მოგზაურობის უსაფრთხო აღდგენა

გაეცანით უახლეს რჩევებს COVID‑19‑ის პირობებში და მის შემდეგ
მოგზაურობასთან დაკავშირებით.
შეიტყვეთ, როგორ გეხმარებით ჩვენი პროგრამებისა და წესების მუდმივი განახლების მეშვეობით.
შეამოწმეთ, რა წესები მოქმედებს მასპინძლებისა თუ სტუმრებისთვის თქვენს რეგიონში ან დანიშნულების პუნქტში.
გაარკვიეთ, გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების რა ვარიანტები გაქვთ.
გაიგეთ, ფილტრის მეშვეობით როგორ იპოვოთ ვარიანტები ჯავშნის გაუქმების მოქნილი პირობებით.

უსაფრთხოების დაცვა საერთო პასუხისმგებლობაა

Airbnb‑ს გაერთიანების წევრებს ვთხოვთ, დაიცვან COVID‑19‑ის პირობებში ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მითითებები.

პირბადის ტარება

სტუმრებსა და მასპინძლებს მჭიდრო კონტაქტისას უნდა ეკეთოთ პირბადეები, თუ აღნიშნულს ადგილობრივი კანონმდებლობა ან ოფიციალური მითითებები მოითხოვს.

სოციალური დისტანცირება

ყველა მასპინძელი და სტუმარი ვალდებულია, დაიცვას 2‑მეტრიანი დისტანცია სხვებთან მჭიდრო კონტაქტისას, თუ აღნიშნულს ადგილობრივი კანონმდებლობა ან ოფიციალური მითითებები მოითხოვს.

განსაკუთრებული დასუფთავება

მასპინძლებმა უნდა შეასრულონ განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა, რომელიც სპეციალისტებთან თანამშრომლობით შემუშავდა.

უფრო მაღალი სტანდარტები ყოველი სტუმრობისთვის

განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა, რომლებიც სპეციალისტებთან თანამშრომლობით შემუშავდა, ბევრად სცდება დასუფთავების სტანდარტულ ნორმებს და ის მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოებას.

პირადი სივრცე ხალხმრავლობისგან შორს

ცალკე საცხოვრებლები, უკონტაქტო დაბინავება, გაშლილი გარე სივრცეები, დიდი ოთახები — იპოვეთ საცხოვრებლები სათქვენო საყოფაცხოვრებო პირობებით.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

სხვა რესურსები

საპატიო მიზეზების დებულება

გაუქმების წესები

სამასპინძლო რესურსები