შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება

  განახლების თარიღი: 01.10.2020

  11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსის ეპიდაფეთქება (COVID-19) გლობალურ პანდემიად გამოაცხადა. COVID-19-ის სწრაფი გავრცელების შესაჩერებლად მსოფლიო მასშტაბით დაუყოვნებელი ზომები მიიღეს.

  ამის საპასუხოდ, ჩვენ შევიმუშავეთ COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების დებულება, რომელიც ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხევებში და ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოებასა თუ სიმშვიდეს ემსახურება. უახლესი ინფორმაციის მისაღებად პერიოდულად შეამოწმეთ ხოლმე ეს გვერდი.

  მინიშნება: გაუქმებისა თუ თანხის დაბრუნების ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ მოგზაურობების გვერდზე შესაბამისი მოგზაურობის არჩევით (გაეცანით ინსტრუქციას). მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მართვის პანელში.

  შეჯამება

  დაბინავების/შეხვედრის დრომდე შესაძლებელია Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების იმ ჯავშნების გაუქმება, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის განმავლობაში. გაუქმების შემთხვევაში სტუმრებს თანხის დაბრუნების სხვადასხვა ვარიანტი ექნებათ, ხოლო მასპინძლებს გაუქმება უსასყიდლოდ შეუძლიათ და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს. დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გაუქმებისას Airbnb დააბრუნებს თანხას ან გასცემს სამოგზაურო ბონუსს, რომელიც სრულად მოიცავს მომსახურების გადასახადებს. დებულების შესაბამისად გასაუქმებლად საჭირო იქნება ფაქტების დადასტურება ან/და საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

  2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებული ჯავშნებისთვის ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

  გაუქმებაზე ვრცელდება იმ მომენტისთვის მოქმედი საპატიო მიზეზების დებულება, ხოლო უკვე გაუქმებული ჯავშნები აღარ გადაიხედება.

  ჯავშნის პერიოდის დაწყების (ე.ი. დაბინავების/შეხვედრის დროის გასვლის) შემდეგ საპატიო მიზეზები აღარ მოქმედებს.

  განსხვავებული წესები ვრცელდება კონტინენტური ჩინეთის ფარგლებში მოგზაურობისთვის გაფორმებულ ჯავშნებსა და Airbnb Luxe და Luxury Retreats ტიპის ჯავშნებზე.

  დებულებით გათვალისწინებული ჯავშნები

  2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით გაფორმებული ჯავშნები

  დაბინავების/შეხვედრის დრომდე შესაძლებელია Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების იმ ჯავშნების გაუქმება, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ დებულების შესაბამისად გაუქმების შემთხვევაში სტუმრებს თანხა სრულად დაუბრუნდებათ ან მიიღებენ გადახდილი თანხის შესაბამის სამოგზაურო ბონუსს (ხელმისაწვდომობის მიხედვით). მასპინძლები დებულების შესაბამისად გაუქმებას უსასყიდლოდ შეძლებენ და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს — Airbnb სრულად დააბრუნებს თანხას ან გასცემს სამოგზაურო ბონუსს, რომელიც მთლიანად მოიცავს მომსახურების გადასახადებს.

  COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზები ამჟამად არ ვრცელდება Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების ჯავშნებზე, რომლებიც გაფორმებულია 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით და მოქმედებას იწყებს დღეიდან 45 დღის შემდეგ. ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

  ჯავშნის პერიოდის დაწყების (ე.ი. დაბინავების/შეხვედრის დროის გასვლის) შემდეგ საპატიო მიზეზები აღარ მოქმედებს.

  14.03.2020-ის შემდეგ გაფორმებული ჯავშნები

  საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება Airbnb საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებების 14.03.2020-ის შემდეგ გაფორმებულ ჯავშნებზე (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სტუმარი ან მასპინძელი დაინფიცირებულია COVID-19-ით). გარემოებები, რომლებზეც COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზები არ ვრცელდება, მოიცავს შემდეგს: ტრანსპორტის მუშაობის შეფერხება და რეისების გაუქმება; მოგზაურთათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები და შეზღუდვები; ჯანდაცვის უწყებების რჩევები და კარანტინში ყოფნა; მოქმედ კანონმდებლობაში შესული შესწორებები და სახელმწიფო უწყებების მიერ გამოცემული სხვა ბრძანებულებები, როგორიცაა ბრძანება ევაკუაციის, საზღვრების ჩაკეტვის, მოკლევადიანი გაქირავების აკრძალვის ან შენობაში დარჩენის მოთხოვნების შესახებ. ჩვეულებრივ იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

  საპატიო მიზეზების დებულების მიზანია, დაიცვას სტუმრები და მასპინძლები დაჯავშნის შემდეგ წარმოშობილი გაუთვალისწინებელი გარემოებებისგან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ COVID-19-ის პანდემიად გამოცხადების შემდეგ საპატიო მიზეზების დებულება აღარ მოქმედებს, ვინაიდან COVID-19 და მისი შედეგები აღარ ითვლება გაუთვალისწინებელ ან მოულოდნელ გარემოებად. გთხოვთ, დაჯავშნისას ყურადღებით გაეცნოთ მასპინძლის მიერ განსაზღვრულ გაუქმების წესებს და აირჩიოთ შედარებით მოქნილი ვარიანტი.

  მოქმედების პრინციპი

  გაუქმებისა თუ თანხის დაბრუნების ვარიანტების გაცნობა სტუმრებს შეუძლიათ მოგზაურობების გვერდზე შესაბამისი მოგზაურობის არჩევით (გაეცანით ინსტრუქციას). მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მართვის პანელში.

  ახალი ინფორმაცია და რესურსები კორონავირუსთან დაკავშირებით

  რესურსების ცენტრში ჩვენი გაერთიანების წევრებს მოვუმზადეთ სასარგებლო სტატიები COVID-19-თან დაკავშირებით მიღებული ზომების, განახლებული წესებისა და მასპინძლებისა თუ სტუმრებისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა რესურსის შესახებ.

  საპატიო მიზეზების დებულებაში შეგიძლიათ გაეცნოთ COVID-19-ისგან განსხვავებულ შემთხვევებსაც.

  ჩვენი გაერთიანების ყველა წევრს ვთხოვთ, პატივისცემით, მიუკერძოებლად და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შესაბამისად მოეპყრონ გაერთიანების დანარჩენ წევრებს.

  წინამდებარე წესები, შესაძლოა, კვლავ განახლდეს. უახლესი ინფორმაციის მისაღებად პერიოდულად შეამოწმეთ ხოლმე ეს გვერდი.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?

  დაკავშირებული სტატიები