უსაფრთხოება COVID-19-ის პირობებში

უფრო მაღალი სტანდარტები ყოველი სტუმრობისთვის

ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔ ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔᲑᲘ

უსაფრთხოების დაცვა საერთო პასუხისმგებლობაა

ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოება ყველაფერზე მაღლა დგას. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები Airbnb მასპინძლები ზრუნავენ თქვენს სიმშვიდეზე სტუმრობისას — ისინი ასრულებენ განახლებულ მითითებებს უსაფრთხოებისა და დასუფთავების საკითხებთან დაკავშირებით COVID-19-ის პირობებში. Airbnb-ს უსაფრთხოების ამ ახალი სტანდარტების დაცვას ყველა მასპინძელი* 2020 წლის 20 ნოემბრამდე უნდა დაეთანხმოს.

ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოება ყველაფერზე მაღლა დგას. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები Airbnb მასპინძლები ზრუნავენ თქვენს სიმშვიდეზე სტუმრობისას — ისინი ასრულებენ განახლებულ მითითებებს უსაფრთხოებისა და დასუფთავების საკითხებთან დაკავშირებით COVID-19-ის პირობებში. Airbnb-ს უსაფრთხოების ამ ახალი სტანდარტების დაცვას ყველა მასპინძელი* 2020 წლის 20 ნოემბრამდე უნდა დაეთანხმოს.

ნიღბის ტარება
სტუმრებსა და მასპინძლებს მჭიდრო ურთიერთობისას უნდა ეკეთოთ ნიღბები.
სოციალური დისტანცირება
მასპინძლებმა და სტუმრებმა უნდა დაიცვან მინიმუმ 2-მეტრიანი დისტანცია, რომელიც რეკომენდებულია ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.
განსაკუთრებული დასუფთავება
მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები მასპინძლები იცავენ განსაკუთრებული დასუფთავების 5-ეტაპიან პროცედურას, რომელიც სპეციალისტებთან თანამშრომლობით მომზადდა.

ᲒᲐᲜᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲓᲐᲡᲣᲤᲗᲐᲕᲔᲑᲐ

სისუფთავით გამოწვეული კომფორტი

მასპინძლებს ვთხოვთ, დაიცვან განსაკუთრებული დასუფთავების 5-ეტაპიანი პროცედურა, რომელიც სცდება ჩვეულებრივ დალაგებას და მთლიანი საცხოვრებლის სანიტარიული წესით დამუშავებას გულისხმობს. პროცედურა შემუშავებულია სპეციალისტებთან თანამშრომლობით და ის მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოების დაცვას.

მასპინძლებს ვთხოვთ, დაიცვან განსაკუთრებული დასუფთავების 5-ეტაპიანი პროცედურა, რომელიც სცდება ჩვეულებრივ დალაგებას და მთლიანი საცხოვრებლის სანიტარიული წესით დამუშავებას გულისხმობს. პროცედურა შემუშავებულია სპეციალისტებთან თანამშრომლობით და ის მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოების დაცვას.

ᲐᲮᲚᲝᲛᲓᲔᲑᲐᲠᲔ ᲡᲐᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲚᲔᲑᲘ

პირადი სივრცე ხალხმრავლობისგან შორს

ცალკე საცხოვრებლები, უკონტაქტო დაბინავება, გაშლილი გარე სივრცეები, დიდი ოთახები — იპოვეთ საცხოვრებლები თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო პირობებით.

ცალკე საცხოვრებლები, უკონტაქტო დაბინავება, გაშლილი გარე სივრცეები, დიდი ოთახები — იპოვეთ საცხოვრებლები თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო პირობებით.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

როგორ გავიგო, იცავს თუ არა მასპინძელი ახალ მითითებებს უსაფრთხოებასა და დასუფთავებასთან დაკავშირებით?

20 ნოემბრიდან ყველა მასპინძელი (ჩინეთში მცხოვრების გარდა) ვალდებული იქნება, დაიცვას COVID-19-თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები და დასუფთავების წესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ გაფრთხილებას, მოგვიანებით კი ანგარიშის მოქმედების შეჩერება ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, Airbnb-ს პლატფორმიდან გარიცხვა დაემუქრებათ. მასპინძლებს, რომლებიც დასუფთავების 5-ეტაპიან პროცედურას იცავენ, განცხადების ზედა ნაწილში ექნებათ ბზინვის ხატულა და წარწერა „განსაკუთრებულად სუფთა“. ვრცლად განსაკუთრებული დასუფთავების შესახებ.

ამას გარდა, ყველა მასპინძელმა და სტუმარმა სტუმრობისას უნდა მიიღოს COVID-19-თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ძირითადი ზომები, რომლებიც რეკომენდებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ. აღნიშნული მოიცავს ნიღბის ტარებასა და სოციალური დისტანციის დაცვას გარეშე პირებთან (მაგალითად, მასპინძელთან) მჭიდრო ურთიერთობისას. დაბოლოს, რაღა თქმა უნდა, გირჩევთ, თავი შეიკავოთ მასპინძლობისგან ან მოგზაურობისგან, თუ COVID-19-ის ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყავით ან მისი სიმპტომები გაქვთ. გაეცანით მითითებებს COVID-19-ის პირობებში საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით.

Airbnb აპის მეშვეობით ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მასპინძელს და კონკრეტული შეკითხვები დაუსვათ უსაფრთხოებისა თუ ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით მის მიერ მიღებული ზომების შესახებ.

როგორ შევცვალო ან გავაუქმო არსებული ჯავშანი?

თუ ჯავშნის შეცვლა ან გაუქმება გჭირდებათ, ხელმისაწვდომი ვარიანტების გასაგებად გადადით Airbnb-ს ვებსაიტის ან აპის მოგზაურობების სექციაზე. გაუქმების პროცედურებსა და წესებში გარკვევაში სტუმრებს ეს რესურსი დაეხმარებათ. სტუმრებს, რომლებსაც 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით გაფორმებული ჯავშანი აქვთ და COVID-19-ის გამო ვერ ახერხებენ სტუმრობას, შესაძლოა, ჯარიმის გარეშე ეკუთვნოდეთ მისი გაუქმება. ვრცლად საპატიო მიზეზების დებულების შესახებ.

სად ვიპოვო სტუმრებისთვის განკუთვნილი დამატებითი ინფორმაცია Airbnb-ს მიერ COVID-19-თან დაკავშირებით მიღებული ზომების შესახებ?

COVID-19-თან დაკავშირებული რესურსების ცენტრში სტუმრებისთვის ხელმისაწვდომია სტატიები და რესურსები სამოგზაურო შეზღუდვების, წესებისა თუ სხვა მსგავსი საკითხების შესახებ.

COVID-19-თან დაკავშირებული რა წესები მოქმედებს Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის?

Airbnb შთაბეჭდილებები უკვე აღდგენილია ქვეყნებში, სადაც მსგავსი ღონისძიებების გამართვა დაშვებულია ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად. ფიზიკური მონაწილეობის შემთხვევაში როგორც სტუმრებმა, ისე მასპინძლებმა უნდა მიიღონ უსაფრთხოების კონკრეტული ზომები, მათ შორის, დაიცვან სოციალური დისტანცია, ატარონ ნიღაბი და დარჩნენ სახლში, თუკი თავს შეუძლოდ გრძნობენ ან COVID-19-ით ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყვნენ. გეცანით მითითებებს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის.

თუ მონაწილეობა მხოლოდ თქვენიანებთან ერთად გირჩევნიათ, დაჯავშნეთ Airbnb შთაბეჭდილება კერძო ჯგუფისთვის. თუ ფიქრობთ, რომ ჯგუფურად შეკრება დისკომფორტს შეგიქმნით, ან თუკი ადამიანების ფიზიკური მონაწილეობით Airbnb შთაბეჭდილებები თქვენთან ჯერ არ იმართება, დაჯავშნეთ ერთ-ერთი ონლაინ-შთაბეჭდილება.

მოქნილი პირობებით დაჯავშნის რა ვარიანტებია ხელმისაწვდომი Airbnb-ზე?

გაუქმების წესები დგინდება მასპინძლების მიერ და შეიძლება იყოს მოქნილი, ზომიერი ან მკაცრი. დეტალური ინფორმაცია მითითებული იქნება განცხადების მთავარ გვერდზე. ჩვენ დავამატეთ საძიებო ფილტრი, რომელიც გაუქმების მოქნილი წესების მქონე საცხოვრებლების პოვნას გაგიმარტივებთ. ვრცლად.

სად ვიპოვო დამატებითი ინფორმაცია მასპინძლებისთვის?

COVID-19-თან დაკავშირებული რესურსების ცენტრში მასპინძლებისთვის ხელმისაწვდომია სტატიები და რესურსები, რომლებიც COVID-19-ის პანდემიის პირობებში (და მის შემდეგ) მასპინძლობაში დაეხმარებათ. ამას გარდა, შეგიძლიათ გაეცნოთ განსაკუთრებული დასუფთავების გზამკვლევს, რომელიც გთავაზობთ დამატებით ინფორმაციას Airbnb-ს მიერ მომზადებული განსაკუთრებული დასუფთავების 5-ეტაპიანი პროცედურის შესახებ.

20 ნოემბრიდან COVID-19-თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომებისა და დასუფთავების წესების დაცვა ყველა მასპინძლისთვის სავალდებულო იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასპინძლები მიიღებენ გაფრთხილებას, მოგვიანებით კი ანგარიშის მოქმედების შეჩერება ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, Airbnb-ს პლატფორმიდან გარიცხვა დაემუქრებათ.

სხვა რესურსები

მითითებები COVID-19-ის პირობებში საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით

საერთაშორისო სამოგზაურო შეზღუდვები და რეკომენდაციები

გაუქმების წესები

მასპინძლების რესურსები