ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები

საპატიო მიზეზების დებულება

შენიშვნა: 2022 წლის 31 მაისიდან ეს დებულება აღარ გავრცელდება COVID‑19‑ის პანდემიასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. 2022 წლის 31 მაისამდე გაფორმებული ჯავშნების შემთხვევაში კვლავ იქნება გათვალისწინებული COVID‑19‑თან დაკავშირებული გარკვეული გარემოებები. განსხვავებული წესები ვრცელდება სამხრეთ კორეის რეზიდენტების მიერ გაფორმებულ ადგილობრივ ჯავშნებზე.

ძალაში შესვლის თარიღი: 2021 წლის 20 იანვარი

მოკლე მიმოხილვა

საპატიო მიზეზების წინამდებარე დებულებაში განმარტებულია ჯავშნების გაუქმების წესი იმ გაუთვალისწინებელ გარემოებებში, რომლებიც თქვენს კონტროლს არ ექვემდებარება, წარმოიშვება დაჯავშნის შემდეგ და პრაქტიკულ/სამართლებრივ დაბრკოლებებს გიქმნით. დებულება ვრცელდება როგორც საცხოვრებლების, ისე შთაბეჭდილებების ჯავშნებზე.

თუ ჯავშანი წინამდებარე დებულების შესაბამისად გაუქმდება, ჯავშნის გაუქმების წესების ნაცვლად უპირატესობა მას ენიჭება. დებულებით გათვალისწინებული მიზეზით ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში სტუმრებს შეუძლიათ, გარემოების შესაბამისად, დაიბრუნონ თანხა ნაღდი ფულის, სამოგზაურო ბონუსისა თუ სხვა სახით, მასპინძლებს კი არასასურველი სანქციები არ დაეკისრებათ, თუმცა გარემოების მიხედვით, შესაძლოა, გაუქმებული ჯავშნის თარიღები კალენდარში დაებლოკოთ.

დებულებით გათვალისწინებული გარემოებები

წინამდებარე დებულებაში ნახსენებია ტერმინი „გარემოება“, რომელშიც მოიაზრება დაჯავშნის შემდეგ შექმნილი შემდეგი მდგომარეობები (შეფერხებები ან სამართლებრივი აკრძალვები, რომლებიც დაჯავშნისას უცნობი იყო).

მოგზაურობასთან დაკავშირებული ოფიციალური მითითებების ცვლილებები. სავიზო და საპასპორტო მოთხოვნებში სამთავრობო უწყებების მიერ შეტანილი მოულოდნელი ცვლილებები, რომელთა გამოც დანიშნულების პუნქტამდე მგზავრობა ვერ ხერხდება. აღნიშნული არ ვრცელდება სამგზავრო დოკუმენტების დაკარგვისა თუ მოქმედების ვადის გასვლის შემთხვევებზე ან მოგზაურობის ნებართვასთან დაკავშირებულ სხვა პირად პრობლემებზე.

ოფიციალურად გამოცხადებული საგანგებო სიტუაციები და ეპიდემიები. სამთავრობო უწყებების მიერ ადგილობრივ ან სახელმწიფო დონეზე გამოცხადებული საგანგებო სიტუაციები, ეპიდემიები, პანდემიები და ჯანდაცვის სფეროში საგანგებო მდგომარეობები. აღნიშნული არ გულისხმობს დაავადებებს, რომლებიც ენდემურია ან გავრცელებულია ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, მაგალითად, მალარიას ტაილანდში ან დენგეს ცხელებას ჰავაის კუნძულებზე.

ოფიციალური სამოგზაურო შეზღუდვები. სამთავრობო უწყებების მიერ დაწესებული სამოგზაურო შეზღუდვები, რომელთა გამოც ვერ ხერხდება გადაადგილება განცხადებაში მითითებულ ტერიტორიამდე, იქ გაჩერება ან უკან დაბრუნება. აღნიშნული არ გულისხმობს არასავალდებულო რეკომენდაციებს მოგზაურთათვის და არც სამთავრობო უწყებების სხვა მსგავს მითითებებს.

სამხედრო მოქმედებები და სხვა დაპირისპირებები. საომარი მოქმედებები, დაპირისპირებები, შეიარაღებული თავდასხმები, სამოქალაქო ომები, ტერაქტები, აფეთქებები, საავიაციო იერიშები, აჯანყებები, სახალხო მღელვარება, ამბოხი, საზოგადოებრივი უწესრიგობა და სამოქალაქო არეულობა.

სტიქიური უბედურებები. სტიქიური უბედურებები, ძირითადი კომუნალური ქსელების მუშაობის მასობრივი შეწყვეტა, ვულკანის ამოფრქვევა, ცუნამი თუ სხვა მძიმე და უჩვეულო მეტეოროლოგიური პირობები. აღნიშნული არ გულისხმობს პროგნოზირებად მეტეოროლოგიურ თუ ბუნებრივ პირობებს, რომლებიც დამახასიათებელია ამა თუ იმ ტერიტორიისთვის, მაგალითად, ქარიშხლებს ფლორიდაში ქარიშხლების სეზონზე.

დებულებით გაუთვალისწინებელი გარემოებები

სხვა ყველაფერი. წინამდებარე დებულების მიხედვით ჯავშნის გაუქმება მხოლოდ ზემოაღნიშნულ გარემოებებშია შესაძლებელი. გათვალისწინებული არ არის სხვა შემთხვევები, მათ შორის: მოულოდნელი ავადმყოფობა ან ტრავმა; სახელმწიფო უწყებების მიერ დაკისრებული ვალდებულებები, მაგალითად, ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობის მოვალეობა, სასამართლოში გამოცხადება ან სამხედრო სამსახურში გაწვევა; რეკომენდაციები მოგზაურთათვის ან სამთავრობო უწყებების სხვა მითითებები (მოგზაურობის აკრძალვის გარდა); იმ ღონისძიების გაუქმება ან გადადება, რომლისთვისაც ჯავშანი გაფორმდა; და ტრანსპორტის მუშაობასთან დაკავშირებული შეფერხებები, რომლებიც არ უკავშირდება დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებას, მაგალითად, გზების გადაკეტვას, ასევე, ავიარეისებისა თუ მატარებლების, ავტობუსების ან ბორნების რეისების გაუქმებას. აღნიშნული მიზეზებით ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა გაუქმების შესაბამისი წესების მიხედვით განისაზღვრება.

მომდევნო ნაბიჯები

თუ ჩვენგან შეიტყობთ, რომ წინამდებარე დებულება ნამდვილად ვრცელდება თქვენს ჯავშანზე, მიჰყევით ჩვენს მითითებებს გაუქმებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში შესაბამისი ჯავშნის გაუქმება „სტუმრობების“ გვერდიდან შეგეძლებათ. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ჯავშანი აკმაყოფილებს დებულების პირობებს, მაგრამ შესაბამისი გარემოების შესახებ ჩვენგან არ შეგიტყვიათ, დაგვიკავშირდით ჯავშნის გასაუქმებლად. ნებისმიერ შემთხვევაში მზად უნდა გქონდეთ დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს ამა თუ იმ გარემოებით გამოწვეულ შეფერხებას.

შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.

სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

წინამდებარე დებულება ვრცელდება ყველა ჯავშანზე, რომელიც მოქმედებას იწყებს დებულების ძალაში შესვლის დღიდან.

დაგეხმარათ ეს სტატია?

დაკავშირებული სტატიები

მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია