მოგზაურობის უსაფრთხო აღდგენა

გაეცანით უახლეს რჩევებს
COVID‑19‑ის პირობებში და მის შემდეგ მოგზაურობასთან დაკავშირებით.

უსაფრთხოების დაცვა საერთო პასუხისმგებლობაა

Airbnb‑ს გაერთიანების წევრებს ვთხოვთ, დაიცვან COVID‑19‑ის პირობებში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მითითებები.

ნიღბის ტარება

სტუმრებსა და მასპინძლებს მჭიდრო კონტაქტისას უნდა ეკეთოთ ნიღბები, თუ აღნიშნულს ადგილობრივი კანონმდებლობა ან ოფიციალური მითითებები მოითხოვს.

სოციალური დისტანცირება

ყველა მასპინძელი და სტუმარი ვალდებულია, დაიცვას 2‑მეტრიანი დისტანცია სხვებთან მჭიდრო კონტაქტისას, თუ აღნიშნულს ადგილობრივი კანონმდებლობა ან ოფიციალური მითითებები მოითხოვს.

განსაკუთრებული დასუფთავება

მასპინძლებმა უნდა შეასრულონ განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა, რომელიც სპეციალისტებთან თანამშრომლობით მომზადდა.

უფრო მაღალი სტანდარტები ყოველი სტუმრობისთვის

სპეციალისტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა ბევრად სცდება დასუფთავების სტანდარტულ ნორმებს და ის მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მასპინძლებს ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოების დაცვაში.

პირადი სივრცე ხალხმრავლობისგან შორს

ცალკე საცხოვრებლები, უკონტაქტო დაბინავება, გაშლილი გარე სივრცეები, დიდი ოთახები — იპოვეთ საცხოვრებლები თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო პირობებით.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

ვინ უნდა დაიცვას ახალი მითითებები უსაფრთხოებასა და დასუფთავებასთან დაკავშირებით?

ყველა მასპინძელი ვალდებულია, დაიცვას COVID‑19‑თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები და დასუფთავების წესები. შეიტყვეთ ვრცლად განსაკუთრებული დასუფთავების შესახებ.

ყველა მასპინძელმა და სტუმარმა, ასევე, უნდა ატაროს ნიღაბი/პირბადე და დაიცვას 2‑მეტრიანი დისტანცია ადამიანებთან მჭიდრო კონტაქტისას, თუ აღნიშნული სავალდებულოა ადგილობრივი კანონმდებლობისა თუ ოფიციალური მითითებების თანახმად. დაბოლოს, რაღა თქმა უნდა, გირჩევთ, თავი შეიკავოთ მასპინძლობისგან ან სტუმრობისგან, თუ COVID‑19‑ის ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყავით ან მისი სიმპტომები გაქვთ. გაეცანით ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მითითებებს Airbnb საცხოვრებლების სტუმრებისა და მასპინძლებისთვის.

Airbnb აპის მეშვეობით ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მასპინძელს და კონკრეტული შეკითხვები დაუსვათ უსაფრთხოებისა თუ ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით მის მიერ მიღებული ზომების შესახებ.

როგორ შევცვალო ან გავაუქმო არსებული ჯავშანი?

თუ ჯავშნის შეცვლა ან გაუქმება გჭირდებათ, ხელმისაწვდომი ვარიანტების გასაგებად გადადით Airbnb‑ს ვებსაიტის ან აპის „სტუმრობების“ სექციაზე. გაუქმების პროცესში და წესებში გასარკვევად სტუმრებს ეს რესურსი მოვუმზადეთ.

ამასთან, სტუმრებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ მოგზაურობას COVID‑19‑ით ინფიცირების გამო, უფლება აქვთ, მოითხოვონ ჯავშნის გაუქმება თანხის სრულად დაბრუნებით. ამისთვის საჭიროა მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირება. ვრცლად საპატიო მიზეზების დებულების შესახებ.

COVID‑19‑თან დაკავშირებული რა წესები მოქმედებს Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის?

Airbnb შთაბეჭდილებები უკვე აღდგენილია ქვეყნებში, სადაც მსგავსი ღონისძიებების გამართვა ოფიციალურად დაშვებულია. ფიზიკური მონაწილეობის შემთხვევაში როგორც სტუმრებმა, ისე მასპინძლებმა უნდა მიიღონ უსაფრთხოების კონკრეტული ზომები, მათ შორის, დაიცვან სოციალური დისტანცია და ატარონ ნიღაბი ადგილობრივი კანონმდებლობისა თუ ოფიციალური მითითებების შესაბამისად. დაბოლოს, რაღა თქმა უნდა, დარჩით სახლში, თუკი თავს შეუძლოდ გრძნობთ ან COVID‑19‑ით ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყავით. გეცანით მითითებებს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის.

თუ მონაწილეობა მხოლოდ თქვენიანებთან ერთად გირჩევნიათ, დაჯავშნეთ Airbnb შთაბეჭდილება კერძო ჯგუფისთვის. თუ ფიქრობთ, რომ ჯგუფურად შეკრება დისკომფორტს შეგიქმნით, ან თუკი ადამიანების ფიზიკური მონაწილეობით Airbnb შთაბეჭდილებები თქვენთან ჯერ არ იმართება, დაჯავშნეთ ერთ‑ერთი ონლაინშთაბეჭდილება.

მოქნილი პირობებით დაჯავშნის რა ვარიანტებია ხელმისაწვდომი Airbnb‑ზე?

გაუქმების წესები დგინდება მასპინძლების მიერ და განსხვავდება საცხოვრებლების მიხედვით. დეტალური ინფორმაცია მითითებული იქნება განცხადების მთავარ გვერდზე. ჩვენ დავამატეთ საძიებო ფილტრი, რომელიც გაუქმების მოქნილი წესების მქონე საცხოვრებლების პოვნას გაგიმარტივებთ. ვრცლად.

სხვა რესურსები

საპატიო მიზეზების დებულება

გაუქმების წესები

მასპინძლების რესურსები