225 საცხოვრებელი

აირჩიეთ სტუმრობისთვის Newcastle და Newcastle East
საშუალოდ 146$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის The Hill და Kahibah
საშუალოდ 211$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Newcastle და Adamstown
საშუალოდ 146$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის New Lambton და Newcastle
საშუალოდ 110$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Islington და Charlestown
საშუალოდ 77$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Islington და Highfields
საშუალოდ 79$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Highfields და Charlestown
საშუალოდ 81$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Highfields და Stockton
საშუალოდ 65$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Highfields და Elermore Vale
საშუალოდ 66$ ღამეში
აირჩიეთ საცხოვრებლად Charlestown და The Hill
საშუალოდ 87$ ღამეში
აირჩიეთ საცხოვრებლად Dudley და Whitebridge
საშუალოდ 111$ ღამეში
აირჩიეთ საცხოვრებლად Dudley და Stockton
საშუალოდ 73$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Whitebridge და Merewether
საშუალოდ 80$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Merewether და Charlestown
საშუალოდ 89$ ღამეში
აირჩიეთ საცხოვრებლად The Hill და Charlestown
საშუალოდ 84$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Hamilton South და Charlestown
საშუალოდ 97$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Charlestown და Elermore Vale
საშუალოდ 88$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Charlestown და Newcastle
საშუალოდ 125$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Macquarie Hills და Charlestown
საშუალოდ 106$ ღამეში
აირჩიეთ სტუმრობისთვის Wickham და Macquarie Hills
საშუალოდ 110$ ღამეში