმედებები და სხვა დაპირისპირებები. საომარი მოქმედებები, დაპირისპირებები, შეიარაღებული თავდასხმები, სამოქალაქო ომები, ტერაქტები, აფეთქებები, საავიაციო იერიშები, აჯანყებები, სახალხო მღელვარება და ამბოხი.

ძირითადი კომუნალური ქსელების მუშაობის მასობრივი შეწყვეტა. ძირითადი კომუნალური ქსელების (მაგ., ელექტროენერგიის, წყლის და ა.შ.) მუშაობის ხანგრძლივი შეწყვეტა ადგილობრივთა დიდი ნაწილისთვის.

სტიქიური უბედურებები. სტიქიური კატაკლიზმები და სახიფათო მეტეოროლოგიური მოვლენები. აღნიშნული არ გულისხმობს პროგნოზირებად მეტეოროლოგიურ ან ბუნებრივ პირობებს, რომლებიც დამახასიათებელია ამა თუ იმ ტერიტორიისთვის, მაგალითად, ქარიშხლებს ფლორიდაში ქარიშხლების სეზონზე. მათ იმ შემთხვევაში მიენიჭება მნიშვნელობა, თუ ისინი განაპირობებს წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებულ სხვა გარემოებას, რომელიც ხელს უშლის ჯავშნის სისრულეში მოყვანას, მაგალითად, თუ გაიცემა ბრძანება სავალდებულო ევაკუაციის შესახებ ან მასობრივად შეწყდება ძირითადი კომუნალური ქსელების მუშაობა.

რა ხდება, როცა ჯავშანს ეხება დებულებით გათვალისწინებული გარემოება?

მასშტაბური ინციდენტის შემთხვევაში შევაფასებთ, ითვალისწინებს თუ არა მას „მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი გარემოებების დებულება“. თუ დებულება მას ითვალისწინებს, ხოლო ჯავშნის სისრულეში მოყვანა შეუძლებელი ან არაკანონიერი აღმოჩნდება, ჩვენ განვსაზღვრავთ დებულების მოქმედების ტერიტორიასა და ვადებს. დებულება, შესაძლოა, არ მოქმედებდეს განსაზღვრული ტერიტორიისა და ვადების მიღმა, თუმცა მასპინძლებს უფლება ექნებათ, უარყოფითი შედეგების გარეშე გააუქმონ ჯავშანი, თუ მასპინძლობას ვერ ახერხებენ. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით მსგავსი მოვლენების განვითარებას და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამის ცვლილებებს შევიტანთ დებულების დაფარვის პირობებში. თუ თვლით, რომ თქვენს ჯავშანს დებულებით გათვალისწინებული გარემოება ეხება, დაგვიკავშირდით.

დებულებით გაუთვალისწინებელი გარემოებები

გვესმის, რომ არსებობს სხვა ხელისშემშლელი გარემოებებიც, რომლებიც თქვენს კონტროლს არ ექვემდებარება. ზემოთ აღნიშნულისგან განსხვავებულ შემთხვევებში ჯავშანი დაექვემდებარება მასპინძლის მიერ დადგენილ გაუქმების წესებს.

მაგალითად, დებულებით არ არის გათვალისწინებული შემდეგი გავრცელებული გარემოებები:

  • გარემოებები, რომლებიც ეხება სტუმარს ან მის შესაძლებლობას, იმოგზაუროს, თუმცა არა ჯავშანში მითითებულ მდებარეობას;
  • მოულოდნელი ტრავმები ან ავადმყოფობები;
  • სამოქალაქო ვალდებულებები, მაგალითად, სასამართლოში გამოცხადების ვალდებულება;
  • სამთავრობო უწყებების მიერ მოგზაურთათვის გაცემული რეკომენდაციები და სხვა მსგავსი მითითებები, რომლებიც არ გულისხმობს მოგზაურობის შეზღუდვას ან აკრძალვას;
  • იმ ღონისძიების გაუქმება ან გადავადება, რომლისთვისაც გაფორმდა ჯავშანი;
  • ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებები, რომლებიც არ უკავშირდება დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებას და, მაგალითად, გამოწვეულია ავიაკომპანიის გადახდისუნარიანობით, გადამყვანთა გაფიცვებით და შეკეთების მიზნით გზების გადაკეტვით.

დებულებით გაუთვალისწინებელ გარემოებებში სტუმრებსა და მასპინძლებს ვურჩევთ, განიხილონ თანხის ნაწილობრივ/სრულად დაბრუნების ან სტუმრობის სხვა თარიღებზე გადატანის შესაძლებლობა, ანდაც სხვა ურთიერთმომგებიან გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ. ჯავშნისთვის მოქმედი გაუქმების წესების გაუთვალისწინებლად თანხის დაბრუნების საკითხი მხოლოდ მასპინძლის გადასაწყვეტია. Airbnb ამ საკითხში არც ერევა და არც არანაირ გარანტიას იძლევა.

წინამდებარე დებულების გავლენა მასპინძლებზე

თუ მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი გარემოებების დებულების მიხედვით ჯავშნის გაუქმება შესაძლებელია, მასპინძლები აღნიშნულს შეძლებენ უსასყიდლოდ და უარყოფითი შედეგების გარეშე. თუ მასპინძელი ჯავშანს დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებაში გააუქმებს, შესაბამისი განცხადების კალენდარში დაბლოკილი დარჩება გაუქმებულ ჯავშანში მითითებული თარიღები. წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებაში ჯავშნის გაუქმებისას მასპინძელს არ ერგება ანაზღაურება ჯავშნის გაუქმებული თარიღებისთვის, ხოლო თუკი ანაზღაურება უკვე გაიცა, დასაბრუნებელი თანხა დაკავდება მომდევნო ანაზღაურებ(ებ)იდან.

მასპინძლებს ჯავშნის უსასყიდლოდ და უარყოფითი შედეგების გარეშე გაუქმება შეუძლიათ სხვა კონკრეტული საფუძვლიანი მიზეზითაც, მაგალითად საცხოვრებლის სერიოზული დაზიანების შემთხვევაში, იმის მიუხედავად, ითვალისწინებს თუ არა აღნიშნულს წინამდებარე დებულება. მასპინძლები ვალდებული არიან, გააუქმონ ჯავშანი, თუ საცხოვრებელი საცხოვრებლად გამოუსადეგარია ან არ შეესაბამება ჯავშნის პირობებს; აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს განცხადების წაშლა, არსებული ჯავშნების გაუქმება და სტუმრების მიერ გადახდილი თანხის დაბრუნება, სანამ საცხოვრებელი კვლავ არ გახდება საცხოვრებლად გამოსადეგი ან აღწერილობის შესაბამისი. ამას გარდა, აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა ითვლება მასპინძლებისთვის მოქმედი ძირითადი წესების დარღვევად, რამაც, შესაძლოა, უარყოფითი შედეგები (მათ შორის, ანგარიშის წაშლა) გამოიწვიოს.

სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

წინამდებარე დებულება არ ზღუდავს თქვენს უფლებებს, რომლებსაც ითვალისწინებს ადგილობრივი რეგულაციები. არც ამ დებულების ფარგლებში Airbnb‑ს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იმოქმედებს თქვენს კანონისმიერ უფლებებზე.

საპატიო მიზეზების დებულება

ძალაში შესვლის თარიღი: 2021 წლის 20 იანვარი

მოკლე მიმოხილვა

საპატიო მიზეზების წინამდებარე დებულებაში განმარტებულია ჯავშნების გაუქმების წესი იმ გაუთვალისწინებელ გარემოებებში, რომლებიც თქვენს კონტროლს არ ექვემდებარება, წარმოიშობა ჯავშნის გაფორმების შემდეგ და პრაქტიკულ/სამართლებრივ დაბრკოლებებს გიქმნით. დებულება ვრცელდება როგორც საცხოვრებლების, ისე შთაბეჭდილებების ჯავშნებზე.

თუ წინამდებარე დებულების მიხედვით ჯავშნის გაუქმება შესაძლებელია, უპირატესობა მას მიენიჭება და არა ჯავშნის გაუქმების წესებს. თუ დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებაში ჯავშანს სტუმრები გააუქმებენ, მათ, გარემოების შესაბამისად, შეეძლებათ, დაიბრუნონ თანხა ნაღდი ფულის, სამოგზაურო ბონუსისა ან/და სხვა სახით. თუ დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებაში ჯავშანს მასპინძლები გააუქმებენ, აღნიშნულს უარყოფითი შედეგები არ მოჰყვება, თუმცა, გარემოების მიხედვით, შესაძლოა, გაუქმებულ ჯავშანში მითითებული თარიღები კალენდარში დაბლოკილი დარჩეთ.

დებულებით გათვალისწინებული გარემოებები

წინამდებარე დებულებაში ნახსენებია ტერმინი „გარემოება“, რომელშიც მოიაზრება დაჯავშნის შემდეგ შექმნილი შემდეგი მდგომარეობები (შეფერხებები ან სამართლებრივი აკრძალვები, რომლებიც დაჯავშნისას უცნობი იყო).

მოგზაურობასთან დაკავშირებული ოფიციალური მითითებების ცვლილებები. სავიზო და საპასპორტო მოთხოვნებში სამთავრობო უწყებების მიერ შეტანილი მოულოდნელი ცვლილებები, რომელთა გამოც დანიშნულების პუნქტამდე გადაადგილება ვერ ხერხდება. აღნიშნული არ ვრცელდება სამგზავრო დოკუმენტების დაკარგვისა თუ მოქმედების ვადის გასვლის შემთხვევებზე ან მოგზაურობის ნებართვასთან დაკავშირებულ სხვა პირად პრობლემებზე.

ოფიციალურად გამოცხადებული საგანგებო სიტუაციები და ეპიდემიები. სამთავრობო უწყებების მიერ ადგილობრივ ან სახელმწიფო დონეზე გამოცხადებული საგანგებო სიტუაციები, ეპიდემიები, პანდემიები და ჯანდაცვის სფეროში საგანგებო მდგომარეობები. აღნიშნული არ გულისხმობს დაავადებებს, რომლებიც ენდემურია ან გავრცელებულია ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, მაგალითად, მალარიას ტაილანდში ან დენგეს ცხელებას ჰავაის კუნძულებზე.

ოფიციალური სამოგზაურო შეზღუდვები. სამთავრობო უწყებების მიერ დაწესებული სამოგზაურო შეზღუდვები, რომელთა გამოც ვერ ხერხდება გადაადგილება განცხადებაში მითითებულ ტერიტორიამდე, იქ გაჩერება ან უკან დაბრუნება. აღნიშნული არ გულისხმობს არასავალდებულო რეკომენდაციებს მოგზაურთათვის და არც სამთავრობო უწყებების სხვა მსგავს მითითებებს.

სამხედრო მოქმედებები და სხვა დაპირისპირებები. საომარი მოქმედებები, დაპირისპირებები, შეიარაღებული თავდასხმები, სამოქალაქო ომები, ტერაქტები, აფეთქებები, საავიაციო იერიშები, აჯანყებები, სახალხო მღელვარება, ამბოხი, საზოგადოებრივი უწესრიგობა და სამოქალაქო არეულობა.

სტიქიური უბედურებები. სტიქიური უბედურებები, ძირითადი კომუნალური ქსელების მუშაობის მასობრივი შეწყვეტა, ვულკანის ამოფრქვევა, ცუნამი თუ სხვა მძიმე და უჩვეულო მეტეოროლოგიური პირობები. აღნიშნული არ გულისხმობს პროგნოზირებად მეტეოროლოგიურ თუ ბუნებრივ პირობებს, რომლებიც დამახასიათებელია ამა თუ იმ ტერიტორიისთვის, მაგალითად, ქარიშხლებს ფლორიდაში ქარიშხლების სეზონზე.

დებულებით გაუთვალისწინებელი გარემოებები

სხვა ყველაფერი. წინამდებარე დებულების მიხედვით ჯავშნის გაუქმება მხოლოდ ზემოაღნიშნულ გარემოებებშია შესაძლებელი. გათვალისწინებული არ არის სხვა შემთხვევები, მათ შორის: მოულოდნელი ავადმყოფობა ან ტრავმა; სახელმწიფო უწყებების მიერ დაკისრებული ვალდებულებები, მაგალითად, ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობის მოვალეობა, სასამართლოში გამოცხადება ან სამხედრო სამსახურში გაწვევა; რეკომენდაციები მოგზაურთათვის ან სამთავრობო უწყებების სხვა მითითებები (მოგზაურობის აკრძალვის გარდა); იმ ღონისძიების გაუქმება ან გადადება, რომლისთვისაც ჯავშანი გაფორმდა, და ტრანსპორტის მუშაობასთან დაკავშირებული შეფერხებები, რომლებიც არ უკავშირდება დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებას, მაგალითად, გზების გადაკეტვას, ასევე, ავიარეისებისა თუ მატარებლების, ავტობუსების ან ბორნების რეისების გაუქმებას. აღნიშნული მიზეზებით ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა გაუქმების შესაბამისი წესების მიხედვით განისაზღვრება.

მომდევნო ნაბიჯები

თუ ჩვენგან შეიტყობთ, რომ წინამდებარე დებულება ნამდვილად ვრცელდება თქვენს ჯავშანზე, მიჰყევით ჩვენს მითითებებს ჯავშნის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში შესაბამისი ჯავშნის გაუქმებას „სტუმრობების“ გვერდიდან შეძლებთ. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ჯავშანი აკმაყოფილებს დებულების პირობებს, მაგრამ შესაბამისი გარემოების შესახებ ჩვენგან არ შეგიტყვიათ, დაგვიკავშირდით ჯავშნის გასაუქმებლად. ნებისმიერ შემთხვევაში მზად უნდა გქონდეთ დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს ამა თუ იმ გარემოებით გამოწვეულ შეფერხებას.

შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.

სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

წინამდებარე დებულება ვრცელდება ყველა ჯავშანზე, რომლებიც დაგეგმილია დებულების ძალაში შესვლის დღიდან.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია