კონტენტზე გადასვლა

Cooking

Airbnb შთაბეჭდილებებში
შთაბეჭდილებების ჩვენება

ადგილობრივი კულტურის საიდუმლო ინგრედიენტი

მოამზადეთ და მიირთვით კერძები ადგილობრივებთან ერთად ოჯახურ გარემოში. ყველა კერძს თავისი ისტორია აქვს — იქნება ეს იტალიელი ბებიის მომზადებული რავიოლი თუ ძველი აცტეკების რეცეპტით დამზადებული მოლე. ყველა კულინარიული შთაბეჭდილება შერჩეულია მაღალი ხარისხის მიხედვით. ამიტომაც შეგიძლიათ ავთენტური რეცეპტების სწავლა და ამით კულტურული შიმშილის დაოკება.

აღმოაჩინეთ ცნობილი გასტრონომიული ქალაქები

In partnership with Slow Food

შთაბეჭდილებები ეკოლოგიურად სუფთა და გემრიელი პროდუქტების წამყვანი მხარდამჭერების ზედამხედველობით

In partnership with Slow Food

შთაბეჭდილებები ეკოლოგიურად სუფთა და გემრიელი პროდუქტების წამყვანი მხარდამჭერების ზედამხედველობით

კულინარიული შთაბეჭდილებები ახლომახლო